ตั้งชื่อแบรนด์ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

SME in Focus
12/12/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 603 คน
ตั้งชื่อแบรนด์ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
banner
ปัจจุบันมีแบรนด์ใหม่ๆ เกิดขึ้นเกือบทุกวัน การตั้งชื่อแบรนด์ จึงมีความสำคัญไม่น้อยกว่าการสร้างแบรนด์ เพราะชื่อของสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งที่มีไว้ใช้เรียกขาน ในขณะที่สินค้าหรือบริการอาจมีความแตกต่าง โดดเด่น น่าสนใจ แต่ชื่อเรียกยาก อ่านยาก จดจำยาก เข้าใจยาก ก็จะส่งผลต่อการรับรู้และการจดจำของผู้บริโภค ดังนั้นบทความนี้มีเคล็ดลับที่ผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจในประเด็นดังต่อไปนี้

Easy to spell สะกดคำให้ง่าย การสะกดคำถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ควรสะกดให้ง่าย และต้องจินตนาการว่าหากลูกค้าได้ยินชื่อแบรนด์ โดยที่ยังไม่เห็นชื่อแบรนด์ก็สามารถจะเดาได้ว่าต้องเขียนและสะกดแบบไหน เพราะถ้าเป็นคำที่สะกดยาก นั่นหมายถึงว่าผู้บริโภคจะไม่สามารถค้นหาชื่อสินค้า หรือแนะนำต่อได้ เพราะไม่รู้ว่าสะกดหรือเขียนอย่างไร ซึ่งจะทำให้เสียโอกาสโดยไม่จำเป็น Easy to pronounce ออกเสียงได้ง่าย การออกเสียงได้ง่ายสำคัญไม่น้อยกว่าการสะกดคำ เพราะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกัน การสะกดคำแบบง่าย ก็จะช่วยให้ออกเสียงได้ง่าย และสืบค้นได้ง่ายเช่นกัน

Aim for Simplicity ทำให้เป็นเรื่องง่ายๆ โดยตั้งชื่อแบรนด์ที่ใช้คำสั้นๆ เพียง 1- 2 คำ เพื่อช่วยสร้างการจดจำ จะเห็นได้ว่าแบรนด์ใหญ่ๆ ระดับโลก จะใช้คำสั้นๆ ในการตั้งชื่อ เพราะช่วยให้ง่ายต่อการจดจำในยุคปัจจุบัน ผู้บริโภคมีเรื่องที่ต้องจดจำหลายอย่างอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าชื่อแบรนด์สั้นและเข้าใจง่าย ก็จะช่วยให้ผู้บริโภคจดจำเราได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างชื่อแบรนด์ระดับโลกที่เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยม เช่น Amazon, Apple, Toyota, Samsung, Google และ Starbucks ก็ล้วนใช้คำเพียง 1 - 2 คำเท่านั้น

Check Availability ตรวจสอบความเป็นไปได้ เมื่อตั้งชื่อแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ต้องทำคือตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้ชื่อนั้นๆ ว่ามีผู้อื่นนำไปใช้หรือยัง การตรวจสอบเบื้องต้นทำได้โดยการค้นหาชื่อบนอินเทอร์เน็ตว่าซ้ำกับใครหรือไม่ รวมถึงความเป็นไปได้ในการใช้ชื่อ ที่สำคัญผู้ประกอบการควรศึกษาถึงข้อห้ามต่างๆ ในการตั้งชื่อร่วมด้วย เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการทำงานในขั้นตอนต่อไป

Think about the Logo ถึงแม้การออกแบบโลโก้จะเป็นสิ่งที่ตามมาหลังการตั้งชื่อแบรนด์ก็ตาม ชื่อแบรนด์จะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่จะอยู่ในโลโก้ หรือบางครั้งชื่อแบรนด์จะถูกนำมาออกแบบเป็นโลโก้ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ดังนั้นการตั้งชื่อจึงต้องคำนึงด้วยว่าหากมีการนำไปออกแบบจะจัดวางอย่างไรให้มีความสวยงาม และดูโดดเด่นน่าสนใจ

Consider Future Growth การตั้งชื่อแบรนด์ท้ายที่สุดแล้วต้องคำนึงถึงการเติบโตของธุรกิจในอนาคตด้วย ชื่อแบรนด์ที่ดีควรใช้ได้ยาวนาน ครอบคลุมถึงการขยายธุรกิจที่จะเกิดขึ้น มิฉะนั้นต้องมาปรับหรือเปลี่ยนชื่อใหม่ ยกตัวอย่าง ธุรกิจขายอาหารแมวเลือกใช้ชื่อว่า “Cat Food” แต่ในอนาคตต้องการขยายไลน์ธุรกิจเพิ่มการจำหน่ายอาหารสุนัขด้วย ชื่อที่มีอยู่เดิมจึงไม่ครอบคลุม แต่ถ้าหากเลือกใช้ชื่อแบรนด์ “Healthy Pets” ก็จะเป็นชื่อที่ครอบคลุมถึงธุรกิจในหมวดอาหารสัตว์ ไม่จำเพาะแค่แมวและสุนัขเท่านั้นทำให้สามารถขยายธุรกิจได้โดยไม่ต้องตั้งชื่อใหม่ หรือผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ การตั้งชื่อแบรนด์เป็นภาษาไทยก็อาจมีข้อจำกัดในการอ่านหรือทำความเข้าใจ

การตั้งชื่อแบรนด์ที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ออกเสียงง่าย แต่มีความหมายที่สื่อถึงสินค้าหรือบริการได้ดีจะช่วยให้ผู้ประกอบการล้ำหน้ากว่าผู้ประกอบการคนอื่นๆ แต่ที่สำคัญ เมื่อสร้างแบรนด์แล้วก็ต้องสื่อสารแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักด้วย เพราะจะช่วยให้ผู้บริโภคจำเราได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ เรียบเรียงเนื้อหาบางส่วนจาก Make It Memorable: Tips for Creating an Effective Brand Name

ขอขอบคุณบทความจาก www.smartsme.co.th

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
32615 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
19695 | 14/06/2019
คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี SME in Focus

คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเร่งและตัวช่วยให้ภาคการเกษตร ปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเดิม ๆ ในอดีต สู่การทำการเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming ด้วยการนำ...
13587 | 08/12/2019
banner