ศึกษากฎ ระเบียบ ก่อนเข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์

SME Go Inter
19/08/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 92 คน
ศึกษากฎ ระเบียบ ก่อนเข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์
banner
ฟิลิปปินส์มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงทุนของชาวต่างชาติปี 2534 (Foreign Investments Act of 1991) ซึ่งอธิบายถึงเรื่องการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติ และการประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ รวมถึงข้อจำกัดและข้อห้ามการประกอบธุรกิจบางประเภทของนักลงทุนต่างชาติ (Foreign Investment Negative List) โดยกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้คนต่างชาติที่ไม่ใช่คนฟิลิปปินส์สามารถลงทุนในธุรกิจการค้าภายในประเทศหรือธุรกิจการส่งออกในฟิลิปปินส์ สามารถเป็นเจ้าของกิจการโดยถือหุ้น 100% ได้ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   
 • ไม่เป็นการลงทุนที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดและข้อห้าม
 •  
 • ประเทศของนักลงทุนต่างชาติก็ต้องอนุญาตให้คนชาติฟิลิปปินส์ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันภายในประเทศนั้นได้
 •  
 • หากเป็นการลงทุนในธุรกิจการค้าภายในประเทศต้องมีเงินทุนชำระแล้วเป็นสกุลเปโซฟิลิปปินส์อย่างน้อย 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนการลงทุนในธุรกิจการส่งออกไม่มีเงื่อนไขขั้นต่ำ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขเงินทุนขั้นต่ำ อาจลดลงเป็นสกุลเปโซฟิลิปปินส์เหลือ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกับเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งกำหนดและรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Department of Science and Technology) หรือมีการจ้างแรงงานอย่างน้อย 50 คนขึ้นไป ซึ่งรับรองโดยสำนักงานท้องถิ่นของกรมแรงงานและการจ้างงาน
 • นอกจากนี้ ในความหมายของคำว่า “คนชาติฟิลิปปินส์” (Philippine National) ในกรณีนิติบุคคล คือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีคนสัญชาติฟิลิปปินส์ถือหุ้นร้อยละ 60 โดยพิจารณาจาก
    
  • Omnibus Investments Code of 1987: กำหนดกฎระเบียบคุณสมบัติของการลงทุนภายในประเทศและต่างชาติที่จะได้รับผลประโยชน์ในการลงทุน
  •  
  • Bases Conversion and Development Act of 1992: กำหนดเรื่องสิทธิประโยชน์ของบรรดาบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในเขตพิเศษต่างๆ
  •  
  • Build Operate Transfer Law: เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาจัดการดูแลโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
  • สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะเข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์ สามารถติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่พร้อมให้บริการยื่นขอจดทะเบียน รวมถึงให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน และให้การช่วยเหลือในบางกรณี เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอและการจดทะเบียนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, การให้ส่วนลดในเรื่องค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอและการจดทะเบียนแก่ธุรกิจขนาดเล็ก

   ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน

   สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

   อีเมล: [email protected]  โทรศัพท์   02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

   Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
   สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


   Related Article

   อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

   อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

   ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
   229409 | 03/06/2019
   แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

   แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

   แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
   78700 | 12/06/2019
   Cross-Border e-Commerce ไปจีนต้องรู้อะไร SME Go Inter

   Cross-Border e-Commerce ไปจีนต้องรู้อะไร

   ยุคสมัยนี้ เป็นที่รู้กันว่า “นักช็อปปิ้งชาวจีน” จะให้น้ำหนักกับคำว่า “ของแท้” (Genuine Product Guarantee) อยู่เหนือปัจจัยด้านราคาและระยะเวลาขนส่งเวลา...
   19732 | 02/07/2019
   banner
   banner