ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดโครงการ “Capital Market Innovation Awards 2018” หาสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 4 องค์กรพันธมิตร ร่วมเปิดตัวโครงการ “Capital Market Innovation Awards 2018” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมในการสร้างคุณประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2561-2563) Towards Sustainable Growth with Innovation เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางของผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องในยุค 4.0 โดยในปี 2561 นี้ได้จัดโครงการ “Capital Market Innovation Awards 2018” เวทีเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมครั้งแรกของภาคตลาดทุนไทย พร้อมกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวทางด้านนวัตกรรม เกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้พร้อมกับการแข่งขัน

“ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 4 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ร่วมเปิดตัวโครงการ “Capital Market Innovation Awards 2018” ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดกว้างสำหรับผู้ที่สนใจอยากส่งผลงานเข้าประกวด นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป รวมถึง ธุรกิจในตลาดทุน Startup FinTech โดยโครงการดังกล่าวมีเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท” ดร. ชัยวัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ โครงการ Capital Market Innovation Awards 2018 เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2561 โดยกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และประกาศผลรางวัลในวันที่ 9 ตุลาคม 2561

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.set.or.th/th/news/capital_market_innovation_awards/competition_p1.html

แสดงความคิดเห็น