SME พร้อมแค่ไหนกับเทรนด์ Fintech

SME Startup
24/10/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 571 คน
SME พร้อมแค่ไหนกับเทรนด์ Fintech
banner
Financial Technology (Fintech) คือ เทคโนโลยีทางการเงิน หรือการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านการเงิน ซึ่ง Fintech ได้เกิดขึ้นมานานแล้ว นับตั้งแต่ Credit Card จนถึง Online Banking และ Blockchain ด้วยปัจจัยเหล่านี้ คือ Social Media, Mobile, Analytics และ Cloud จึงทำให้ Fintech แพร่หลายอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงของผู้บริโภค เพิ่มความสะดวก เปลี่ยนแปลงระบบธนาคาร รวมทั้งพฤติกรรมทางการเงินของผู้บริโภคด้วย

พฤติกรรมทางการเงินที่เปลี่ยนนั้นเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น การซื้อขายหุ้นด้วยโปรแกรม Streaming การจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ การแสกน QR Code เพื่อจ่ายเงิน การเรียกหาเบอร์โทรศัพท์เพื่อจ่ายเงินผ่าน PromptPay ที่ทำให้ธนาคารหลายแห่งปิดสาขาลง
ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการ SME ก็ควรปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย หากมองในมุมของการบริการหรือความสะดวก ร้านค้าที่ไม่มีเครื่องรูดบัตรเครดิตหรือรับเฉพาะเงินสดก็ถือว่าด้อยในด้านการบริการ อาจทำให้เสียโอกาสในการขายไม่น้อย นอกจากนี้ Fintech ยังมีเทรนด์ที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจ SME ดังนี้

การชำระเงินได้หลายสกุล เหมาะกับธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นคนต่างชาติ หมดปัญหาการแลกเงินไม่ได้

แพลตฟอร์มเปรียบเทียบ ที่จะวิเคราะห์ให้เห็นข้อดีและข้อเสียของสินค้าและบริการที่เหมาะกับแต่ละคน

Big Data เก็บข้อมูลของลูกค้า วิเคราะห์ความต้องการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการบริการเฉพาะตัวกับลูกค้า รวมทั้งใช้ข้อมูลนั้นพัฒนาธุรกิจต่อไป

Robo-Advisor อัลกอลิทึมที่วิเคราะห์ข้อมูลจาก Big Data เพื่อช่วยในการลงทุน เช่น การจัดสรรงบซื้อ – ขาย

Biometrics การใช้ข้อมูลด้านชีวิภาพเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการ เช่น ตรวจใบหน้าก่อนเข้าสู่ระบบ

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่ามีหลายอย่างที่เกิดขึ้นจริงและอยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันของเราแล้ว ทางที่ดี ผู้ประกอบการควรปรับตัวให้ทันกับนวัตกรรมใหม่ๆ เพราะหากเริ่มได้เร็ว ธุรกิจก็จะก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

สหภาพยุโรป(อียู)ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ส่งผลทำให้มูลค่าทางด้านตลาดกว่า 30.7…
56175 | 12/06/2019
เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ปัญญาประดิษฐ์’ หรือ เทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) และเทคโนโลยี…
30971 | 12/12/2019
แท็กซี่บินได้!  Volocopter ประกาศขายตั๋วเที่ยวแรก

แท็กซี่บินได้! Volocopter ประกาศขายตั๋วเที่ยวแรก

ปัญหาความแออัดบนท้องถนนในปัจจุบันทำให้ Startup และนักลงทุนจำนวนหนึ่งเห็นว่า Taxi ไฟฟ้าบินได้นั้นเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพ สามารถเจริญเติบโตขึ้นได้มากในอนาคต…
25223 | 24/09/2020
SME พร้อมแค่ไหนกับเทรนด์ Fintech