มาเลเซียผ่าน EIA โครงการถมทะเลในรัฐปีนัง

SME Update
09/09/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1288 คน
มาเลเซียผ่าน EIA โครงการถมทะเลในรัฐปีนัง
banner

ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2562 นายเชา กอน เยว (Chow Kon Yeow) มุขมนตรีรัฐปีนังได้แถลงว่า กระทรวงพลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมาเลเซียได้อนุมัติการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (The Environmental Impact Assessment – EIA) ต่อโครงการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะเทียม 3 เกาะนอกชายฝั่งตอนใต้ของเมืองจอร์จทาวน์ในรัฐปีนัง (Penang South Reclamation – PSR)แล้ว โดยโครงการ PSR มีพื้นที่รวมทั้งหมด 4,500 เอเคอร์ หรือ ประมาณ 190 ล้านตารางฟุต ซึ่งในเกาะดังกล่าวจะมีการสร้างเขื่อน โรงงานไฟฟ้าสําหรับใช้ในเกาะ เขตอุตสาหกรรม สํานักงาน และเขตที่อยู่อาศัย

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme  โดยเกาะแรกที่จะเริ่มดําเนินการมีพื้นที่รวมทั้งหมด 2,300 เอเคอร์ ซึ่งจะใช้เวลาถมทะเลประมาณ 3 ปี และมีค่าถมทะเลประมาณ 60 ริงกิตต่อตารางฟุต โดยจะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมคล้ายกับ The Bayan Lepas Free Industrial Zone ในขณะที่เกาะที่สองซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,400 เอเคอร์ จะเป็นพื้นที่สําหรับธุรกิจการเงิน การบริการธุรกิจต่าง ๆ และการท่องเที่ยว ส่วนเกาะที่สามซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งหมด 800 เอเคอร์ จะเป็นพื้นที่สําหรับอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน รวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบใหม่

ทั้งนี้ ผู้ดําเนินโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 72 ประการ อาทิ การสร้างบ้านราคาถูกในเขต Bayan Lepas เพื่อชดเชยให้กับชาวประมงมากกว่า 900 คน ที่ได้รับผลกระทบการปลูกปะการังเทียมเพื่อรักษาระบบนิเวศทางทะเล และจัดหาทรายมาจากแหล่งที่เหมาะสมถูกต้อง เป็นต้น

ทางด้าน SRS Consortium ซึ่งเป็นคู่สัญญาโครงการของรัฐบาลแถลงว่าจะเปิดการระดมทุนเพื่อการถมทะเลดังกล่าวในไตรมาสที่สามของปีนี้ โดยในการถมทะเลเพื่อสร้างเกาะแรกนั้น SRS Consortium จะดําเนินการระดมทุนประมาณ 2 พันล้านริงกิต ส่วนเกาะที่สองและเกาะที่สามจะเริ่มสร้างเมื่อระดมทุนจากการขายที่ดินบนเกาะได้มากพอแล้ว โดยต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมดจะมีมูลค่าประมาณ 46,000 ล้านริงกิต และ SRS Consortium จะได้รับค่าดําเนินการเป็นเงิน 6% ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีรายได้จากโครงการต่าง ๆ บนเกาะทั้งสาม ทั้งหมดประมาณ 70,000 ล้านริงกิต ซึ่งเป็นจํานวนเงินที่เพียงพอสำหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐปีนังในอีก 30 ปีข้างหน้า โดยในจํานวนนี้รัฐปีนังจะนําเงินส่วนหนึ่งประมาณ 46,000 ล้านริงกิต ไปใช้ในโครงการของแผนหลักการขนส่งของรัฐ (Penang Transport Master Plan – PTMP) ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างรถไฟรางเบา (LRT) 9,000 ล้านริงกิต และการก่อสร้างทางด่วน Pan Island Link 1 (PIL 1) 9,600 ล้านริงกิต เป็นต้น

โดยรถไฟรางเบา (LRT) จะเริ่มจาก Komtar (อาคารรัฐบาลปีนัง และห้างสรรพสินค้า) ผ่านเขต Jelatong และ Gelugor เขต Bayan Lepas ท่าอากาศยานปีนังไปจนถึงเกาะเทียมที่กําลังจะสร้างขึ้น


อย่างไรก็ตาม มีองค์กรเอกชนหลายแห่งได้แถลงข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนี้ อาทิ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของรัฐปีนังได้ชี้แจงว่าทางรัฐบาลคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมในทุกๆ โครงการที่ทําเสมอและเคารพความคิดเห็น รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะขององค์กรเอกชนต่าง ๆ มาโดยตลอด

นอกจากนี้ นาย Zairi Khir Johari ประธานกรรมการโยธาของรัฐ กล่าวว่า มุขมนตรี เชา กอน เยว ได้ประกาศชัดเจนว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง 72 ประการของโครงการ PSR ถึงแม้ว่าบริษัทผู้ดําเนินโครงการจะต้องลงทุนเพิ่มมากขึ้นก็ตาม

จากข้อสังเกตของโครงการ PSR คือ ถูกริเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของนายลิม กวน เอง เมื่อครั้งยังดํารงตําแหน่งมุขมนตรีรัฐปีนัง โดยมีจุดประสงค์เพื่อขยายพื้นที่อุตสาหกรรม ธุรกิจ และที่อยู่อาศัย และเป็นโครงการที่จะเป็นแหล่งรายได้ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและถนนหนทางในรัฐปีนังซึ่งนับวันยิ่งแออัดไปด้วยรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกขณะ นับว่าเป็นโครงการใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในขณะเดียวกันทางการปีนังก็ต้องคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เข้มงวดของรัฐบาลกลาง คาดว่าโครงการ PSR จะใช้เวลาประมาณ 15 ถึง 20 ปีในการก่อสร้าง 

อ้างอิง : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง

เที่ยวปีนัง Check in ศาสนสถานใน จอร์จทาวน์

ประเด็นที่ท้าทายในธุรกิจอาหารฮาลาล


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3481413 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
124173 | 11/06/2019
เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020 SME Update

เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลและอำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของสังคมยุคใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคกลายเป็นมนุษย์รักสบาย หรือ เรีย...
45423 | 09/01/2020
banner