เผยธุรกิจน่าลงทุนในอินโดนีเซีย

SME Go Inter
31/05/2018
รับชมแล้วทั้งหมด 109 คน
เผยธุรกิจน่าลงทุนในอินโดนีเซีย
banner
ปัจจุบันอินโดนีเซียกำลังอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระยะที่ 2 (2559-2563) ผลักดันให้มีการลงทุนในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้งบประมาณร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศมาใช้เป็นทุนวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาคการผลิต อีกทั้งรัฐบาลอินโดนีเซียยังประกาศเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า เมื่อถึงปี 2568 รายได้ต่อหัวของประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น 14,250 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลให้อินโดนีเซียกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ติด 1 ใน 10 ของโลก

เมื่อพิจารณาข้อมูลข้างต้น จึงกล่าวได้ว่าอินโดนีเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจเหมาะแก่การเข้าไปลงทุนของผู้ประกอบการไทย ซึ่งในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าอุตสาหกรรมใดที่เหมาะแก่การเข้าไปลงทุนกันครับ

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป

อินโดนีเซียมีพืชทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน โกโก้ และกาแฟ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสินค้าดังกล่าวมีความสอดคล้องกับไทยที่มีการปลูกพืชในลักษณะเดียวกัน โดยจุดอ่อนของอินโดนีเซียอยู่ที่การขาดการพัฒนาด้านแปรรูป รวมทั้งปริมาณการผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถใช้จุดแข็งในด้านการแปรรูปที่มีอยู่ ขยายตลาดเข้าไปในอินโดนีเซียได้ ทั้งในรูปแบบการให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย, การพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการตลาด

แอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

อินโดนีเซีย คือประเทศมุสลิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีประชากรร้อยละ 88 ของประเทศ (จำนวน 237 ล้านคน) นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้น อินโดนีเซียจึงมีอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลขนาดใหญ่ ที่เปิดช่องให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปเจาะตลาด ซึ่งที่ผ่านมาไทยได้รับการยอมรับในเรื่องศักยภาพในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ รวมถึงข้อได้เปรียบทางด้านวัตถุดิบทางการเกษตร เหล่านี้จึงเป็นโอกาสของธุรกิจอาหารฮาลาลไทยที่จะขยายตลาดเข้าไปในอินโดนีเซีย

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

อินโดนีเซียยังมีความต้องการพัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอีกมากมาย ทั้งท่าเรือ ท่าอากาศยาน และถนน รวมถึงอีกหลายโครงการที่รอการลงทุนจากนักธุรกิจต่างชาติ เหล่านี้เป็นโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะยื่นซองร่วมประมูลโครงการต่างๆ อย่างไรก็ตาม การเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษารายละเอียด กฎข้อบังคับ และเงื่อนไขให้รอบครอบ

อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

ด้วยการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นกลาง จึงทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคในอินโดนีเซียมีความต้องการสูงขึ้นตามไปด้วย โดยธุรกิจที่น่าสนใจของผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุน คือ

1) ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เกี่ยวกับแฟชั่นที่ผสมผสานแนวคิดแปลกใหม่

2) ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ โดยผู้ประกอบการไทยมีแรงงานฝีมือด้านการทำเครื่องประดับที่โดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งความต้องการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในอินโดนีเซียมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้คนนิยมนำมาตกแต่งเสื้อให้ดูมีความโดดเด่น

 

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน

เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในประเทศอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ เพื่อให้บริการท่าน
สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
อีเมล: [email protected] โทรศัพท์ 02 -230-2758 หรือ สายด่วน 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
229409 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
78700 | 12/06/2019
Cross-Border e-Commerce ไปจีนต้องรู้อะไร SME Go Inter

Cross-Border e-Commerce ไปจีนต้องรู้อะไร

ยุคสมัยนี้ เป็นที่รู้กันว่า “นักช็อปปิ้งชาวจีน” จะให้น้ำหนักกับคำว่า “ของแท้” (Genuine Product Guarantee) อยู่เหนือปัจจัยด้านราคาและระยะเวลาขนส่งเวลา...
19732 | 02/07/2019
banner
banner