งานสัมมนาเกษตรก้าวหน้า 2566 หนุนใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ยกระดับภาคการเกษตรไทยสู่ Smart Farming

SME Update
10/01/2024
รับชมแล้วทั้งหมด 1124 คน
งานสัมมนาเกษตรก้าวหน้า 2566 หนุนใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ยกระดับภาคการเกษตรไทยสู่ Smart Farming
banner

ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนา “เกษตรก้าวหน้า 2566” ในงานวันเกษตรก้าวหน้า’66 พร้อมยกระดับเกษตรกรไทยสู่การเป็น Smart Farming ณ ห้องโกมุท ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่สีลม เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา


การจัดงานวันเกษตรก้าวหน้า’66 ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรก้าวหน้าและผู้ประกอบการเกษตร จากทั่วทุกภูมิภาคไทย 56 ร้านค้า แบ่งเป็นโซนสินค้าเกษตรนวัตกรรม สินค้าชุมชน และสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อสุขภาพโดยเป็นสินค้าคุณภาพส่งออกมาจำหน่ายราคาพิเศษ ทั้งนี้คาดว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานไม่ต่ำกว่า 2,000 คน มีเม็ดเงินสะพัดตลอดทั้งงานไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท พร้อมด้วยการจัดงาน “สัมมนาเกษตรก้าวหน้า” โดยได้เชิญวิทยากร และบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีมาบรรยายให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจได้เข้ารับฟังการสัมมนา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดด้านธุรกิจ สอดคล้องกับยุคที่ 3 ของ “โครงการเกษตรก้าวหน้า” ที่ธนาคารกรุงเทพมุ่งมั่นและผลักดันให้เกษตรกรไทย ก้าวสู่การเป็น Smart Farming หรือ การทำเกษตรแนวใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มคุณภาพ ปริมาณผลิตผลทางการเกษตร และช่วยลดต้นทุนในระยะยาว
เรื่องนี้ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงมหกรรมจำหน่ายสินค้าเกษตร “วันเกษตรก้าวหน้า ’66” ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีนำสมัย การจัดการเหมาะสม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ว่า “ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม มีเกษตรกรกว่า 7.7 ล้านครัวเรือน เป็นพื้นฐานรายได้ที่สำคัญของไทย ดังนั้นภาคเกษตรไทยจำเป็นต้องเข้มแข็งและมีความยั่งยืน โดยตลอด 24 ปีที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพได้เล็งเห็นความสำคัญของภาคการเกษตร ไม่เพียงแต่บริการทางการเงิน แต่เรายังต้องการสนับสนุนให้ภาคเกษตรมีการปรับตัว และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ซึ่งปัจจุบันถือเป็นยุคที่ 3 หรือ ยุคของนวัตกรรม กระบวนการที่จะพัฒนาต่อไปขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่อนข้างมาก ธนาคารกรุงเทพ ยังคงเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมยกระดับเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farming ตลอดจนถึงเรื่องของการใช้ผลผลิตทางการเกษตรอย่างครบวงจร (Zero Waste) ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้น” นายพิเชฐ กล่าว


ส่วนภายในงานสัมมนา “เกษตรก้าวหน้า 2566” ธนาคารกรุงเทพ ได้เชิญวิทยากรและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับวัตถุประสงค์ในยุคที่ 3 ที่ต้องการผลักดันเกษตรกรไทยสู่การก้าวเป็น Smart Farming
ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกมากล่าวในหัวข้อ “ทิศทางเกษตรไทยในยุคดิจิตอลเทคโนโลยี” โดยได้ชี้ให้เห็นถึงทิศทางด้านการเกษตรไทยในยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตประจำวัน ให้เกษตรกรยุคใหม่ของไทยได้ปรับตัว โดยการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาเพื่อปรับใช้กับภาคการเกษตรเพื่อช่วยเหลือในแง่ของคุณภาพ และปริมาณผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงชี้ให้เห็นถึงการช่วยลดต้นทุนในระยะยาว
จากนั้น ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ “ดาวเทียม THEOS-2 กับการพัฒนาภาคการเกษตร” โดยที่ดาวเทียม THEOS-2 (ธีออส 2) เป็นโครงการของหน่วยงาน GISTDA ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดย “ธีออส” นั้นเป็นดาวเทียมสำรวจโลกของประเทศไทย เพื่อช่วยต่อยอดการพัฒนาในด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงภาคการเกษตรให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
ประเด็นดังกล่าว ผอ.สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ “ธีออส 2” ที่เกษตรกรสามารถแสดงความประสงค์ในการสั่งถ่ายข้อมูลตามพื้นที่ที่ต้องการ เพื่อสำรวจพื้นผิว สภาพภูมิประเทศ หรือภูมิอากาศที่จะมีผลต่อผลผลิตด้านการเกษตร


โดยที่จะสามารถช่วยเหลือให้เกษตรกรยุคใหม่สามารถติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกได้ทันท่วงทีเครดิตภาพ www.mhesi.go.th


การประเมินผลผลิตให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น ช่วยคาดการณ์ผลผลิตในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์โรคของพืชอีกด้วย

ด้าน ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) กล่าวเสริมในประเด็นเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรับภัยแล้ง” โดยได้นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จการบริหารจัดการน้ำ ของชุมชนบ้านแม่ขมิง จังหวัดแพร่, ชุมชนโนนแต้ จังหวัดชัยภูมิ และชุมชนป่าภูถ้ำ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาภัยแล้ง
ขณะเดียวกัน สสน. ยังได้แสดงตัวอย่างความสำเร็จที่ทำร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ ในโครงการ “บัวหลวงร่วมชุมชนแก้ภัยแล้ง” ได้เเก่ ชุมชนบ้านตองเก้า จังหวัดเชียงราย และ ชุมชนบ้านปากซวด จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกับยังได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน โดยนำเสนอเรื่อง Thai Water Mobile Application และการจัดการน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ตามแนวพระราชดำริ มาให้คำแนะนำกับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา


รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาให้ความรู้ในหัวข้อ “ภาคเกษตรไทยกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เนื่องจากสภาพอากาศในปัจจุบันของทั้งประเทศไทยและของโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
หัวข้อดังกล่าว รอง ผอ.ศูนย์วิจัยประยุกต์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้ชี้ให้เกษตรกรเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องการรับมือ การปรับตัวและเปลี่ยนแปลง โดยมีสาเหตุมาจากสภาพภูมิอากาศของโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคเดียวกับที่เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นมาก เพื่อให้มองเห็นภาพการเรียนรู้ทั้งจากกลไกธรรมชาติ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรที่จำเป็นต้องทำความเข้าใจและปรับตัวควบคู่ไปด้วยกัน
นอกเหนือจากนี้ ธนาคารกรุงเทพ ยังได้จัดพิธีมอบรางวัล “เกษตรก้าวหน้า พ.ศ. 2566” เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับเกษตรกรไทยที่เป็นต้นแบบ Smart Farming โดยแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวและพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่น ผู้บริหารห่วงโซ่การผลิตทางการเกษตรดีเด่น และรางวัลเกษตรกรรุ่นใหม่ดีเด่น พร้อมยังได้เชิญผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ประเภทมาตั้งโต๊ะเสวนาในเซ็กชั่น “3 สุดยอดเกษตรกรก้าวหน้า ปี 2566” เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจ และองค์ความรู้ด้านการเกษตร ปิดท้ายงานสัมมนาด้วย
นายสุวิทย์ ไตรโชค บริษัท นาวิต้าฟู้ดส์ จำกัด อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าของฟาร์มเมล่อนและเป็นเกษตรกรเจ้าแรก ๆ ที่คิดค้นพัฒนาเทคนิควิธีการปลูกเมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่น ระดับสินค้าพรีเมียม มาร่วมให้ความรู้ถึงการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี IOT มาปรับใช้เพื่อควบคุมการผลิต จนสามารถส่งขายทั้งในและต่างประเทศตลอดปีแบบไร้โรงเรือน


นายสุนทร ศรีทวี บริษัท บลู ริเวอร์ โปรดักส์ จำกัด อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผักและผลไม้สด เพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ร่วมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการวางโครงสร้างการจัดการห่วงโซ่การผลิตทางการเกษตร (Supply Chain) ไว้เป็นระบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาและควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงส่งออก ซึ่งนับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ปิดท้ายด้วย นายฐิติพงษ์ จงหมายลักษณ์ บริษัท เชียงใหม่เฟรช โปรดักส์ จำกัด อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรรุ่นใหม่และทายาทธุรกิจรุ่น 2 ของสวนส้มจงลักษณ์ ร่วมแชร์ประสบการณ์การต่อยอดธุรกิจครอบครัว ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การลดต้นทุนการจัดการในแปลงด้วยเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการพัฒนาช่องทางตลาดสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าทั่วประเทศด้วยสำหรับงาน “งานวันเกษตรก้าวหน้า” ของธนาคารกรุงเทพ ริเริ่มขึ้นมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 สมัยอดีตประธานกรรมการบริหาร คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ซึ่งยุคแรกมุ่งส่งเสริมองค์ความรู้โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อหาแนวทางลดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของเกษตรกร มาถึงยุคที่ 2 สนับสนุนการสร้างเครือข่าย 2 ส่วน คือ ด้านการตลาด และด้านการผลิต โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการ Matching Business ระหว่างผู้ผลิตและผู้ส่งออก ทั้งในรูปแบบการจัดนิทรรศการ และเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ในงาน “วันเกษตรก้าวหน้า” กระทั่งมาถึงในยุคที่ 3 ในปัจจุบันโดยธนาคารยังคงมุ่งมั่นในการผลักดันให้เกษตรกรไทย ก้าวสู่การเป็น Smart Farming หรือ การทำเกษตรแนวใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อเพิ่มคุณภาพ ปริมาณของผลิตผลทางการเกษตร และยังช่วยลดต้นทุนในระยะยาว ขณะเดียวกันยังเป็นการเสริมศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกอีกด้วย


สามารถรับชมรายละเอียดฉบับเต็ม สูจิบัตร เนื่องในพิธีมอบรางวัล “เกษตรก้าวหน้า พ.ศ. 2566” ได้ที่

https://bangkokbanksme.com/ebook/01/


รับชมคลิป "สัมมนาเกษตรก้าวหน้า 2566" ได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=32Gt0dHsMIs


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

TikTok ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มเอนเตอร์เทนเมนต์ที่น่าเชื่อถือสำหรับทุกคน ทั้งครีเอเตอร์ คอมมูนิตี้ผู้ใช้งาน และธุรกิจทุกขนาดในไทย ด้วยการเปิดตัว…
pin
2013 | 14/02/2024
ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ขณะที่ยานพาหนะต่าง ๆ ทั้ง รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถไฟ และเรือ ต่างมุ่งสู่การใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ที่เป็นพลังงานสะอาดกันแล้ว แต่สำหรับการเดินทางโดยอากาศยาน…
pin
2510 | 26/01/2024
จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

ปี 2024 นี้ ธุรกิจไหนมาแรง ธุรกิจไหนน่าจับตา เทรนด์ธุรกิจใดกำลังมาแรง Bangkok Bank SME สรุปมาไว้ในบทความนี้ เพื่อเป็นแนวทางแก่ SME และผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจทุกท่าน…
pin
2430 | 25/01/2024
งานสัมมนาเกษตรก้าวหน้า 2566 หนุนใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ยกระดับภาคการเกษตรไทยสู่ Smart Farming