อินเดียพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลด้วย SAGAR

SME Go Inter
22/11/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 387 คน
อินเดียพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลด้วย SAGAR
banner
อินเดียเป็นประเทศที่มีชายฝั่งติดทะเลเป็นระยะทางมากกว่า 7,500 กิโลเมตร มีพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับทำธุรกิจทางทะเล มีกองทัพเรืออินเดียที่เข้มแข็งและมีโอกาสในด้านเศรษฐกิจทางทะเล แต่อินเดียยังขาดการพัฒนาในเรื่องเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของวิสัยทัศน์ SAGAR (Security And Growth for All in the Region)

SAGAR ในภาษาฮินดีหมายถึง มหาสมุทร เป็นอักษรย่อของ Security And Growth for All in the Region ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาความมั่นคงและส่งเสริมเศรษฐกิจในมหาสมุทรอินเดีย ทั้งในอินเดียและประเทศเพื่อนบ้านที่ยึดโยงกับอินเดียด้วยวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน โดยต้องการให้ทุกประเทศใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรอินเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมภายใต้การนำของอินเดีย วัตถุประสงค์หลักของ SAGAR คือ
   
 • เพิ่มศักยภาพของการปกป้องชายฝั่ง และรักษาผลประโยชน์ของเขตแดนด้านทะเล
 •  
 • ส่งเสริมความมั่นคงและเศรษฐกิจของรัฐตามชายฝั่ง
 •  
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือภัยธรรมชาติ โจรสลัด และการก่อการร้าย
 •  
 • ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาภูมิภาค รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ เพื่อกำหนดระเบียบทางทะเล
 • วิสัยทัศน์นี้ถูกทำให้เห็นเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นผ่านการศึกษาและโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Sagarmala Port Development Project ที่พัฒนาท่าเรือตามแนวชายฝั่งของอินเดีย เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและพัฒนาความสามารถในการส่งออก การศึกษา Blue Economy: Vision 2025: Harnessing Business Potential for India an International Partners ที่รวบรวมสาขาธุรกิจที่รอการพัฒนา ซึ่งการศึกษานี้ได้อ้างอิงถึงธุรกิจท่าเรือ การท่องเที่ยว การประมงและแปรรูปอาหารจากไทยที่มีศักยภาพ เป็นตัวอย่างที่เหมาะแก่การศึกษา ซึ่งถือเป็นโอกาสของประเทศไทยที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องทางทะเลที่มีมูลค่าสูง และมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ทั้งด้านอุตสาหกรรมท่าเรือ การขนส่งสินค้าทางเรือ และการท่องเที่ยวที่จะมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคต

  Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
  สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


  Related Article

  อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

  อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

  ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้…
  230392 | 03/06/2019
  แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

  แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

  แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ…
  81736 | 12/06/2019
  พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

  พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

  นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ…
  35249 | 21/01/2020
  อินเดียพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลด้วย SAGAR