เวียดนามสกัดรถยนต์นำเข้า ปูทางนักลงทุนนอก

SME Go Inter
06/03/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 555 คน
เวียดนามสกัดรถยนต์นำเข้า ปูทางนักลงทุนนอก
banner
ครบ 1 ปี นับจากรัฐบาลเวียดนามประกาศใช้กฤษฎีกา 116 (Decree 116) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้ผู้นำเข้ายานยนต์ต้องได้รับการรับรองประเภทยานพาหนะ (VTA) จากหน่วยงานภายในประเทศผู้ส่งออก เพื่อทราบแหล่งกำเนิดของยานพาหนะ
เหตุผลสำคัญที่รัฐบาลเวียดนามนำนโยบายดังกล่าวมาใช้ เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายใน แต่อีกด้านหนึ่งระเบียบนี้ก็ถือเป็นอุปสรรคการนำเข้ารถยนต์ ซึ่งโดยปกติจะมีการนำเข้าจากหลายๆ ประเทศรวมถึงไทยด้วย ผลจากการใช้ระเบียบนั้นได้ทำให้ยอดการนำเข้ารถยนต์ในปี 2561 จำนวน 81,600 คัน ลดลง 19.8% จากปี 2560 ด้านมูลค่า 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 16.1% จากปี 2560

ล่าสุดสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระบุว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ทางเวียดนามเตรียมเสนอให้มีการปรับปรุงทบทวนการดำเนินการตามกฤษฎีกา 116 (Decree 116) ของรัฐบาล โดยมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไข โดยให้กระทรวงคมนาคมทำงานประสานกับนักลงทุนและเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดแนวทางเสนอแนะนโยบายต่างๆ ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับภาคธุรกิจ นอกจากนี้ให้ศึกษาและทบทวนการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคนิคและปกป้องสิ่งแวดล้อม และให้กระทรวงการคลังทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบอัตราส่วนการใช้ส่วนประกอบที่ผลิตในประเทศของประเทศในกลุ่มอาเซียน


ประเด็นดังกล่าวทำให้ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ของไทยวิตกกังวลถึงปัญหาความล่าช้าในการตรวจสอบ และการยอมรับมาตรฐานซึ่งกันและกัน 

ในฟากฝั่งรัฐบาลไทยได้มีการติดตามแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการผลิต การค้า และการนำเข้ารถยนต์ (Decree 116) อย่างต่อเนื่อง  ทั้งการหารือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนาม ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ณ นครดานัง เวียดนาม เมื่อเดือน พ.ย. 2560 เป้าหมายเพื่อให้เวียดนามยอมรับใบรับรองจากหน่วยงานของไทย เช่น กรมการขนส่งทางบก

ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า

การส่งออกรถยนต์จากไทยไปเวียดนามในปี 2561 มีจำนวน 58,138 คัน เพิ่มขึ้น 56.3 % จากปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 37,193 คัน มูลค่า 33,972 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.2% จากปี 2560 ซึ่งมีปริมาณ 19,962.2 ล้านบาท

ยานยนต์ขนส่งบุคคล จำนวน 35,941 คัน เพิ่มขึ้น 273.4 % จากปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 9,625 คัน มูลค่า 21,266.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 360.4% จากปี 2560 ซึ่งมี 4,619 ล้านบาท

ยานยนต์ขนส่งสิ่งของ มีจำนวน 22,197 คัน ลดลง 19.5% จากปี 2560 ซึ่งมีจำนวน 27,568 คัน มูลค่า 12,705.8 ล้านบาท ลดลง 17.2% จากปี 2560 ที่มีมูลค่า 15,343 ล้านบาท


อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามถึงการแก้ไขระเบียบ Decree 116 ว่าจะออกมาในรูปแบบใด เพราะขณะนี้เวียดนายังคงมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนจากประเทศที่ได้ทำความตกลงเปิดเขตการค้าเสรีเข้าไปขยายการลงทุนมากขึ้น ทั้งกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งได้มีการเตรียมบังคับใช้ความตกลงเปิดเขตการค้าเสรียุโรป-เวียดนาม (EVFTA) รวมถึงความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ที่เริ่มลดภาษีกันในกลุ่มไปเมื่อต้นเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา
Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้…
230420 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ…
81825 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ…
35312 | 21/01/2020
เวียดนามสกัดรถยนต์นำเข้า ปูทางนักลงทุนนอก