Kheyti โรงเรือนต้นทุนต่ำช่วยเหลือเกษตรกรอินเดีย

SME Startup
04/12/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 543 คน
Kheyti โรงเรือนต้นทุนต่ำช่วยเหลือเกษตรกรอินเดีย
banner
ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะโลกร้อน มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรง บางปีเจอภัยแล้ง แต่บางปีกลับเจอมรสุมฝนตกไม่ตรงตามฤดู จนเกษตรกรในอินเดียไม่สามารถควบคุมผลการผลิตและทำการเกษตรได้ ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรมีปัญหา เกษตรเป็นหนี้ ไม่มีรายได้ แต่ในเวลานี้สตาร์ทอัพอย่าง Kheyti ได้คิดค้นโรงเรือนที่มีต้นทุนต่ำมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ในอินเดีย เป็นโรงเรือนสำหรับควบคุมพืชผลทางการผลิตจากสภาพอากาศ อีกทั้งยังป้องกันศัตรูพืช เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจของเกษตรกรในอินเดีย เพราะโรงเรือนมีต้นทุนที่ต่ำ ราคาประมาณ 70,000 บาทเท่านั้น

โรงเรือนของ Kheyti มีความเรียบง่าย ใช้วัสดุน้อยชิ้น มีขนาดเล็กคิดเป็นประมาณ 2% ของฟาร์มขนาดเล็กในอินเดีย ทำให้สามารถตั้งบนพื้นที่ขนาดเล็กของฟาร์มได้ โรงเรือน Kheyti มีม่านคลุมโรงเรือนที่มีคุณสมบัติลดอุณหภูมิภายในได้ถึง 5-8 องศาเซลเซียส รวมไปถึงมีตาข่ายรอบด้านเพื่อลดการโจมตีของแมลงและศัตรูพืชได้ถึง 90% และความน่าสนใจของโรงเรือนแห่งนี้อยู่ที่มีระบบน้ำหยดที่จะช่วยลดอุณหภูมิให้กับพืช สามารถลดการใช้น้ำได้มากถึง 90% ช่วยป้องกันโรคของพืช ป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้อีกด้วย ซึ่ง Kheyti ช่วยให้เกษตรกรในอินเดียมีผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 7 เท่า

ถึงแม้ปัญหาเรื่องการควบคุมสภาพอากาศจะหมดไปแต่ที่ประเทศอินเดียยังต้องเจอกับปัญหาการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยที่ยังคงทำได้ยาก เนื่องจากเกษตรมีความยากจนทำให้ Kheyti ได้วางแผนจัดอบรมให้ความรู้ แนะนำการจัดการโรคพืชและวิธีการปลูก โดยเริ่มที่โรงเรือนต้นทุนต่ำและต่อยอดไปในด้านอื่นๆ ต่อไป และทาง Kheyti ได้วางเป้าไว้ว่าในปี 2025 จะขยายธุรกิจออกไปให้เกษตรกรได้ใช้งานกว่า 1 ล้านรายในประเทศอินเดีย

นับว่าเป็นความน่าสนใจอย่างมากของสตาร์ทอัพ Kheyti จากประเทศอินเดีย เมื่อสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้กลับมามีรายได้ สามารถดูแลผลผลิตให้ออกผลได้ตามฤดูกาล ถือได้ว่าโรงเรือน Kheyti เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับภาคเกษตรของชาวอินเดีย

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

สหภาพยุโรป(อียู)ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ส่งผลทำให้มูลค่าทางด้านตลาดกว่า 30.7…
56224 | 12/06/2019
เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ปัญญาประดิษฐ์’ หรือ เทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) และเทคโนโลยี…
31000 | 12/12/2019
ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ธุรกิจในภาคเกษตรยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวตามยุคตามสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart…
25275 | 04/01/2020
Kheyti โรงเรือนต้นทุนต่ำช่วยเหลือเกษตรกรอินเดีย