5 ขั้นตอนง่ายๆ ขับเคลื่อนสู่องค์กรรักษ์โลก

SME in Focus
29/10/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 2336 คน
5 ขั้นตอนง่ายๆ ขับเคลื่อนสู่องค์กรรักษ์โลก
banner

เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็จะได้ยินคนพูดถึงว่า “ความยั่งยืน” หรือ Sustainability โดยเฉพาะองค์กรหรือบริษัทหลายแห่งเริ่มหันมาให้ความสนใจเรื่องนี้กันมากขึ้น ความจริง Sustainability ไม่ใช่กระแสหรือแฟชั่นที่มาแล้วก็ผ่านเลยไป เพราะเมื่อหลายปีก่อนสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 193 ชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals หรือ SDGs 17 ข้อ เพื่อเป็นข้อกำหนดวิสัยทัศน์ในการยกระดับศักยภาพความยั่งยืนทั่วโลก และตอบสนองผลประโยชน์ทั้งภาคธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน จึงเป็นที่มาของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกต้องปรับนโยบายนำ SDGs 17 ข้อไปกำหนดนโยบายขององค์กร

สำหรับประเทศไทยนั้นนอกจากองค์กรใหญ่ๆ จะเริ่มหันมาทำกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนกันแล้ว หรือกิจกรรมด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) ซึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็มีพันธะกิจที่จะต้องบรรจุเรื่องความยั่งยืนให้เป็นหนึ่งในนโยบายขององค์กรด้วยเช่นกัน แต่การที่จะปรับองค์กรเข้าสู่โหมดความยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ใช้งบประมาณ และใช้เวลาอย่างต่อเนื่องพอสมควร แต่วันนี้พนักงานทุกคนในองค์กรสามารถร่วมใจกันเดินก้าวเล็กๆ 5 ก้าว เพื่อเป็นกุญแจสำคัญเตรียมความพร้อมสู่บริษัทยั่งยืนได้

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

1. จัดการขยะในองค์กร ปัญหาเรื่องขยะกำลังเป็นวิกฤติของชาติ ดังนั้นก้าวแรกที่ง่ายๆ แต่สำคัญเร่งด่วน คือการจัดการขยะในองค์กร เริ่มจากการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ในองค์กรควรมีถังขยะแยกตามประเภทของขยะ อาทิ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และพนักงานควรสมัครใจให้ความร่วมมือในการทิ้งขยะให้ถูกที่เพื่อปลายทางจะสะดวกในการได้กำจัดอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ควรตั้งเป้าลดปริมาณขยะให้น้อยลงทุกๆ เดือน

2. ลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว จากปัญหาการจัดการขยะสู่การลดใช้พลาสติกที่มักจะได้รับการกล่าวถึงเป็นอันดับต้น เนื่องจากพลาสติกมีคุณสมบัติไม่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ ดังนั้นควรเริ่มที่ตัวเราที่ต้องพยายามลดใช้ถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง แต่ควรมีการนำมาใช้ซ้ำ ส่งเสริมการใช้ถุงผ้าแทน  เตรียมกระบอกน้ำหรือแก้วกาแฟไว้ใช้ในออฟฟิศ เพื่อจะได้ไม่ต้องซื้อน้ำบรรจุขวดพลาสติกหรือแก้วพลาสติกใส่กาแฟตามร้าน ลดใช้หลอดพลาสติก เตรียมภาชะมาใส่อาหารกลางวันแทนการใช้กล่องโฟม ฯลฯ.

3. ประหยัดไฟ บริษัทถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใช้พลังงานมากที่สุด วิธีการประหยัดไฟในที่ทำงานนั้นเป็นเรื่องไม่ยุ่งยากเลยถ้าทุกคนให้ความร่วมมือ อาทิ ปิดคอมพิวเตอร์หรือปิดพักหน้าจอทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน  ปิดไฟทุกครั้งที่ทำงานเสร็จหรือพักเที่ยง ลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในโหมดประหยัดไฟ เปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดไฟ ฯลฯ นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทแล้ว ยังช่วยลดภาวะโลกร้อนที่กำลังคุกคามโลกอยู่

4. เลือกใช้สินค้า Eco Product  หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในระหว่างการผลิตจะมีการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด รวมถึงลดของเสียและมลพิษในช่วงระหว่างการใช้งาน โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ฉลากเขียว, สัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5, สัญลักษณ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพ และฉลากที่ระบุคาร์บอนฟุตพริ้นท์ อาทิ เลือกกระดาษทำจากเยื่อที่ได้จากป่าปลูก หลอดประหยัดไฟ

5. จิตอาสาช่วยชุมชน ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจจะต้องสนใจเรื่องสังคมและชุมชนควบคู่ไปด้วย พนักงานบริษัทก็มีส่วนช่วยสังคมได้ และก็มีหลายบริษัทที่มีการตั้งชมรมของพนักงานขึ้น เพื่อเป็นจิตอาสาออกไปช่วยชุมชนที่ด้อยโอกาสตามความสามารถ เช่น ไปสร้างฝายให้กับพื้นที่ที่แห้งแล้ง ไปช่วยสอนอาชีพ ไปปลูกป่า ไปเก็บขยะ  ฯลฯ นอกจากเป็นการช่วยเหลือสังคมแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนเสียสละ

แม้เป็นเพียงการเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆ แต่ถ้าทุกองค์กรลุกขึ้นมาช่วยกัน จะกลายเป็นพลังที่ส่งผลดีต่อโลก สังคม และสิ่งแวดล้อม 


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อ Bualuang Green<< 


Martech ทำไมจึง SMEs ต้องให้ความสำคัญ

4 เทรนด์ใหม่ธุรกิจขายตรงสร้างโอกาสด้วย Digital Platform


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

'TCM’ ผู้ออกแบบวางระบบเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อมุ่งสร้าง ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ รองรับการเติบโตธุรกิจในอนาคต

'TCM’ ผู้ออกแบบวางระบบเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อมุ่งสร้าง ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ รองรับการเติบโตธุรกิจในอนาคต

ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ต่างพากันยกระดับธุรกิจไปสู่การเป็น Smart Manufacturing เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในโลกยุคดิจิทัล…
pin
654 | 30/11/2023
The Chocolate Factory ผู้บุกเบิกช็อคโกแลตคอลเล็กชั่นใหม่ ด้วยกลยุทธ์แตกต่างอย่างโดดเด่น โดนใจสายหวาน

The Chocolate Factory ผู้บุกเบิกช็อคโกแลตคอลเล็กชั่นใหม่ ด้วยกลยุทธ์แตกต่างอย่างโดดเด่น โดนใจสายหวาน

หลายคนคงมีโอกาสไปเที่ยวเขาใหญ่ คงสะดุดตากับความโดดเด่น สวยงาม ของร้านที่ชื่อว่า The Chocolate Factory เป็นร้านช็อกโกแลตพรีเมียม สไตล์ยุโรป…
pin
660 | 24/11/2023
600+ บริษัท เลือกใช้ Mango ERP ซอฟท์แวร์ช่วย บริหารงานโครงการ จัดการทรัพยากรให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ผ่านแอปฯ

600+ บริษัท เลือกใช้ Mango ERP ซอฟท์แวร์ช่วย บริหารงานโครงการ จัดการทรัพยากรให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ผ่านแอปฯ

‘แมงโก้ คอนซัลแตนท์’ (Mango Consultant) บริษัทผู้พัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกค้า ตั้งแต่รายเล็กไปจนถึงรายใหญ่กว่า…
pin
965 | 22/11/2023
5 ขั้นตอนง่ายๆ ขับเคลื่อนสู่องค์กรรักษ์โลก