GMS Economic Corridors ถนนสายการค้าและการลงทุน

SME Go Inter
19/02/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 403 คน
GMS Economic Corridors ถนนสายการค้าและการลงทุน
banner
GMS Economic Corridors หรือระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คือเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองสำคัญใน 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) ซึ่งประกอบด้วยไทย จีน (มณฑล ยูนนาน) เวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนมา


GMS Economic Corridors มุ่งเน้นที่การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหลายแขนง โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า โทรคมนาคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย สำหรับใช้เป็นเส้นทางกระจายสินค้า ลำเลียงวัตถุดิบ และรองรับตลาดการท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การค้า การลงทุนและบริการ ผลักดันให้เกิดการจ้างงาน สร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเท่าเทียม โดยมี ADB และ NEDA  เป็นผู้สนับสนุนหลักด้านการเงินทั้งแบบให้เปล่าและดอกเบี้ยต่ำ


เส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือ GMS Economic Corridors แบ่งตามภูมิภาคออกเป็น 3 เส้นทางหลัก ๆ ได้แก่

1.แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) เชื่อมโยงระหว่างไทย เมียนมา ลาว และจีน ประกอบด้วย 3 เส้นทางย่อย ได้แก่

- เส้นทาง R3A เส้นนี้มีการพูดถึงมากที่สุด เชื่อมโยงระหว่างจีนตอนใต้กับลาวและไทย โดยมีจุดเริ่มต้นที่คุนหมิง มายัง บ่อหาน บ่อเต็น และห้วยทรายของลาว เข้าเขตไทยที่ อ.เชียงของ และสิ้นสุดที่กรุงเทพฯ  ถนนเส้น R3A นับว่าเป็นเส้นทางที่คับคั่งไปด้วยการจราจรมากที่สุดเส้นหนึ่ง ภายหลังจากที่สะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2556 ทั้งยังเป็นถนนที่สะดวกที่สุดและใช้มากที่สุดในปัจจุบัน

-เส้นทาง R3B  เส้นนี้หลายท่านอาจไม่คุ้น มันมีด้วยเหรอ มีครับ แต่ไม่ค่อยจะมีใครอยากรู้จัก โดยมีจุดเริ่มต้นที่นครคุนหมิงเช่นเดียวกับ R3A แต่ผ่านเข้ามาทางเมียนมาที่ท่าขี้เหล็กแล้วเข้าไทยที่เขต อ.แม่สาย จ.เชียงราย และมีปลายทางที่กรุงเทพฯ ปัญหาคือ การก่อสร้างทางฝั่งเมียนมาเป็นไปด้วยความล่าช้า ถนนเส้นนี้เลยไม่สะดวกและไม่ค่อยจะมีใครใช้

-เส้นทาง R5 ถนนเส้นนี้ทางรัฐบาลกว่างสีตัดเอง กว้างและสะดวกมากผู้เขียนเคยไปสำรวจครั้งนึง รู้สึกได้ถึงความแตกต่าง ในการทำถนน จีนเล่นตัดผ่าถูเขาทำถนนเลยทีเดียว เส้นนี้มีจุดเริ่มต้นจากเมืองหนานหนิงในมณฑลกว่างสีของจีน มายังเมืองฮานอยและท่าเรือไฮฟองของเวียดนาม

2.แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เชื่อมโยงระหว่างเวียดนาม ลาว ไทย และพม่า อาจเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทะเลจีนใต้กับทะเลอันดามัน ประกอบด้วย 3 เส้นทางย่อย ได้แก่

- เส้นทาง R9 ถนนสายผลไม้เพราะรถบรรทุกผลไม้จากไทยนิยมใช้เส้นทางนี้ มีจุดเริ่มต้นที่เมาะลำไย ไปที่เมียวดี เข้าเขตไทยที่ อ. แม่สอด จ. ตาก เชื่อมไปยังพิษณุโลก ขอนแก่น มุกดาหาร และต่อไปยังสะหวันนะเขต เข้าเขตเวียดนามที่เว้ และสิ้นสุดที่ดานัง ปัจจุบันเส้นนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดแนว ถือว่าสะดวกมาก

- เส้นทาง R12 ถนนเส้นนี้ภายหลังการเปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม – คำม่วน) เมื่อเดือน พ.ย. 2554หากต้องการวิ่งเข้ากว่างสี นับเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด แต่ปัจจุบันยังไม่สะดวก แต่พอไปได้ โดยเชื่อมโยงภาคอีสานของไทยกับมณฑลกว่างซี โดยมีจุดเริ่มต้นที่ จ. นครพนม เข้าเขตลาวที่ท่าแขก แขวงคำม่วน วิ่งผ่าน จ. ฮาติง  วิงห์ และฮานอยของเวียดนาม ก่อนจะไปสิ้นสุดที่กว่างซี ครั้งตอนไปสำรวจกับเมื่อปลายปี 2560 มีถนนช่วงที่เป็นของ สปป.เกิดชำรุดและดูไม่สะดวก แต่ก็เป็นช่วงสั้น ทำให้ถนนเส้นนี้กำลังนิยมเช่นกันในปัจจุบัน และคาดว่าหากมีการซ่อมบำรุงแล้วเสร็จคงจะมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอีกมาก

- เส้นทาง R8 เส้นนี้ปัจจุบันผู้ขนส่งไทยก็นิยมใช้ ทั้งจากการที่เคยไปสำรวจนับเป็นเส้นทางที่วิ่งไปเวียดนามได้สะดวก โดยมีจุดเริ่มต้นที่ จ. บึงกาฬ เข้าเขตปากซันของลาว ผ่านเมืองวิงห์ มุ่งสู่กรุงฮานอยของเวียดนาม และไปสิ้นสุดที่กว่างซี

3.แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เชื่อมโยงระหว่างเมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ประกอบด้วย 2 เส้นทางย่อย ได้แก่

- เส้นทางทวาย - ทิกิ – กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ– ปอยเปต – พนมเปญ - โฮจิมินห์ – หวังเต่า เป็นเส้นทางที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง โดยพาดผ่านเมืองสำคัญหลายเมืองและมีการขนส่งข้ามแดนตามแนวเส้นทางในปริมาณมาก ทั้งตรงจุดผ่านแดนอรัญประเทศ – ปอยเปตระหว่างไทย – กัมพูชา และจุดผ่านแดนบาเวต – มอกไบ ระหว่างกัมพูชา – เวียดนาม

- เส้นทางทวาย - ทิกิ - บ้านน้ำพุร้อน – กรุงเทพฯ – เสียมราฐ – สตรึงเตร็ง – ควิวยอน ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวสำคัญระหว่างไทย และกัมพูชา รวมถึงเชื่อมต่อระหว่างไทยไปกับภาคกลางของเวียดนามผ่านกัมพูชา


ทั้งนี้ถนนสายต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของหลายๆ หน่วยงาน ทั้งรัฐบาลท้องถิ่นจีน สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม และไทย รวมทั้งสถาบันการเงินทั้ง ADB และ NEDA เพื่อร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นบานด้านคมนาคมให้สามารถเชื่อมต่อและสร้างการค้าการลงทุนร่วมกันได้ ถือเป็นสายทางสายสันติภาพที่แต่ละประเทศประสานความร่วมมือกัน
Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
229840 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
79839 | 12/06/2019
คนจีนรุ่นใหม่ เน้นบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ SME Go Inter

คนจีนรุ่นใหม่ เน้นบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา จากการวิเคราะห์ของสมาคมการครัวจีน ที่ระบุว่ารายจ่ายของประชาชนในด้านอา...
24004 | 06/11/2019
banner
banner