หนีเมืองกรุง มุ่งทางธรรมชาติ เปลี่ยน Passion เป็นโอกาส ‘เขาใหญ่ผักสะอาด’ ต่อยอดสู่แนวคิดธุรกิจเกษตรยุคใหม่

SME in Focus
25/01/2023
รับชมแล้วทั้งหมด 1210 คน
หนีเมืองกรุง มุ่งทางธรรมชาติ เปลี่ยน Passion เป็นโอกาส ‘เขาใหญ่ผักสะอาด’ ต่อยอดสู่แนวคิดธุรกิจเกษตรยุคใหม่
banner
จากแนวคิดที่อยากให้คนไทย ได้รับประทานผักปลอดสารพิษ ของ ‘เขาใหญ่ผักสะอาด’ ที่มีมุมมองอยากสร้างธุรกิจเพื่อสุขภาพให้เป็นเรื่องที่มีความสุข สนุก และอร่อย เช่นเดียวกับผักออร์แกนิกรสเลิศของทางร้าน ที่เปลี่ยนรูปแบบการทำการตลาดจากฟาร์มผักออร์แกนิกทั่วไป ให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อยอดสู่ความสำเร็จในธุรกิจการเกษตรยุคใหม่คุณวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เขาใหญ่ผักสะอาด จำกัด เจ้าของฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ที่ทั้งปลูกพืชผลทางการเกษตรและทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อนำผลผลิตจากการดูแลที่ผสมผสานกรรมวิธีธรรมชาติกับเทคโนโลยี เข้าด้วยกันที่ไม่เจือปนสารอันตรายใด ๆ มาเป็นเมนูอาหารสุขภาพ และได้คุณค่าจากวัตถุดิบปลอดสารพิษ 100% จุดเริ่มต้นธุรกิจเพื่อสุขภาพ

คุณวุฒิชาติ เล่าถึงที่มาของ เขาใหญ่ผักสะอาด ว่า ด้วยความที่ตนเองเป็นข้าราชการมานาน ได้มีโอกาสเดินทางไปตรวจงานในหลายพื้นที่ ประกอบกับเป็นคนที่ชื่นชอบต้นไม้ และเกษตรกรรมอยู่แล้ว ทำให้ได้เห็นมุมมองต่าง ๆ ที่ชาวบ้านทำขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ คือ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จึงเกิดความคิดที่จะทำเป็น Business Model สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับการทำเกษตรของตนเองให้มีมูลค่าเพิ่มและมีคุณภาพมากขึ้น ได้มาเรียนรู้ที่นี่

“…ด้วยความที่ตนมีที่ดินอยู่ที่เขาใหญ่อยู่แล้ว จึงมองว่าคนอื่นเขาปลูกอะไรกันบ้าง โดยเริ่มจากไปเห็นเขาปลูกมะเขือเทศ พันธุ์ โซลาลิโน่ ที่มีรสชาติอร่อย แต่ราคาค่อนข้างสูง จึงลองซื้อเมล็ดพันธุ์มาลองปลูกแบบเกษตรอินทรีย์จริงๆ ต่อมาจึงเริ่มปลูกเมล่อนญี่ปุ่น ข้าวโพดญี่ปุ่น ได้ผลผลิตดีขึ้นเรื่อยๆ จึงก่อตั้ง บริษัท เขาใหญ่ผักสะอาด จำกัด เพื่อทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ทั้งปลูกพืชผลทางการเกษตรและทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วย…”การยกระดับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้การเกษตร

คุณวุฒิชาติ เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นแนวคิดการยกระดับการเกษตร คือตนได้ไปเจอรุ่นน้องคนหนึ่งซึ่งมีความรู้ทางด้านนี้ จึงให้มาเป็นที่ปรึกษาจนปัจจุบันได้มาทำงานด้วยกัน โดยเราเริ่มจากคิดว่าจะปลูกอะไรแล้วจะใช้เทคโนโลยีอะไรมาช่วยทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นจุดแข็งที่สร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา ไม่ว่าจะเรื่องของน้ำ แสงแดด อากาศ ต้องมีการควบคุมอย่างเป็นระบบ จึงนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพที่สม่ำเสมอ อีกทั้งช่วยลดปัญหาด้านแรงงานคนที่มองว่าเป็นปัจจัยที่ควบคุมยาก

 “…ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าการจะควบคุมผลผลิตให้ได้คุณภาพ มาตรฐานที่เท่ากันนั้น การจะนำคนมาใส่ปุ๋ย รดน้ำ ย่อมไม่มีความเที่ยงตรง เราจึงต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกัน อย่างเช่น การรดน้ำ ใส่ปุ๋ยจะใช้ระบบอัตโนมัติทั้งหมด เพื่อช่วยบริหารแรงงานและบริหารต้นทุนในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ…”

จะเห็นได้ว่า การจะยกระดับการทำเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม (Value Add) ต้องเริ่มตั้งแต่ดูว่าจะปลูกอะไรที่มีความแตกต่าง สร้างมูลค่าได้ ตามมาด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพสูง แต่สิ่งที่สำคัญต้องทำให้ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนถึงคุณค่าที่เขาจะได้รับคุ้มค่าหรือไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง การเกษตร ยุคใหม่ :Quality First คือ คอนเซปต์หลักของ ‘เขาใหญ่ผักสะอาด’

คุณวุฒิชาติ เผยมุมมองเรื่องนี้ว่า ทุกอย่างในฟาร์มผักและผลไม้ของ ‘เขาใหญ่ผักสะอาด’ จะเป็นผลผลิตตามฤดูกาลที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี เป็นออร์แกนิก 100% โดยใช้วิธีการทำเกษตรอินทรีย์ล้วน ๆ พืชที่นี่จึงแข็งแรงโดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงที่มีสารเคมีเป็นพิษตกค้าง ด้วยปัจจัยการผลิตจากเทคโนโลยี ที่ผสมผสานกับธรรมชาติและจัดการวัชพืชและแมลงศัตรูพืชผ่านการเพาะปลูก การควบคุมทางชีวภาพ และการหมุนเวียนพืชผลที่หลากหลาย ความสมดุลของดินส่งผลให้พืชผลมีสุขภาพที่ดี มีรสชาติดี มีคุณค่าทางโภชนาการ และส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น

คุณวุฒิชาติ อธิบายให้เห็นภาพว่า ต้องทำให้ผู้บริโภคมองเห็นถึงความแตกต่างว่า ผลผลิตที่ปลูก เน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลัก กรรมวิธีจึงมีความละเอียด มีการดูแลอย่างพิถีพิถัน และมีต้นทุนที่สูงกว่า ซึ่งหากลองรับประทานจะเห็นถึงความแตกต่างของรสชาติได้อย่างชัดเจน เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตที่มีการควบคุมแสงแดด น้ำ ความชื้น จะแตกต่างจากการปลูกตามธรรมชาติที่ไม่มีการควบคุมเรื่องเหล่านี้  

อย่างเช่น มะเขือเทศ ถ้าปลูกฤดูฝนกับฤดูร้อน จะต่างกันทั้งรสชาติและความกรอบ ในขณะที่การปลูกแบบควบคุมปัจจัยการผลิตจะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพที่สม่ำเสมอกันทุกฤดูกาล เช่น ฤดูร้อนเราติดอุปกรณ์บังแสงแดด เพื่อให้ผลผลิตรับแสงแต่พอเหมาะ พอฤดูหนาวแดดไม่แรงมากเราก็เอาที่บังแสงออกเพื่อให้ได้รับแสงแดดได้เต็มที่ เป็นความพิถีพิถันในการดูแลผลผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด

 “…วันนี้เราเชื่อว่าผู้บริโภคที่พร้อมจ่ายให้กับสินค้าที่ดีมีคุณภาพยังมีอีกมาก ดังนั้น คำว่า ‘Quality First’ จึงเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เขาใหญ่ผักสะอาด จำกัด มาโดยตลอด…”นำไอเดียลูกสาวมาเป็นจุดขายที่โดดเด่นในฟาร์ม

คุณวุฒิชาติ เผยว่า ก่อนหน้านี้ ไม่ได้ตั้งใจทำร้านอาหารและคาเฟ่ในฟาร์ม แต่เกิดจากลูกสาวไปเห็นจากฟาร์มที่ต่าง ๆ มีร้านอาหารเพื่อสุขภาพ มีมุมคาเฟ่สวย ๆ ในฟาร์ม จึงอยากนำมาทำบ้าง เพื่อสร้างความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร เช่น มีอควาเรียมปลาสเตอร์เจียน ที่ให้ไข่ปลาคาเวียร์ มาแหวกว่าย หรือจะเป็นสวนป่าที่ตกแต่งให้มีมุมถ่ายรูปสวย ๆ 

นอกจากนี้ ใครจะคิดว่ามาเที่ยวเขาใหญ่จะมีวิวชายหาด ชายทะเลสวย ๆ ให้เก็บภาพเป็นที่ระลึกด้วย เราพยายามรวบรวมความสวยงามจากที่ต่าง ๆ มาไว้ที่นี่

 “…การได้ออกนอกเมืองมาชิลกับร้านอาหารบรรยากาศดี ๆ ได้ทานอาหารอร่อย มองวิวสวนผัก มองภูเขาต้นไม้ใบหญ้าที่ ‘เขาใหญ่ผักสะอาด’ คุ้มค่ากับการมาแน่นอน เพราะไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศร้าน เมนูอาหารสุขภาพ ที่สำคัญราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ผู้บริโภคได้รับ รวมไปถึงการบริการของที่นี่จะทำให้คุณใจพองฟูกลับไปอย่างแน่นอน…”สร้างธุรกิจเกษตรให้มี Value Add

คุณวุฒิชาติ ฉายภาพว่า เกษตรกรหลายรายมักมีแนวคิดไปผูกติดกับการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตมากเพียงอย่างเดียว เราจึงอยากทำให้เขาเห็นและมั่นใจว่า สามารถทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดีได้อย่างไร บริโภคแล้วไม่เกิดสารพิษตกค้างในร่างกายได้อย่างไร และสามารถต่อยอดทำเป็นวิถีท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวได้อีกด้วย ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจการเกษตรได้เป็นอย่างดี 

 “…บางคนมีพื้นที่เยอะ จะปลูกอะไรก็ปลูกเลย แต่ไม่ได้คิดว่าสามารถพัฒนาเป็นการเกษตรเชิงท่องเที่ยวได้ คุณอาจไม่ต้องใช้พื้นที่ทั้งหมดในการปลูก ยกตัวอย่างเช่น คุณมีที่ดิน 2 ไร่ อาจจะแบ่งทำการเกษตรสัก 1 ไร่ ส่วนอีก 1 ไร่จัดสรรทำเป็นมุมร้านอาหาร มุมถ่ายรูป หรือจะจัดให้ลูกค้าสามารถเด็ดทานผลไม้สดๆ จากต้นได้เลย สิ่งเหล่านี้จะสร้างมูลค่าให้กับแปลงเกษตร ถือเป็น Business Model ที่สามารถสร้างรายได้มากกว่าผลผลิตที่เราขายได้ด้วยซ้ำ…”

คุณวุฒิชาติ กล่าวด้วยว่า นอกจากความสุขที่ได้มาเที่ยวแล้ว สิ่งที่มุ่งมั่นอย่างมาก คือ อยากให้ ‘เขาใหญ่ผักสะอาด’ เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก ๆ หรือ ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกรที่อาจจะนำไปพัฒนา ต่อยอดธุรกิจของตัวเขาเองได้ นอกจากนี้ ใครที่ต้องการยกระดับการทำเกษตรไทยให้มีคุณภาพสามารถเข้ามาศึกษาได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพราะเราต้องการคืนประโยชน์สู่สังคมไม่ว่าจะเป็นด้านการยกระดับรายได้ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่มีความยั่งยืน (Sustainability)มุมมองอาหารเพื่อสุขภาพกับโอกาสและการเติบโตที่น่าจับตามอง

เทรนด์สุขภาพยังได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ทั้งในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ จนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ ยิ่งการระบาดของโควิด 19 ยิ่งทำให้เกิดกระแสการตื่นตัวในการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีการเติบโตที่น่าจับตามอง

คุณวุฒิชาติ ให้วิสัยทัศน์เรื่องนี้ว่า “…วันนี้ อาหารเพื่อสุขภาพมาแรง ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมทั้งในและต่างประเทศมีเยอะมาก แต่ทำไมเราไม่เลือกรับประทานอาหารสดที่มีคุณภาพแทนการนำเข้าอาหารเสริมที่มีราคาสูงมาก ในขณะที่ไม่ได้รสชาติของความสด จึงมองว่าอนาคตการเกษตรปลอดสารพิษจะมีใครกล้าทำ กล้ายืนหยัดที่ทำตรงนี้หรือไม่ ซึ่งต้องมีช่องทางการตลาดรองรับด้วย ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่าย นั้นคือมุมมองภาพการเกษตรปลอดสารพิษว่ามีอนาคตที่สดใสแน่นอนถ้าหากทำให้เกิดขึ้นได้…”ทิศทางในอนาคตของธุรกิจไปทางไหน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เขาใหญ่ผักสะอาด จำกัด เผยมุมมองว่า สิ่งสำคัญที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตคือ อยากให้  ‘เขาใหญ่ผักสะอาด’ เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นดี ทั้งในด้านเกษตรกรรมออร์แกนิก และการต่อยอด สร้าง Value ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่ อาจเป็นการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์เพื่อยกระดับพืชผลทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดี ต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้สร้างมูลค่าให้กับแปลงเกษตรพร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองได้อย่างยั่งยืน (Sustainability)

ขณะเดียวกัน ก็มีกิจกรรมที่แฝงองค์ความรู้การทำเกษตรกรรมและการใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติอย่างครบถ้วน รวมถึงบรรยากาศดีๆ ที่ผู้มาท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย จะได้รับจากธรรมชาติบนพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ 

ตลอดการสนทนา น้ำเสียงของ คุณวุฒิชาติ เล่าเรื่อง ‘เขาใหญ่ผักสะอาด’ ให้เราฟังเต็มไปด้วยความสุขและอิ่มใจ ที่ได้ลงมือทำธุรกิจที่สร้างมาเพื่อคืนความสุขให้สังคม ทั้งการช่วยเหลือในการต่อยอดแนวคิดการทำเกษตรของเขาสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจ และตระหนักถึงความสำคัญของอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ที่ทุกเมนูอาหารปรุงขึ้นโดยใช้ผักปลอดสารพิษส่งตรงจากฟาร์มแห่งนี้เสิร์ฟลงบนโต๊ะอาหารลูกค้า จึงได้ผักที่สดกรอบ และมั่นใจได้ว่าคลีน 100% อย่างแน่นอนBangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

A.I. TECHNOLOGY เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วย Automation & Robotics สู่ Smart Factory 4.0

A.I. TECHNOLOGY เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วย Automation & Robotics สู่ Smart Factory 4.0

ปัจจุบัน มีบริษัทจำนวนไม่น้อยที่ให้บริการเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Automation & Robotics ไม่ว่าจะเป็นการทำ System Analysis (SA) เพื่อพัฒนา และตรวจสอบหา…
pin
29 | 23/03/2023
‘Coral Hotel Bangsaphan’ ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วย Passion ธุรกิจโรงแรม คือ ‘ความสุข’

‘Coral Hotel Bangsaphan’ ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ด้วย Passion ธุรกิจโรงแรม คือ ‘ความสุข’

ปักหมุดจุด Check in ใหม่ สไตล์ ไทยล้านนา กับ ‘Coral Hotel Bangsaphan’ ที่ตั้งอยู่ติดชายหาดและทะเลอ่าวไทยที่กว้างใหญ่ ภายในโรงแรมถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่นและสวยงาม…
pin
111 | 22/03/2023
เปิดโมเดลธุรกิจ ESG กับ "คุณกร สุริยพันธุ์" ผู้บริหาร บจก. เทพไทย โปรดัคท์ ยกระดับสมุนไพรไทยสู่ธุรกิจพันล้าน

เปิดโมเดลธุรกิจ ESG กับ "คุณกร สุริยพันธุ์" ผู้บริหาร บจก. เทพไทย โปรดัคท์ ยกระดับสมุนไพรไทยสู่ธุรกิจพันล้าน

มองเป็น เห็นโอกาส Bangkok Bank SME ได้รับเกียรติสัมภาษณ์ “คุณกร สุริยพันธุ์” ผู้บริหารบริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด แบรนด์ยาสีฟันของคนไทย…
pin
508 | 10/03/2023
หนีเมืองกรุง มุ่งทางธรรมชาติ เปลี่ยน Passion เป็นโอกาส ‘เขาใหญ่ผักสะอาด’ ต่อยอดสู่แนวคิดธุรกิจเกษตรยุคใหม่