8 เรื่องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2564

SME in Focus
07/01/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 25642 คน
8 เรื่องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2564
banner

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังเป็นตัวบีบคั้นให้เกิดการปรับเปลี่ยน ทั้งในภาคการใช้ชีวิตส่วนตัว การทำงาน และการทำธุรกิจ ให้มีทิศทางที่ต่างไปจากเดิม ในขณะที่กิจกรรมต่างๆ ยังคงต้องดำเนินต่อไปตามวิถีปกติใหม่ (New normal) ท่ามกลางการแพร่กระจายของเชื้อโควิดที่มนุษย์เรายังไม่มียารักษาแบบเฉพาะทาง และยังหาวิธีจำกัดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกไม่ได้ 

สำหรับในประเทศไทยนั้นกำลังรับมือกับการที่เชื้อโควิด 19 เข้ามาแพร่ระบาดระลอกใหม่ และการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด 19 จากประเทศอังกฤษ ที่ยึดเกาะเซลล์ในร่างกายมนุษย์ได้ดีขึ้น แพร่กระจายไว ติดต่อง่ายและเสี่ยงตายสูง ที่พบว่าได้เข้ามาเยือนไทยแล้วด้วยเช่นกัน ทำให้การรับมือกับเชื้อโรคระลอกใหม่นี้เป็นที่น่าวิตกกังวลไปทั่วโลก

ในขณะที่วัคซีนหรือยารักษายังไม่ได้รับการรองรับมาตรฐานหรือนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รูปแบบต่างๆ ไปจากเดิม ทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัว การทำงาน และการทำธุรกิจ โดยมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถยังคงใช้ชีวิตและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ไม่ว่าสถานการณ์ของโรคจะลุกลามรุนแรงมากน้อยเพียงใด โดยมีกระแสการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การปรับตัวเพื่อการทำงานและการใช้ชีวิต ดังนี้ 

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

1. ค้าปลีกแบบ Omni Channel มากขึ้น  

ธุรกิจค้าปลีกปรับใช้ Omni Channel ผสานกับการค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ได้รับความสนใจมาก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นรูปแบบการค้าขายแบบบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร มีการเชื่อมโยงออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ เพื่อเพิ่มความประทับใจให้แก่ลูกค้า แบบไม่มีสะดุด ได้กลายมาเป็นเทรนด์การทำตลาดและการค้าขายที่ห้างร้านยักษ์ใหญ่ให้ความสนใจ ทุ่มเข้ามาลงทุนสร้างระบบ รุกตลาดเชิง Omni Cannel มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันค้าปลีกรายใหญ่ได้ปรับตัวไปเป็น Omni Channel กันแล้ว นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในไทย ที่ทำให้ห้างใหญ่ต้องหยุดกิจการในรอบแรก โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจแบบ Omni Channel ให้เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายทั่วโลก ผ่านการพัฒนา Digital Platform การบริหารฐานข้อมูลครบวงจร การดำเนินงานตามกลยุทธ์และเทคโนโลยีต่างๆ

 

2. เกิดการลดต้นทุนการดำเนินการต่างๆ เพิ่มขึ้น

โดยต้นทุนหลักที่บริษัทต่างๆ จะปรับใช้เป็นอันดับแรก คือการไม่รับพนักงานใหม่เพิ่ม และปรับใช้ทรัพยากรคนทำงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเลี่ยงการปลดพนักงานหรือการเลิกจ้าง อันจะทำให้เสียภาพลักษณ์

 

3. เกิดพนักงานพันธุ์ใหม่ที่ต้องอึด ทึก ทน ให้ได้ทุกสถานการณ์

รูปแบบการทำงานที่อาจเปลี่ยนไปจากเดิม จากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรที่ต้องการใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า โดยหนึ่งคนอาจได้รับมอบหมายมากกว่าหนึ่งหน้าที่หลัก และหนึ่งในสามของแรงงานที่ยังคงมีงานทำ จำต้องอดทนแบกรับต่อการถูกลดค่าจ้าง สวัสดิการแรงงาน หรือเงินรายได้พิเศษ ไปพร้อมกับการพัฒนาตนเอง ฝึกฝนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้คงรักษาตำแหน่งหน้าที่การงานไว้ได้ ท่ามกลางเศรษฐกิจที่กำลังดิ่งลงเพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 

4. มีการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น

เพื่อช่วยให้สามารถทำงานจากที่บ้าน (work from home) หรือสถานที่อื่นๆ (remote working) หลังจากผ่านการทดลองใช้งานมาในปี 2563 การนำเทคโนโลยีเข้ามารองรับการทำงานทางไกลในรูปแบบต่างๆ จะกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ที่จะคงอยู่ไปแบบถาวรจนกว่ามนุษยชาติจะหาวิธีกำจัดเชื้อโรคโควิด 19 ให้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ได้ ทำให้ทักษะด้าน Hard Skill เช่น การตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูล กลายเป็นสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการมากกว่าทักษะด้าน Soft Skill

 

5. เกิดการผันผวนในตลาดแรงงานฟรีแลนซ์

กระแสการทำงานแบบ Contact และ Freelance ได้รับความนิยมไปทั่วโลกในช่วง 2-3 ปีก่อนจะมีโรคโควิด 19 เกิดขึ้นบนโลก ทำให้แรงงานรุ่นใหม่หันไปสู่ตลาดงานแบบฟรีแลนซ์มากกว่าการทำงานประจำ แต่ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนยากจะควบคุม ซึ่งมีผลมาจากการแพร่ระบาดของโรค ได้ทำให้แรงงานฟรีแลนซ์ไหลเข้าสู่ระบบงานประจำ เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ในทางกลับกันก็จะทำให้เกิดแรงงานฟรีแลนซ์เพิ่มขึ้น จากที่มีหลายบริษัทปิดตัวคนจึงตกงานจำนวนมาก จึงทำให้แรงงานเหล่านี้ไหลเข้าหางานในรูปแบบฟรีแลนซ์มากขึ้น

 

6. ตลาดรถยนต์รุกพื้นที่ออนไลน์มากขึ้น

ในช่วงท้ายของปี 2563 จะพบว่าตลาดรถยนต์เริ่มกลับมาเดินกลยุทธ์ ปรับเปลี่ยนการทำตลาดจากออฟไลน์สู่ออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยการยิงแคมเปญ โฆษณา ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ และมีการนำมาผสมผสานกับการทำตลาดแบบออฟไลน์ที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเชื่อมโยงระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์เข้าด้วยกัน เช่น การเปิดตัวรถรุ่นใหม่ผ่านออนไลน์  การบริการหลังการขาย การทดสอบ การส่งมอบรถ การมอบข้อเสนอสุดพิเศษในการจองหรือผ่อนชำระ ที่ถูกนำมาปรับใช้ในรูปแบบออนไลน์ควบคู่กับออฟไลน์ เพื่อดึงดูดและเชิญชวนลูกค้าเข้ามา7. ธุรกิจออฟฟิศให้เช่าต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

จากปี 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขึ้นครั้งแรกในไทย ทำให้เกิดการทำงานระบบใหม่ นั่นคือ Work From Home (WFH) ขึ้นมา และกำลังถูกนำกลับมาใช้ใหม่ตั้งแต่ต้นปี 2564 หลังพบการแพร่ระบาดของโรคระลอกใหม่ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สั่นคลอนธุรกิจออฟฟิศให้เช่าได้ หากเกิดการ WFH ต่อเนื่อง ซึ่งในระยะยาวอาจทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวได้ และไม่เห็นความจำเป็นของการต้องเช่าหรือมีออฟฟิศเพื่อดำเนินกิจการ เพราะการทำงานที่บ้านก็สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้เหมือนเดิม นอกจากนี้แรงกดดันด้านการเงินหรือรายได้ยังส่งผลให้ผู้เช่าหลายรายลดขนาดพื้นที่สำนักงานลง ในที่การเช่าพื้นที่ล่วงหน้าจะเกิดขึ้นในกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยี ที่มีความต้องการใช้พื้นที่สำนักงานเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

 

8. รูปแบบการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไป

จากอดีตที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงปริมาณ มีคนนิยมหลั่งไหลท่องเที่ยวตามสถานที่ยอดนิยมมากมายในช่วงเทศกาลวันหยุด ก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นการท่องเที่ยวแบบระมัดระวังตัวมากขึ้น มีการจับกลุ่มไปกันเองของนักท่องเที่ยวที่เป็นแบบครอบครัวหรือเพื่อนสนิท หรือกรุ๊ปเล็กๆ ในแบบ Social Distancing เพื่อให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวตามแผนการ อย่างปลอดภัยตลอดทริป ในขณะที่การท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่จะค่อยๆ หายไปสมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
149777 | 09/06/2020
Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561…
34736 | 02/07/2019
ปัจจัยเร่งสู่ ‘ยานยนต์ไฟฟ้า’ ในประเทศไทย

ปัจจัยเร่งสู่ ‘ยานยนต์ไฟฟ้า’ ในประเทศไทย

ยานยนต์ไฟฟ้า EV หรือ Electric Vehicle เพิ่งจะมาเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายขึ้นเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา และยิ่งถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงไม่กี่ปีมานี้…
26244 | 14/02/2021
8 เรื่องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2564