“โรงเรือนอัจฉริยะ” ทำเกษตรยุคใหม่ผ่านสมาร์ตโฟน

SME in Focus
27/12/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 1090 คน
“โรงเรือนอัจฉริยะ” ทำเกษตรยุคใหม่ผ่านสมาร์ตโฟน
banner
ในเมื่อการเกษตรไม่ได้อยู่กับสวนหรือไร่นาอีกอีกต่อไป เทคโนโลยีกำลังเชื่อมทุกอย่างเข้าหากัน จากระบบการทำงานของ แฮนดี้ เซนส์ สู่โรงเรือนอัจฉริยะ ตอบโจทย์เกษตรกรยุค 4.0 รวมไปถึงตอบโจทย์กลุ่มผู้สูงวัยที่ยังให้ความสนใจในการทำการเกษตร

เทคโนโลยี ระบบแฮนดี้ เซนส์ (Hendy Sense) ระบบควบคุมการจัดการโรงเรือนอัตโนมัติ จะช่วยปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรือนให้เหมาะสมกับชนิดของพืชที่ปลูก ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ ความชื้นในดิน และแสง หากค่าใดสูงหรือต่ำกว่าปกติของค่าที่กำหนดไว้ ระบบจะทำงานด้วยการปรับสภาพในโรงเรือนอัตโนมัติ มีการรดน้ำระบบอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับค่าความชื้นในดินที่ช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความน่าสนใจอยู่ที่ระบบนี้สามารถควบคุม และบริหารการเพาะปลูกได้ที่ทุกทุกเวลา การใช้งานของระบบแฮนดีเซนส์ไม่มีความยุ่งยาก สามารถรับส่งข้อมูล และแจ้งเตือนผ่านทางสมาร์ตโฟน ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าใช้ระบบนี้ในหลายพื้นที่มากกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเทคโนโลยี ระบบแฮนดี้ เซนส์ ทำให้สามารถต่อยอดไปสู่โรงเรือนอัจฉริยะ ที่มีการใช้ระบบอัตโนมัติแฮนดี้ เซนส์ ในการควบคุมระบบภายในโรงเรือน

โรงเรือนอัจฉริยะ เป็นโรงเรือนปลูกพืชที่มีระบบอัตโนมัติ สามารถควบคุมในเรื่องของการให้น้ำ ปุ๋ย เพื่อให้เหมาะสมกับพืชในแต่ละชนิดได้ ใช้ระบบการควบคุมทั้งหมดผ่านทางสมาร์ตโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยขนาดโรงเรือนที่จะเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืชคือ 6x20 เมตรขึ้นไป โครงสร้างและอุปกรณ์หลักในโรงเรือน ราคาอยู่ที่ประมาณ 2 แสนบาท หากเฉพาะเซนเซอร์ราคาประมาณ 1 หมื่นบาท นับเป็นการลงทุนที่ตอบโจทย์เกษตรในยุค Smart Farming อีกทั้งยังสามารถรองรับสังคมของผู้สูงวัยได้อีกด้วย เนื่องจากความง่ายดายในการบริหารการจัดการทำให้มีเกษตรกรหลายครอบครัวที่เริ่มหันมาใช้โรงเรือนอัจฉริยะ ทำให้ผู้สูงอายุภายในบ้านสามารถดูแลการเกษตรด้วยตนเอง ประหยัดแรงงาน และได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ

นับเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มความสะดวกสบาย อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตร เป็นความน่าสนใจสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ หรือครอบครัวเกษตรกรที่มีผู้สูงวัยที่ยังอยากทำการเกษตรอยู่ การลงทุนสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะนับว่าตอบโจทย์ในการลงทุนที่คุ้มค่า และส่งผลดีในระยะยาว

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com/loan หรือสายด่วน 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
32623 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
19699 | 14/06/2019
คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี SME in Focus

คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเร่งและตัวช่วยให้ภาคการเกษตร ปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรแบบเดิม ๆ ในอดีต สู่การทำการเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farming ด้วยการนำ...
13611 | 08/12/2019
banner