ส่องท่องเที่ยวไทย ความท้าทายและมาตรการกระตุ้น

SME in Focus
05/09/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1356 คน
ส่องท่องเที่ยวไทย ความท้าทายและมาตรการกระตุ้น
banner

การท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยในหลายๆ ปีที่ผ่านมา เฉพาะอย่างยิ่งในปี 2016 ไทยมีรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนสูงถึง 1.76 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 12% ของ GDP นับว่าเป็นปัจจัยหนุนทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภาวะที่การส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนยังคงซบเซา

อย่างไรก็ดีการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวจะเริ่มกลับเข้าสู่ระดับปกติจากนักท่องเที่ยวจีน ที่เดินทางเข้ามาประเทศในเอเชียที่เริ่มชะลอลง รวมถึงผลกระทบหลังการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญของรัฐบาล ต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยวที่เติบโตแข็งแกร่ง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญของรัฐบาล ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงค่อนข้างมาก

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจีนเริ่มชะลอการเดินทางมายังประเทศในเอเชีย สวนทางกับการเดินทางไปยังประเทศยุโรปและสหรัฐฯที่เพิ่มสูงในช่วงไตรมาสแรก ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในอนาคตข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงจากการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญอาจจะไม่ส่งผลกระทบในเชิงรายได้มากนัก เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวอาจจะมีรายจ่ายต่อหัวค่อนข้างต่ำ ในทางกลับกันยังเห็นสัญญาณการฟื้นตัวดีในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีรายจ่ายสูง ได้แก่ รัสเซีย ตะวันออกกลาง อินเดีย และสหรัฐที่เข้ามาทดแทน

กระนั้นก็ตาม สิ่งที่ท้าทายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยอย่างมากนั่นคือปรากฏการณ์ที่คนไทยหันไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ​ตั้งแต่ต้นปี 2562 จำนวนคนไทยเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศยังเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จากปัจจัยแวดล้อมของตลาด อาทิ การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจนำเที่ยวที่รุนแรง ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการหลายรายหันมาใช้กลยุทธ์ด้านราคามาเป็นตัวกระตุ้นตลาด ทำให้การเดินทางไปท่องเที่ยวในบางประเทศราคาถูกคุ้มค่ากว่าการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

ประกอบกับตลาดการท่องเที่ยวที่เปิดมากขึ้น จึงมีความหลากหลายของจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมทั้งธุรกิจสายการบินทั้งสายการบินต้นทุนต่ำและสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบมีการขยายเส้นทางการบินไปยังจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ขณะที่เงินบาทแข็งค่าทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศถูกกว่าเดิม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น

คนไทยแห่เที่ยวเมืองนอกเพิ่ม

จากสถิติข้อมูลพบว่า ทั้งปี 2562 นี้ คาดว่าจะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศน่าจะมีจำนวนประมาณ 10.55-10.75 ล้านคน เติบโต 5.4%-7.4% จากปี 2561 ขณะที่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยในต่างประเทศ คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 385,000-390,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5%-6.1% จากปี 2561 จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวไทยปี 2562 คือประเทศญี่ปุ่นยังเป็นยอดนิยมและมีการเดินทางกลับไปท่องเที่ยวซ้ำในอัตราที่สูง 

แม้ในปี 2562 จะเป็นปีที่ตลาดไทยเที่ยวนอกยังเติบโต แต่เป็นปีที่ผู้ประกอบการคงจะเผชิญกับความท้าทายในการทำตลาดมากขึ้น ทั้งจากการแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยวที่รุนแรงที่ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ อย่างเรื่องของราคาเข้ามาทำตลาด  

นอกจากนี้ยังประเด็นท้าทายอื่นๆ ติดตาม อาทิ แนวโน้มของราคาน้ำมันและค่าเงินบาทที่มีความผันผวน อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการทำธุรกิจและการกำหนดราคา เช่น ราคาแพคเกจท่องเที่ยว ทำให้การทำโปรโมชั่นด้านราคาของผู้ประกอบการอาจจะทำได้ไม่ง่ายเหมือนก่อน

รัฐส่งเสริมเที่ยวเมืองรอง

สำหรับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนไทยเที่ยวไทยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่องเที่ยวเมืองรอง 55จังหวัดโดยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ คือ

1. ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดนอกเขตภูมิลำเนาที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้รับ 1,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ โดยต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่นที่กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น โดยเป็นผู้ที่ลงทะเบียน 10 ล้านคนแรก คิดเป็นวงเงิน 10,000 ล้านบาท

2. ผู้ที่ได้สิทธิ์ยังสามารถนำค่าใช้จ่ายจริงจากการเดินทางท่องเที่ยวมาขอคืนเงินได้อีก 15% ของค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงิน 30,000 บาท โดยเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน –วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน-วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562


คาดว่ามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวครั้งนี้น่าจะช่วยให้บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศน่าจะดีขึ้นจากในช่วงต้นปี เนื่องจากเป็นช่วงของการปิดภาคการศึกษาและมีวันหยุดติดต่อกัน ซึ่งมาตรการดังกล่าวน่าจะช่วยหนุนให้คนไทยมีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น  

ประมาณการว่าตลอดทั้งปี 2562 การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย น่าจะมีจำนวนประมาณ 171.6 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นประมาณ 2.8% จากปี 2561 ขณะที่รายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศทั้งปี 2562 น่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.12 ล้านล้านบาท เติบโต 4.7% จากปีก่อนหน้า 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัวและส่งผลต่อกำลังซื้อของประชาชน รวมถึงสภาพภูมิอากาศ เช่น ปัญหาฝุ่นละอองที่อาจจะกลับมาในช่วงปลายปี ยังเป็นประเด็นท้าทายต่อแนวโน้มตลาดไทยเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วยเช่นกัน

5 กลยุทธ์ “การตลาดนั่งในใจคนเมืองรอง”

SMEs กับการรับมือในยุคสังคมไร้เงินสด


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
32623 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
19699 | 14/06/2019
คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี SME in Focus

คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเร่งและตัวช่วยให้ภาคการเกษตร ปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเดิม ๆ ในอดีต สู่การทำการเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming ด้วยการนำ...
13611 | 08/12/2019
banner