คลายข้อสงสัย ธุรกิจประเภทใดถึงเรียก ว่า SME

ผู้ประกอบการหลายรายคงมีคำถามติดอยู่ในหัวสมองว่า ธุรกิจที่เราทำอยู่ ณ ตอนนี้จัดอยู่ในกลุ่มประเภทใด จะเรียกตัวเองว่า SME ได้เต็มปาก เต็มคำได้หรือยัง

ซึ่งในบางครั้งผู้ประกอบการก็ไม่รู้จะไปหาคำตอบได้จากที่ไหน เพราะไม่มีแหล่งข้อมูลที่จะบอกถึงรู้ถึงกฎระเบียบและกิจการที่ภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนว่ามีอะไรบ้าง

ซึ่งในบทความนี้ เราจะมาคลายข้อสงสัย หาคำตอบให้กับผู้ประกอบการกันครับ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 ซึ่ง สสว. จะทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชน โดย SME ที่สสว. ให้การส่งเสริมและสนับสนุน แบ่งออกเป็น 3 กิจการ ซึ่งมีนิยาม ดังต่อไปนี้

1.กิจการผลิตสินค้า

การผลิตที่เปลี่ยนรูปวัตถุให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วยเครื่องจักรกล หรือเคมีภัณฑ์ โดยไม่คำนึงว่างานนั้นจะทำด้วยเครื่องจักรหรือด้วยมือ ทั้งนี้ กิจการผลิตสินค้าในที่นี้รวมถึงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรอย่างง่ายที่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจชุมชน และการผลิตที่เป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน

2.กิจการบริการ

กิจการบริการครอบคลุมถึงในเรื่อง การศึกษา สุขภาพ บันเทิง การขนส่ง การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมและหอพัก ภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเครื่องดื่มของภัตตาคารและร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ การให้บริการส่วนบุคคล บริการในครัวเรือน บริการที่ให้กับธุรกิจ การซ่อมแซมทุกชนิด และการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

3.กิจการค้าส่งและค้าปลีก

การให้บริการเกี่ยวกับการค้า โดยที่การค้าส่ง หมายถึง การขายสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้แก่ผู้ค้าปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม สถาบัน ผู้ใช้ในงานวิชาชีพ รวมถึงการขายให้แก่ผู้ค้าส่งด้วยกันเอง

ส่วนการค้าปลีก หมายถึง การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้าทั้งสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน การค้าในที่นี้มีความหมายรวมถึง การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนการซื้อขาย สถานีบริการน้ำมัน และสหกรณ์ผู้บริโภค

นอกจากนี้ เรายังสามารถแยกย่อยธุรกิจ SME ได้อีกทั้งในส่วนของวิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจขนาดย่อม ตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 ซึ่งเราได้สรุปมาเป็นรูปภาพ Info graphic ให้ผู้ประกอบการได้ทำความเข้าใจแบบง่ายๆ และเมื่อดูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงรู้แล้วนะครับว่าธุรกิจของคุณจัดอยู่ในกลุ่มประเภทไหน

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น