ปรับโฉมนครแฟรงก์เฟิร์ต AI Hub ระดับนานาชาติ

SME Go Inter
15/02/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 223 คน
ปรับโฉมนครแฟรงก์เฟิร์ต AI Hub ระดับนานาชาติ
banner
การผลักดันให้นครแฟรงก์เฟิร์ต มีความโดดเด่นจากการเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การธนาคาร การเดินทางและการขนส่งทางอากาศแล้ว รัฐ Hessen ยังหวังผลักดันให้เป็นฮับด้าน AI  ด้วยคําขวัญ “ AI made in Hessen”

โดยก่อนหน้านี้  รัฐ Hessen ได้มอบงบประมาณมากกว่า 10 ล้านยูโร เพื่อให้มหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน และสถาบันวิจัยร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ รวมถึงมีข้อเสนอให้ฟื้นฟู Tech Campus เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ให้เพิ่มมากขึ้น

แม้ว่าอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ให้แก่นครแฟรงก์เฟิร์ตจะยังคงเป็นอุตสาหกรรมการเงิน การธนาคาร และบริษัทใหญ่ ๆ ที่มีการจ้างงานเป็นจํานวนมาก อาทิ ธนาคาร Deutsche ธนาคาร Commerz ท่าอากาศยานนครแฟรงก์เฟิร์ต และบริษัท Sanoff  ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศส แต่จากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ทําให้ธุรกิจรูปแบบเดิมมีขนาดเล็กลง ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลักมีจํานวนมากขึ้น และในอนาคตการจ้างงานรูปแบบเดิมจะลดลงและใช้ AI ทํางานแทนมนุษย์มากขึ้น

รัฐ Hessen ต้องการปรับโฉมนครแฟรงก์เฟิร์ตให้เป็น AI Hub ระดับนานาชาติ เนื่องจากเห็นตัวอย่าง ของ Arago บริษัทออกแบบและพัฒนา AI ที่ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด รวมไปถึงธุรกิจสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ AI เป็นหลัก ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มให้บริการออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาทิ Clark บริษัทนายหน้า ประกันภัย Crowddesk บริษัทบริการให้คําแนะนําการลงทุน Emma บริษัทขายที่นอน และ Minds Medical บริษัทให้บริการออกใบเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล ซึ่งทั้งหมดเป็นบริษัทที่อยู่ตั้งอยู่ในนครแฟรงก์เฟิร์ต


นครแฟรงก์เฟิร์ตมีศักยภาพพื้นฐานในการพัฒนาเป็น  AI Hub ในอนาคต เนื่องจากมีจํานวนศูนย์ด้าน IT ขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยี AI ช่วยในการดําเนินงานเป็นจํานวนมาก อาทิ ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ต DE-CIX (Deutsche Commercial Internet Exchange) ที่ถือเป็นศูนย์ฯ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และศูนย์ข้อมูล E-Shelter ที่เป็น Hub ของ Data Center ที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

ประมาณกลางปี ค.ศ. 2016 นครแฟรงก์เฟิร์ตได้จัดตั้ง TechQuartier เพื่อให้กลุ่มสตาร์ทอัพ ทํางานร่วมกันในลักษณะ Co-Working Space และเพื่อให้บริษัทเอกชน นักลงทุน นักออกแบบและพัฒนา มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่กลุ่มสตาร์ทอัพด้วย

โดยปัจจุบัน TechQuartier มีกลุ่มสตาร์ทอัพประมาณ 90 บริษัท มูลค่าเงินทุนประมาณ 1 พันล้านยูโร โดยส่วนใหญ่ทำธุรกิจด้าน Fintech ร้อยละ 44 ด้านอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 10 นอกจากนั้นมีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การออกแบบซอฟท์แวร์และเว็บไซต์ บิ๊กดาต้าและการวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสื่อโฆษณา เป็นต้น

ทั้งนี้ การเกิดขึ้นของ AI ส่งผลให้ภาคเอกชนในเยอรมณีหลายสาขา โดยเฉพาะสาขาการเงินและการธนาคาร จําเป็นต้องปรับตัวอย่างเป็นพลวัต เพื่อให้สามารถดํารงธุรกิจอยู่ได้ภายใต้การเกิดขึ้นของธุรกิจ Fintech จํานวนมาก ดังเช่น ในกรณีของบริษัท Wirecard ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจนกลายเป็นผู้ให้บริการทางการเงินอันดับหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ของเยอรมณีได้ภายในระยะเวลาไม่นาน แทนที่ธนาคาร Deutsche และธนาคาร Commerz ก็นับเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัด

อ้างอิง : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
229409 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
78700 | 12/06/2019
Cross-Border e-Commerce ไปจีนต้องรู้อะไร SME Go Inter

Cross-Border e-Commerce ไปจีนต้องรู้อะไร

ยุคสมัยนี้ เป็นที่รู้กันว่า “นักช็อปปิ้งชาวจีน” จะให้น้ำหนักกับคำว่า “ของแท้” (Genuine Product Guarantee) อยู่เหนือปัจจัยด้านราคาและระยะเวลาขนส่งเวลา...
19732 | 02/07/2019
banner
banner