“ท่าเรือฝางเฉิงก่าง” ทางเลือกสู่ตลาดจีน

SME Go Inter
09/05/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 539 คน
“ท่าเรือฝางเฉิงก่าง” ทางเลือกสู่ตลาดจีน
banner
การส่งออกผลไม้ของไทยไปยังตลาดโลก พบว่าปี 2561 ส่งออกได้มูลค่ารวม 2,656 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 8.5 หมื่นล้านบาท)เพิ่มขึ้น 17.05% ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ อาเซียนและจีน มีมูลค่า 2,132 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6.8 หมื่นล้านบาท)หรือคิดเป็น 80% ของการส่งออกผลไม้ไทยไปตลาดโลก และผลไม้ไทยที่ได้รับความนิยม เช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด เป็นต้น ซึ่งไทยครองความเป็นผู้นำการส่งออกอันดับต้นของโลก

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme


ตามข้อมูล(ตาราง)จะเห็นว่าประเทศส่งออกผลไม้หลักๆ ของไทยคือ จีน และเวียดนาม ซึ่งแท้จริงตลาดเวียดนามนำเข้าผลไม้ไทยก็เป็นลักษณะเทรดเดอร์ ที่มีการส่งขายต่อในตลาดจีนแผนดินใหญ่และฮ่องกงเป็นหลัก ซึ่งสืบเนื่องจากผลไม้ไทยเข้าสู่ประเทศจีนผ่านด่านทางบกได้ ซึ่งเป็นด่านทางบกที่อนุญาตให้นำเข้าผลไม้ไทย ภายใต้พิธีสารการนำเข้าและส่งออกผลไม้ผ่านประเทศที่ 3 (ประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดกัน)ระหว่างไทยและจีน มีเพียง 2 แห่ง คือ ด่านโหย่วอี้ของกว่างซีบนเส้นทาง R9 และ ด่านบ่อหาน ของยูนนานบนเส้นทาง R3A เท่านั้น

ด้านทาง “ด่านตงซิง” ด่านพรมแดนทางบกแห่งที่ 2 ของกว่างซีที่เปิดให้มีการนำเข้า-ส่งออกผลไม้กับต่างประเทศ (ยังไม่นับรวมประเทศไทย)ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ต่อจากด่านโหย่วอี้กวานในอำเภอระดับเมืองผิงเสียงของกว่างซี ซึ่งปัจจุบัน เทศบาลเมืองตงซิงกำลังผลักดันร่วมกับฝ่ายไทยผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง และสำนักงานฝ่ายการเกษตรประจำนครกว่างโจวให้ด่านตงซิงสามารถนำเข้าผลไม้จากประเทศไทยได้และทำได้สะดวกมากขึ้น แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันรถบรรทุกผลไม้ไทยยังผ่านด่านนี้ไม่ได้ เพราะจำกัดเฉพาะประเทศที่พรมแดนติดกันเท่านั้นที่ผ่านได้ (พิธีสารการนำเข้าและส่งออกผลไม้ผ่านประเทศที่ 3)


ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ประตูขนส่งผลไม้ไทยบุกจีน

ทั้งนี้ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นมณฑลที่มี “ด่านนำเข้าผลไม้” มากที่สุดแห่งหนึ่งของจีน นอกจากด่านทางบกในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง หรือ ด่านโหย่วอี้ที่รถบรรทุกผลไม้ไทยใช้เส้นทาง R9 อันที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ค้าผลไม้แล้วนั้น “ท่าเรือฝางเฉิงก่าง” ของเมืองฝางเฉิงก่างเป็นด่านนำเข้าผลไม้อีกแห่งที่กำลังทวีความสำคัญของกว่างซี

กล่าวคือ เมืองฝางเฉิงก่าง เป็นเมืองเดียวของจีนที่มีพรมแดนทางบกและทางทะเลติดกับประเทศเวียดนาม) จึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “ประตูแห่งภาคตะวันตกเฉียงใต้

ด้วยเหตุนี้ทำให้ ท่าเรือฝางเฉิงก่าง เป็น 1 ใน 3 ท่าเรือสำคัญที่ตั้งอยู่รอบอ่าวเป่ยปู้ (อ่าวตังเกี๋ย) ของกว่างซี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในฐานะด่านนำเข้าสินค้าเทกองที่มีขนาดใหญ่และเป็นท่าเรือแห่งแรกของกว่างซีที่ได้รับอนุมัติจากส่วนกลางให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศทางทะเล

ด้วยศักยภาพด้านโลจิสติกส์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การขยายเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือสำคัญทั่วโลก รวมถึงท่าเรือแหลมฉบังของไทย และการพัฒนางานคมนาคมขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ทำให้ผู้ค้าหันมาใช้ท่าเรือแห่งนี้เพิ่มมากขึ้น ปี 2561 มีปริมาณขนถ่ายสินค้า 83.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.6% มีการขนถ่ายตู้สินค้า 3.12 แสน TEUs เพิ่มขึ้น 16%

ในส่วนของการเป็น ด่านท่าเรือเพื่อการนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ พบว่า ท่าเรือฝางเฉิงก่างเริ่มเป็นที่สนใจจากผู้ค้าทางภาคตะวันตกของจีน ล่าสุด มีบริษัทในมหานครฉงชิ่งใช้ด่านฝางเฉิงก่างในการนำเข้าแก้วมังกรจากนครโฮจิมินห์ของเวียดนาม จำนวน 30 ตู้ (Reefer Container) และขนย้ายตู้ขึ้นขบวนรถไฟเพื่อส่งไปยังมหานครฉงชิ่ง ซึ่งเป็นโมเดลการขนส่งในรูปแบบ “ราง+เรือ” ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน

ตามรายงาน บริษัทผู้ค้าผลไม้หลายรายหันมาใช้การขนส่งทางเรือเข้าที่ท่าเรือฝางเฉิงก่างเพิ่มมากขึ้นในการขนส่งผลไม้ไปยังมหานครฉงชิ่งและมณฑลเสฉวน โดยคาดการณ์ว่าในปี 2562 จะนำเข้าผลไม้จากไทยและเวียดนามผ่านทางเรือแห่งนี้ 1 หมื่นตู้


ข้อดีของท่าเรือฝางเฉิงก่าง ในการส่งออกผลไม้ไทย คือ
   
 1. ประหยัดต้นทุนการขนส่งได้ 50% เมื่อเทียบกับทางรถยนต์
 2.  
 3. ประหยัดเวลา เพราะเมื่อผลไม้ถึงท่าเรือก็สามารถเปลี่ยนถ่ายจากเรือไปทางรถไฟได้โดยตรง
 4.  
 5. สินค้ายังคงคุณภาพ เพราะการขนส่งทางเรือและรถไฟช่วยลดแรงกระแทกได้ดีกว่ารถยนต์
 6.  
 7. โครงข่ายรถไฟสามารถเชื่อมไปยังหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นกรุงปักกิ่ง นครเสิ่นหยาง นครเซี่ยงไฮ้ นครจี่หนาน และมหานครฉงชิ่ง
 8. ทั้งนี้  นโยบายการพัฒนาการขนส่งปี 2562 ทางการฝางเฉิงก่างมุ่งพัฒนาด้าน Cold Chain และการขนส่งสินค้าเทกอง ซึ่งเป็นจุดเด่นของท่าเรือแห่งนี้ โดยเฉพาะการพัฒนาให้ท่าเรือฝางเฉิงก่างเป็นฐานสำคัญของ “Cold Chain Logistics” ที่มีความสำคัญระดับภูมิภาคสำหรับจีนกับอาเซียน

  นอกจากนี้ เมืองฝางเฉิงก่างจะใช้ประโยชน์จากท่าเรือทะเลและด่านชายแดนให้เป็นพื้นที่รวมศูนย์ผลไม้ สัตว์น้ำ เนื้อสัตว์ และสินค้าอื่นๆ ส่งเสริมให้ภาคตะวันตกใช้ท่าเรือฝางเฉิงก่างเป็นช่องทางการนำเข้า-ส่งออกสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง และสินค้าประเภทอื่นๆ รวมทั้งลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการค้าให้เกิดขึ้นสองทาง

  อ้างอิง : กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
  Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

  Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
  สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


  Related Article

  อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

  อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

  ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้…
  230419 | 03/06/2019
  แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

  แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

  แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ…
  81825 | 12/06/2019
  พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

  พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

  นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ…
  35310 | 21/01/2020
  “ท่าเรือฝางเฉิงก่าง” ทางเลือกสู่ตลาดจีน