“Soft Skill” ทักษะที่ SMEs ขาดไม่ได้

SME in Focus
24/04/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 845 คน
“Soft Skill” ทักษะที่ SMEs ขาดไม่ได้
banner
การพัฒนาธุรกิจ SMEs ให้เดินสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ ต้องอาศัยมากกว่าความฝัน เพราะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจ รวมถึงความชำนาญ  มีการศึกษาของต่างประเทศที่ระบุว่าพนักงานหรือแม้แต่เจ้าของ SMEs มักเป็นเลิศด้านทักษะทางเทคนิค เพราะส่วนใหญ่แล้ว SMEs ก่อตั้งโดยผู้ที่เรียนมาหรือมีความชำนาญในด้านนั้นๆ แต่แน่นอนว่า SMEs ต้องเจรจาต่อรองและติดต่อพูดคุยกับซัพพลายเออร์ ลูกค้า หรือนักลงทุน ดังนั้นการมี “soft skill” หรือทักษะด้านอารมณ์ จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน เนื่องจากวิกฤติหรือสถานการณ์ไม่คาดฝันมักคลี่คลายลงได้

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme


Hard skill เป็นสิ่งที่สามารถวัดหรือมองเห็นได้ง่าย เช่น ความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์บางตัว การทำบัญชี หรือการวิจัยตลาด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสิ่งเหล่าเรียนรู้และฝึกสอนกันได้

ขณะที่ soft skill เป็นทักษะที่ทำให้พนักงานหรือเจ้าของกิจการสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นทักษะในการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น อันน่าจะเป็นทักษะที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบันที่ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปมาอย่างรวดเร็ว บรรดา SMEsจึ งต้องการคนที่สามารถปรับตัวได้ดีกับการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน และสามารถอ่านความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้าได้

Soft skill ที่สามารถนำพา SMEs ไปสู่ความสำเร็จ มีตั้งแต่

1.ทักษะในการมอบหมายงาน หรือความรับผิดชอบให้ลูกน้อง เพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพคือการผสานทั้งการควบคุมสั่งการและการปล่อยให้ลูกน้องทำงานเอง

ประเด็นสำคัญคือเจ้าของกิจการต้องทราบว่าทำอย่างไรธุรกิจจึงจะดำเนินงานไปได้ แทนที่จะต้องคอยวิ่งวุ่นดูแลงานทั้งวัน

2.ทักษะการสื่อสาร ถือเป็นทักษะสำคัญในชีวิตและในการทำธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การจ้างพนักงาน ซึ่งทักษะในการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถเลือกได้ว่าคนไหนมีคุณสมบัติที่เหมาะสม การติดต่อประสานงานกับคนหลากหลายกลุ่มก็ต้องอาศัยการสื่อสารที่ชัดเจนเช่นกันเกี่ยวกับผลลัพธ์หรือเป้าหมาย ขณะที่ในยามเผชิญปัญหาหรือแก้ปัญหา ก็ต้องระมัดระวังในการสื่อสารหรือการใช้คำพูด

ประเด็นสำคัญคือการสื่อสารวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายออกไป ด้วยความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ที่ดี

3.ทักษะการเจรจาต่อรอง แทบทุกคนเจรจาต่อรองอย่างไม่เป็นทางการกันอยู่ทุกวันแต่อาจไม่ตระหนักถึงนี้ การเจรจาต่อรองอย่างเป็นทางการเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์และการปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่เจรจาต่อรองบ่อยจึงมักมีทักษะมากกว่า และทราบว่าควรพูดอะไรในตอนไหน หรือตอนไหนที่ไม่ควรพูด หรือตอนไหนที่ไม่ควรยินยอมอ่อนข้อให้

ประเด็นสำคัญคือต้องสร้างบรรยากาศของการต่อรองที่ทุกฝ่ายวิน-วิน แต่ก็ไม่ลืมว่าตัวเราอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเช่นกัน

4.ทักษะการวางแผนกลยุทธ์ ถือว่ามีความสำคัญมากในทางธุรกิจ เพราะเป็นกระบวนการกำหนดกลยุทธ์หรือทิศทางของบริษัท รวมถึงการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรทั้งในส่วนของเงินทุนและบุคลากร

ประเด็นสำคัญอยู่ที่การวางเป้าหมายในอนาคตสำหรับบริษัท อาจเป็นในกรอบ 3-5 ปีหรือมากกว่านี้ โดยมีแผนการธุรกิจที่เขียนแจกแจงไว้อย่างดี กำกับไว้ด้วย

5.ทักษะในการสร้างทีม ทักษะในการสร้างทีมและการทำงานเป็นทีม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ เพราะคนที่ทำงานเป็นทีมอย่างเต็มศักยภาพจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าต่างคนต่างทำ

ประเด็นสำคัญอยู่ที่การหล่อหลอมพนักงานให้เป็นทีมเดียวกัน รวมถึงหุ้นส่วน ที่ปรึกษา และนักลงทุน เพื่อนำพาธุรกิจให้เดินหน้าไป

6.ทักษะด้านการวิเคราะห์ ทุกวันนี้มีความก้าวหน้าและความซับซ้อนทางเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งยิ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเท่าใด การคิดเชิงวิเคราะห์ยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นเท่านั้น เพื่อประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ และวางทิศทางสำหรับอนาคต

ประเด็นสำคัญอยู่ที่การรวบรวม ทบทวน และประเมินข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นตัวช่วยในการกำหนดทิศทางและเป็นเหตุผลประกอบคำอธิบายสำหรับพนักงานหรือบุคคลกลุ่มอื่นๆ

7.ทักษะทางดิจิทัล เป็นอีกทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน เพราะเปิดกว้างโอกาสทางธุรกิจมากมาย อีกทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ ยังเอื้อให้การทำธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเด็นสำคัญอยู่ที่การเรียนรู้-เข้ารับการฝึกอบรม และลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าการลงทุนด้านทุนในรูปแบบอื่น

8.ทักษะด้านการขายและการตลาด การกำหนดนโยบายการขายและการตลาดที่ดี ตั้งแต่เรื่องของราคา โฆษณา ไปจนถึงเทคนิคการขาย ถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อธุรกิจ นอกจากนั้น ความสามารถในการวิเคราะห์คู่แข่ง สภาพตลาด และแนวโน้มในอุตสาหกรรมยังเป็นปัจจัยสำคัญในการวางกลยุทธ์การตลาด

ประเด็นสำคัญอยู่ที่การร่างและสื่อสารข้อความที่มีน้ำหนัก ออกไปให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

9.ทักษะในการบริหารกระแสเงินสด น่าจะเป็นประเด็นที่เอสเอ็มอีวิตกกันมากที่สุด เพราะหากมีการบริหารผิดพลาดจะส่งผลเสียอย่างมาก

ประเด็นคือคอยติดตาม ดูแล ควบคุม เพื่อให้เกิดผลงอกเงยอย่างแท้จริง

Soft Skill

SMEs รายใดที่ขาดแคลนทักษะในส่วนนี้ ก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ หรือจ้างพนักงานที่มีทักษะดังที่กล่าวมา เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ
Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
147401 | 09/06/2020
Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561…
33613 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน…
20591 | 14/06/2019
“Soft Skill” ทักษะที่ SMEs ขาดไม่ได้