“ท่าเรือฝางเฉิงก่าง” ทางเลือกสู่ตลาดจีน

SME Go Inter
09/05/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 173 คน
“ท่าเรือฝางเฉิงก่าง” ทางเลือกสู่ตลาดจีน
banner
การส่งออกผลไม้ของไทยไปยังตลาดโลก พบว่าปี 2561 ส่งออกได้มูลค่ารวม 2,656 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 8.5 หมื่นล้านบาท)เพิ่มขึ้น 17.05% ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ อาเซียนและจีน มีมูลค่า 2,132 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6.8 หมื่นล้านบาท)หรือคิดเป็น 80% ของการส่งออกผลไม้ไทยไปตลาดโลก และผลไม้ไทยที่ได้รับความนิยม เช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด เป็นต้น ซึ่งไทยครองความเป็นผู้นำการส่งออกอันดับต้นของโลก

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme


ตามข้อมูล(ตาราง)จะเห็นว่าประเทศส่งออกผลไม้หลักๆ ของไทยคือ จีน และเวียดนาม ซึ่งแท้จริงตลาดเวียดนามนำเข้าผลไม้ไทยก็เป็นลักษณะเทรดเดอร์ ที่มีการส่งขายต่อในตลาดจีนแผนดินใหญ่และฮ่องกงเป็นหลัก ซึ่งสืบเนื่องจากผลไม้ไทยเข้าสู่ประเทศจีนผ่านด่านทางบกได้ ซึ่งเป็นด่านทางบกที่อนุญาตให้นำเข้าผลไม้ไทย ภายใต้พิธีสารการนำเข้าและส่งออกผลไม้ผ่านประเทศที่ 3 (ประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดกัน)ระหว่างไทยและจีน มีเพียง 2 แห่ง คือ ด่านโหย่วอี้ของกว่างซีบนเส้นทาง R9 และ ด่านบ่อหาน ของยูนนานบนเส้นทาง R3A เท่านั้น

ด้านทาง “ด่านตงซิง” ด่านพรมแดนทางบกแห่งที่ 2 ของกว่างซีที่เปิดให้มีการนำเข้า-ส่งออกผลไม้กับต่างประเทศ (ยังไม่นับรวมประเทศไทย)ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ต่อจากด่านโหย่วอี้กวานในอำเภอระดับเมืองผิงเสียงของกว่างซี ซึ่งปัจจุบัน เทศบาลเมืองตงซิงกำลังผลักดันร่วมกับฝ่ายไทยผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง และสำนักงานฝ่ายการเกษตรประจำนครกว่างโจวให้ด่านตงซิงสามารถนำเข้าผลไม้จากประเทศไทยได้และทำได้สะดวกมากขึ้น แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันรถบรรทุกผลไม้ไทยยังผ่านด่านนี้ไม่ได้ เพราะจำกัดเฉพาะประเทศที่พรมแดนติดกันเท่านั้นที่ผ่านได้ (พิธีสารการนำเข้าและส่งออกผลไม้ผ่านประเทศที่ 3)


ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ประตูขนส่งผลไม้ไทยบุกจีน

ทั้งนี้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นมณฑลที่มี “ด่านนำเข้าผลไม้” มากที่สุดแห่งหนึ่งของจีน นอกจากด่านทางบกในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง หรือ ด่านโหย่วอี้ที่รถบรรทุกผลไม้ไทยใช้เส้นทาง R9 อันที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ค้าผลไม้แล้วนั้น “ท่าเรือฝางเฉิงก่าง” ของเมืองฝางเฉิงก่างเป็นด่านนำเข้าผลไม้อีกแห่งที่กำลังทวีความสำคัญของกว่างซี

กล่าวคือ เมืองฝางเฉิงก่าง เป็นเมืองเดียวของจีนที่มีพรมแดนทางบกและทางทะเลติดกับประเทศเวียดนาม) จึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “ประตูแห่งภาคตะวันตกเฉียงใต้

ด้วยเหตุนี้ทำให้ ท่าเรือฝางเฉิงก่าง เป็น 1 ใน 3 ท่าเรือสำคัญที่ตั้งอยู่รอบอ่าวเป่ยปู้ (อ่าวตังเกี๋ย) ของกว่างซี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะด่านนำเข้าสินค้าเทกองที่มีขนาดใหญ่และเป็นท่าเรือแห่งแรกของกว่างซีที่ได้รับอนุมัติจากส่วนกลางให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศทางทะเล

ด้วยศักยภาพด้านโลจิสติกส์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การขยายเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือสำคัญทั่วโลก รวมถึงท่าเรือแหลมฉบังของไทย และการพัฒนางานคมนาคมขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ทำให้ผู้ค้าหันมาใช้ท่าเรือแห่งนี้เพิ่มมากขึ้น ปี 2561 มีปริมาณขนถ่ายสินค้า 83.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.6% มีการขนถ่ายตู้สินค้า 3.12 แสน TEUs เพิ่มขึ้น 16%

ในส่วนของการเป็น ด่านท่าเรือเพื่อการนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ พบว่า ท่าเรือฝางเฉิงก่างเริ่มเป็นที่สนใจจากผู้ค้าทางภาคตะวันตกของจีน ล่าสุด มีบริษัทในมหานครฉงชิ่งใช้ด่านฝางเฉิงก่างในการนำเข้าแก้วมังกรจากนครโฮจิมินห์ของเวียดนาม จำนวน 30 ตู้ (Reefer Container) และขนย้ายตู้ขึ้นขบวนรถไฟเพื่อส่งไปยังมหานครฉงชิ่ง ซึ่งเป็นโมเดลการขนส่งในรูปแบบ “ราง+เรือ” ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน

ตามรายงาน บริษัทผู้ค้าผลไม้หลายรายหันมาใช้การขนส่งทางเรือเข้าที่ท่าเรือฝางเฉิงก่างเพิ่มมากขึ้นในการขนส่งผลไม้ไปยังมหานครฉงชิ่งและมณฑลเสฉวน โดยคาดการณ์ว่าในปี 2562 จะนำเข้าผลไม้จากไทยและเวียดนามผ่านทางเรือแห่งนี้ 1 หมื่นตู้


ข้อดีของท่าเรือฝางเฉิงก่าง ในการส่งออกผลไม้ไทย คือ
   
 1. ประหยัดต้นทุนการขนส่งได้ 50% เมื่อเทียบกับทางรถยนต์
 2.  
 3. ประหยัดเวลา เพราะเมื่อผลไม้ถึงท่าเรือก็สามารถเปลี่ยนถ่ายจากเรือไปทางรถไฟได้โดยตรง
 4.  
 5. สินค้ายังคงคุณภาพ เพราะการขนส่งทางเรือและรถไฟช่วยลดแรงกระแทกได้ดีกว่ารถยนต์
 6.  
 7. โครงข่ายรถไฟสามารถเชื่อมไปยังหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นกรุงปักกิ่ง นครเสิ่นหยาง นครเซี่ยงไฮ้ นครจี่หนาน และมหานครฉงชิ่ง
 8. ทั้งนี้  นโยบายการพัฒนาการขนส่งปี 2562 ทางการฝางเฉิงก่างมุ่งพัฒนาด้าน Cold Chain และการขนส่งสินค้าเทกอง ซึ่งเป็นจุดเด่นของท่าเรือแห่งนี้ โดยเฉพาะการพัฒนาให้ท่าเรือฝางเฉิงก่างเป็นฐานสำคัญของ “Cold Chain Logistics” ที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคสำหรับจีนกับอาเซียน

  นอกจากนี้ เมืองฝางเฉิงก่างจะใช้ประโยชน์จากท่าเรือทะเลและด่านชายแดนให้เป็นพื้นที่รวมศูนย์ผลไม้ สัตว์น้ำ เนื้อสัตว์ และสินค้าอื่นๆ ส่งเสริมให้ภาคตะวันตกใช้ท่าเรือฝางเฉิงก่างเป็นช่องทางการนำเข้า-ส่งออกสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง และสินค้าประเภทอื่นๆ รวมทั้งลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าให้เกิดขึ้นสองทาง

  อ้างอิง : กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
  Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

  Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
  สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


  Related Article

  อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

  อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

  ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
  229411 | 03/06/2019
  แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

  แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

  แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
  78735 | 12/06/2019
  Cross-Border e-Commerce ไปจีนต้องรู้อะไร SME Go Inter

  Cross-Border e-Commerce ไปจีนต้องรู้อะไร

  ยุคสมัยนี้ เป็นที่รู้กันว่า “นักช็อปปิ้งชาวจีน” จะให้น้ำหนักกับคำว่า “ของแท้” (Genuine Product Guarantee) อยู่เหนือปัจจัยด้านราคาและระยะเวลาขนส่งเวลา...
  19740 | 02/07/2019
  banner
  banner