พัฒนาเทคโนโลยีจนเกิดเป็น “นาข้าวอัจฉริยะ” โดยฟิลิปปินส์

SME Go Inter
11/12/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 236 คน
พัฒนาเทคโนโลยีจนเกิดเป็น “นาข้าวอัจฉริยะ” โดยฟิลิปปินส์
banner
เข้าสู่ยุคของ Smart Farming อย่างเต็มตัว ฟิลิปปินส์ประเทศที่มีความต้องการในการปลูกข้าวแต่กลับประสบปัญหาทำให้ผลผลิตปลูกได้น้อย ได้คิดค้นวิธีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนานาข้าวในประเทศของตนเอง

ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่ประชากรภายในประเทศชื่นชอบการกินข้าว แต่กลับประสบปัญหาปลูกข้าวไม่สามารถปลูกข้าวได้เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศ ในระยะเวลา 1 ปี ฟิลิปปินส์มีการนำเข้าข้าวจำนวนมาก ทำให้ในเวลานี้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย จัดทำเป็นโครงการปลูกข้าวแห่งอนาคต หรือ Future Rice โดยใช้พื้นที่ 31.25 ไร่ มาเป็นต้นแบบนาข้าวอัจฉริยะ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบให้เกษตรกรในฟิลิปปินส์มาเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ แล้วนำกลับไปใช้พัฒนาพื้นที่ของตนเอง โดยที่ฟาร์มแห่งนี้จะมีต้นแบบเพื่อให้คนรุ่นใหม่สนใจและใส่ใจการทำเกษตรมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยแสดงให้เห็นว่าการทำเกษตรวิธีแบบธรรมชาติมีอะไรบ้าง และยังสามารถทำได้ในปัจจุบัน

ที่ฟาร์มต้นแบบนาข้าวอัจฉริยะแห่งนี้จะมีการสาธิตการบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในฟาร์มแห่งนี้มากมาย ตัวอย่างเช่น

1. การปลูกพืชแบบหลากหลายชนิด เพื่อเป็นการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อบำรุงดินไปในตัว

2. การกักตุนน้ำเพื่อสร้างแหล่งน้ำในฟาร์มของตนเอง สำหรับเลี้ยงปลาไปด้วย โดยอีกไม่นานอาจมีการใส่โซลาร์เซลล์ลอยน้ำ เพื่อผลิตไฟฟ้าไปในตัว

3. สร้างพลังงานหมุนเวียน มีโซลาร์เซลล์ไว้ใช้สูบน้ำให้แสงสว่างในไร่นา อีกทั้งยังได้พัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากฟางข้าวแบบเคลื่อนที่ได้

4. เซนเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำในนาข้าว เป็นการเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน สำหรับเตือนให้สูบน้ำเข้านา โดยสามารถสั่งเครื่องสูบน้ำจากสมาร์ทโฟนได้

5. สถานีตรวจวัดอากาศในไร่นา เพื่อเกษตรกรจะได้นำมาวิเคราะห์ผลผลิต และช่วยเตือนภัย

เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเพียงเทคโนโลยีต้นแบบที่ชาวฟิลิปปินส์คิดค้นมาเพื่อให้การทำนาข้าวในประเทศสามารถมีผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในประเทศ อีกทั้งเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาแก้ปัญหาที่อยู่เหนือการควบคุมจากการทำไร่นาแบบเดิมๆ ทำให้สามารถปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ต้องยอมรับว่าโครงการปลูกข้าวแห่งอนาคต นาข้าวอัจฉริยะของฟิลิปปินส์ เป็นต้นแบบที่มีความน่าสนใจในการทำนาข้าว และประเทศไทยเองที่มีการปลูกข้าวเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศหากได้มีการศึกษาจากฟาร์มสาธิต อาจจะก่อให้เกิดประโยชน์และมีโอกาสในการทำนาข้าวที่หลากหลาย และช่วยเพิ่มจำนวนเกษตรกรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
229849 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
79875 | 12/06/2019
คนจีนรุ่นใหม่ เน้นบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ SME Go Inter

คนจีนรุ่นใหม่ เน้นบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา จากการวิเคราะห์ของสมาคมการครัวจีน ที่ระบุว่ารายจ่ายของประชาชนในด้านอา...
24078 | 06/11/2019
banner
banner