เอสเอ็มอี ถึงเวลาปรับเปลี่ยนผ่าน Transform สู่พรมแดนยุคดิจิทัล

ประเทศสิงคโปร์มีนโยบายรัฐบาลที่ชัดเจนในการส่งเสริมธุรกิจใหม่ในยุคดิจิทัล บรรดาธุรกิจใหม่ประเภท e ต่างๆ ในประเทศนี้ เช่น e-finance, e-commerce, e-marketing ล้วนแต่อยู่แถวหน้าของทวีปเอเชีย

ตลาดออนไลน์ที่ก้าวหน้าและมีสีสันที่สุดของย่านอาเซียนอยู่ในประเทศนี้ทั้งๆ ที่มีประชากรและขนาดตลาดเล็กกว่าประเทศเพื่อนบ้าน นี่เป็นเพราะผลพวงจากนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาล

ในท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย มีธุรกิจใหม่ยุคดิจิทัลถือกำเนิดขึ้นมากมาย สตาร์ทอัพหลายกิจการที่มีชื่อเสียงระดับโลกพาเหรดเข้าทำธุรกิจแย่งตลาดกับผู้ประกอบการเดิม อาทิเช่น แอปพลิเคชัน sharing economy เรียกรถยนต์ แบ่งห้องเช่ารายวันแบรนด์ดัง หลายประเทศถึงกับมีผู้ประกอบการเดิมประท้วงกล่าวหาผู้มาใหม่แย่งอาชีพแถมผิดกฎหมาย หลายประเทศไม่ยอมประกาศให้ธุรกิจเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายเพราะถูกแท็กซี่ในประเทศประท้วง แต่สำหรับสิงคโปร์ที่ขึ้นชื่อเรื่องระเบียบกฎหมายเคร่งครัดกลับเลือกที่จะหลิ่วตาให้ธุรกิจใหม่ได้เกิด

พร้อมๆ กันนั้นรัฐบาลก็ไม่ได้ทอดทิ้งผู้ประกอบการแบบเก่าปล่อยให้ถูกบดขยี้จาก disruptive technology เทคโนโลยีทำลายล้างแห่งยุคสมัย ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือเขายกระดับบริการรถแท็กซี่แบบเดิมและปรับปรุงอัตราค่าโดยสารใหม่ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่จราจรหนาแน่น แล้วก็รับขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์จะขับรถสาธารณะแบบไม่เต็มเวลา (Private Hire Car Driver Vocational License – PDVL) ซึ่งก็คือการพยายามเอาธุรกิจใหม่มาเข้าระบบแบบละมุนละม่อม (คลิกอ่าน สิงคโปร์จัดการกับแท็กซี่แบบเก่าให้อยู่ร่วมกับแกรป-อูเบอร์)

ในระหว่างทศวรรษที่ผ่านมา การปรับเปลี่ยนยกระดับทางธุรกิจหรือ business transformation มักจะเกิดจากผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสและความจำเป็น รวมถึงเหตุผลที่จะปรับเปลี่ยนยกระดับหรือเปลี่ยนโฉมธุรกิจของตนตามทฤษฎีหรือแนวทางใหม่ เช่น เปลี่ยนจากการเน้นต้นทุนการผลิตมาสู่แนวคิดการบริการ หรือ services base บ้างก็เน้นไปสู่ คุณภาพ ตามแต่กลยุทธ์หรือแนวคิดการบริหารจัดการแนวใหม่ Business Strategy or Management Strategy เป็นสำคัญ (คลิกอ่าน 12 Types of Business Transformation ) แต่สำหรับยุคนี้ การปรับเปลี่ยนระลอกสำคัญมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ในยุคก่อนการปรับเปลี่ยนยกระดับอาจจะมาจากวิสัยทัศน์และความสมัครใจเป็นพื้นฐานสำคัญ แต่ยุคสมัยใหม่อำนาจทำลายล้างของธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่มีผลบังคับให้ผู้ประกอบการต้องตามให้ทัน หรือกล่าวอีกนัยก็คือ ส่วนใหญ่แล้วจะถูกสถานการณ์แวดล้อมบังคับให้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้อยู่รอดเป็นสำคัญ

รัฐบาลสิงคโปร์โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลการสื่อสารใหม่ Infocomm Media Development Authority (IMDA) กำลังผลักดันให้ธุรกิจขนาดกลางและย่อม เอสเอ็มอี ให้ปรับเปลี่ยนผ่าน transform ก้าวเข้าสู่พรมแดนของยุคดิจิทัลอย่างจริงจัง ผ่านโครงการที่ชื่อว่า SMEs Go Digital programme เริ่มประกาศตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วและมีผลดำเนินการตั้งแต่เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

อันที่จริงการส่งเสริมหรือสนับสนุนธุรกิจการค้าภาคเอกชนในรูปแบบต่างๆ นั้นไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่ รัฐบาลไทยก็มีศูนย์ส่งเสริมการส่งออก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ออกแบบและสร้างสรรค์ ฯลฯ เพื่อช่วยภาคเอกชนให้เข้มแข็ง ทำมาค้าขายได้ดีขึ้นมานานแล้ว นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ก็ผนวกรวมเอาแนวคิดการยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ธุรกิจดิจิทัลเช่นเดียวกัน ต่างกันในรายละเอียด

สิงคโปร์มีทุนอุดหนุนให้กับภาคเอกชนที่ต้องการปรับเปลี่ยนกันแบบตรงๆ อย่างโครงการ SMEs Go Digital ที่ว่า ต้องการยกระดับผู้ประกอบการให้แข่งขันในตลาดยุคดิจิทัลได้โดยมีทีมงานของรัฐช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงระหว่างการ transform สู่ธุรกิจดิจิทัลแบบครบวงจร ด้วยการอุดหนุนทางการเงินหลายรูปแบบ ผู้ประกอบการสามารถเลือกโปรแกรมการขอรับการอุดหนุนตามแต่ละประเภทของการปรับปรุง พัฒนากิจการเปลี่ยนผ่านรองรับตลาดยุคใหม่ (คลิกอ่าน 6 Usefull government grants for SME 2018)

1.Capabilities Development Grant ทุนพัฒนาขีดความสามารถรัฐบาลอุดหนุนตัวเงิน 70% ไม่เกิน 3 หมื่นเหรียญสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้องการยกระดับ 10 ด้านประกอบด้วย การพัฒนาแบรนด์และกลยุทธ์การตลาด, การบริหารการเงิน, นวัตกรรมและเทคโนโลยี, ความเป็นเลิศทางธุรกิจ,ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐาน, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์,ทรัพย์สินทางปัญญาและแฟรนไชส์ซิ่ง, การพัฒนาการผลิตและสุดท้ายคือการยกระดับคุณภาพการบริการ

2. Market Readiness Assistance Grant หรือ MRA ส่งเสริมและอุดหนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการบุกเบิกขยายการลงทุนไปต่างประเทศเป็นครั้งแรก รัฐอุดหนุน 70% ของโครงการในวงเงิน 2 หมื่นเหรียญสิงคโปร์ต่อปี (ประมาณ 4.6 แสนบาทไทย)

3. Global Company Partnership Grant เป็นทุนยกระดับเอสเอ็มอีที่ออกไปทำธุรกิจนอกประเทศแล้ว (ต่างจาก MRA ที่เน้นผู้ประกอบการประสงค์ออกนอกประเทศรายใหม่ การอุดหนุนของรัฐให้กับเอสเอ็มอีกลุ่มนี้เน้นไปที่ความสามารถในการขยายตลาด ทักษะการบริหารงานบุคคลที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ไม่ใช่ชาวสิงคโปร์

4. SME ‘Go digital’ Program เน้นการยกระดับเทคโนยีให้เอสเอ็มอีปรับตัวก้าวเข้าสู่ตลาดยุคใหม่ ให้แข่งขันได้ในท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของยุคดิจิทัล ทุนตัวนี้มุ่งเน้นที่การเปลี่ยนโฉมธุรกิจหรือ Business Transformation เป็นสำคัญ

5. Enterprise Development Grant เป็นทุนที่มุ่งส่งเสริมธุรกิจที่มีเป้าหมายยกระดับชั้นองค์กรเข้าสู่ระดับสากลแบบองค์รวม และต้องใช้เทคนิคความรู้ตลอดถึงการช่วยเหลือเจาะลึกเป็นการเฉพาะ

6. Productivity Solutions Grant เป็นทุนใหม่ที่เพิ่งเปิดตัว เป้าหมายตรงตามชื่อทุนเน้นที่การส่งเสริมและช่วยอุดหนุนภาคธุรกิจแบบ one stop service เพื่อเพิ่มผลผลิตและผลลัพธ์สุดท้าย

ทุนต่างๆ ที่ยกมาแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงและนโยบายที่ชัดเจนของรัฐที่ประสงค์จะอุดหนุนและช่วยยกระดับธุรกิจเอสเอ็มอีของรัฐบาลสิงคโปร์ การอุดหนุนดังกล่าว มีภาคส่วนที่ช่วยให้ธุรกิจก้าวผ่านและแปลงโฉมเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อรองรับพฤติกรรมตลาดในยุคดิจิทัลชนิดที่ก้าวล้ำไปกว่าเพื่อนบ้านในย่านเดียวกันอีกหลายชาติ
ตัวอย่างของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมและอุดหนุนทางด้านเทคนิคจากรัฐบาลให้ transform เข้าสู่ยุคดิจิทัลที่ชัดเจน ก็เช่นกิจการส่งสินค้าอาหารพืชผักท้องถิ่นชื่อว่า Getz Group กิจการแห่งนี้ยกระดับมาสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ขนาดที่ประกาศว่าแค่มี IPAD เครื่องเดียวก็ทำธุรกิจสินค้าอาหารพืชผักเครื่องดื่มกับเขาได้ “1 iPad is all you need to transform your business”

Getz เป็นตัวกลาง เป็นผู้จัดการ ผู้จัดส่ง เป็นหน้าร้าน และเชื่อมประสานระหว่างผู้ผลิตอาหารเครื่องดื่มแบรนด์ต่างๆ กับผู้บริโภคโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลจัดการ ผู้ซื้อใช้แค่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็สามารถเรียกสั่งอาหารได้ตามใจชอบในทางตรงกันข้าม Getz ก็ดีลกับซัพพลายเออร์ของเขาผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นกัน
เข้าไปดูรายละเอียดของกิจการแห่งนี้ผ่านหน้าจอแท็บเล็ต ทำให้เห็นตัวอย่างรูปธรรมของธุรกิจขนาดย่อมที่ transform ก้าวสู่ยุค digital ที่มีรายละเอียดและสีสันที่น่าสนใจไม่น้อย.

*สิงคโปร์จัดการกับแท็กซี่แบบเก่าให้อยู่ร่วมกับแกรป-อูเบอร์ 
*12 Types of Business Transformation
*6 useful Government Grants and Schemes for SMEs in 2018 
*บริษัท Getz 

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น