เมียนมาเปิดโอกาสการลงทุน พร้อมส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ

SME Go Inter
20/11/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 280 คน
เมียนมาเปิดโอกาสการลงทุน พร้อมส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ
banner
ประเทศพม่า หรือ เมียนมา เป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทย อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน นับเป็นความน่าสนใจที่เกิดขึ้นเมื่อเมียนมามีการเปิดโอกาสทางการค้าสำหรับชาวต่างชาติมากขึ้น เป็นโอกาสกันดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปลงทุนในเมียนมา

นับเป็นเวลาหลายปีหลังจากที่เมียนมาได้ปฏิรูปการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ซึ่งในช่วง 2 ปีให้หลังที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือมีการลดผ่อนมาตรการต่างๆ โดยที่ทางรัฐบาลเองได้มีการออกนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงกฎหมายที่จะสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ เช่น นักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเรื่องของภาษีอากรแต่ละอย่างแตกต่างกันออกไปตามระดับพัฒนาของแต่ละพื้นที่ หรือแม้แต่กฎหมายการอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทท้องถิ่นได้ร้อยละ 35 และอำนวยความสะดวกการจัดตั้งบริษัทโดยจัดทำระบบจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Myanmar Companies Online (MyCo) เพื่อส่งเสริมให้บริษัทต่างชาติเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาบริษัทท้องถิ่น

การพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทำให้เมียนมาได้ให้ความสำคัญกับ 4 ประเด็นหลักเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. ปฏิรูปเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

2. การลงทุน ส่งเสริมการลงทุนในสาขาโครงสร้างพื้นฐาน ภาคเกษตร ปศุสัตว์ การประมง การศึกษา สาธารณสุข การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ การผลิตสินค้าในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า อุตสาหกรรมการส่งออก และการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมใหม่

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงคุณภาพของทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงระหว่างเมืองละชนบท และส่งเสริมให้ประชากรเข้าถึงไฟฟ้าภายในปี 2573

4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้มีการเพิ่มจำนวนโรงแรม และพัฒนาการคมนาคมระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต
ซึ่งในเวลานี้การพัฒนาของเมียนมาไปในเชิงบวกจากข้างต้นทำให้เอื้อต่อการลงทุน และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนหลายคนสนใจที่จะเข้าไปลงทุน และถึงแม้ในการลงทุนในเมียนมายังจะต้องพบกับความท้าทายต่างๆ มีอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในบางเรื่อง แต่เมียนมาในมุมมองของวิเคราะห์ คือเป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้ถึงร้อยละ 6-7 ภายในสองปีนี้ ทำให้เป็นอีกประเทศที่เป็นโอกาสการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการไทย

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
229849 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
79875 | 12/06/2019
คนจีนรุ่นใหม่ เน้นบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ SME Go Inter

คนจีนรุ่นใหม่ เน้นบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา จากการวิเคราะห์ของสมาคมการครัวจีน ที่ระบุว่ารายจ่ายของประชาชนในด้านอา...
24078 | 06/11/2019
banner
banner