ส่องโมเดลธุรกิจ ‘ไร่รื่นรมย์’ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคด้วยแนวคิด Sustainability ด้วยเครือข่ายเกษตรกรท้องถิ่น

SME in Focus
29/06/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 4228 คน
ส่องโมเดลธุรกิจ ‘ไร่รื่นรมย์’ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคด้วยแนวคิด Sustainability ด้วยเครือข่ายเกษตรกรท้องถิ่น
banner
จาก Passion ที่มีความตั้งใจอยากจะพัฒนาชุมชนผ่านธุรกิจ คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย์ กรรมการ บริษัท เซฟ ไลฟ์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ก่อตั้งฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ‘ไร่รื่นรมย์’ ใน ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย คนรุ่นใหม่ที่เรียนจบจากต่างประเทศ ดีกรีนักเรียนนอกนิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย กับความตั้งใจอยากเป็นเกษตรกรผลิตอาหารสะอาด ปลอดภัย เพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคทุกคน พร้อมยึดมั่นในการทำธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ปลูก ผู้บริโภค และระบบนิเวศโดยรวม กับแนวคิดที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจาก Passion ที่มีความสามารถช่วยเกษตรกรให้มีความยั่งยืน (Sustainability) ได้จาก Passion สู่ความยั่งยืนเกษตรกรไทย

คุณศิริวิมล เล่าถึงจุดเริ่มต้นของไร่รื่นรมย์ให้ฟังว่า ช่วงเวลาหลังจากเรียนจบ เชื่อว่าทุกคนจะมีคำถามกับตนเองว่า จบแล้วจะไปทำอะไรต่อ ซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในนั้น ดังนั้นจึงตั้งโจทย์วิเคราะห์ตนเองว่าอยากจะพัฒนาชุมชน จึงหาองค์ความรู้ จนได้คำตอบว่าเกษตรอินทรีย์เป็นหนึ่งในเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนได้ จากนั้นจึงหาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมในเรื่องเกษตรอินทรีย์เพื่อนำมาสร้างเป็นธุรกิจ ทั้งเรียนรู้การปลูกผัก เรียนรู้การใช้ชีวิตเป็นระยะเวลา 1 ปี

“ไปเรียนรู้การปลูก การใช้ชีวิตเป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้รู้ว่าสามารถทำเป็นอาชีพได้หรือไม่ และอยากจะพัฒนาชุมชนจริงๆ หรือเพียงแค่ความรู้สึก หรืออารมณ์ในตอนนั้น ไปเรียนรู้จนได้คำตอบว่าหากจะเดินทางนี้ต้องทำอย่างไรต่อ ก็หันมาดูต้นทุนของตนเองว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งคุณพ่อมีที่ดินที่ซื้อไว้อยู่แล้วที่จังหวัดเชียงราย”จากนั้นจึงตัดสินใจลุกขึ้นมาบุกเบิกที่ดินรกร้างของครอบครัวใน ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย สร้าง ไร่รื่นรมย์ สร้างฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่มีพื้นที่กว่า 500 ไร่ ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์

สร้างคาเฟ่ และฟาร์มสเตย์ ที่มีทั้งร้านอาหารออร์แกนิกใช้วัตถุดิบจากไร่โดยตรง สด ใหม่ สะอาด ปลอดภัย พร้อมที่พักท่ามกลางธรรมชาติล้อมรอบด้วยภูเขา สามารถชมวิวได้ 360 องศา

พร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าออร์แกนิก เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ รวมถึงสินค้าเกษตรแปรรูปในแบบต่างๆ เช่น เครื่องดื่มธัญพืช และยังมีศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และพลังงานสะอาด โดยจัดคอร์สอบรมทุกเดือน เช่น คอร์สการทำเกษตร คอร์สทำนา คอร์สทำอาหารและเบเกอรี อีกด้วย

โมเดลธุรกิจ Social Enterprise สังคมได้ ธุรกิจยั่งยืน ฉบับ ‘ไร่รื่นรมย์’

สำหรับโมเดลธุรกิจของไร่รื่นรมย์ คุณศิริวิมล มองว่าจะสร้างให้ประสบความสำเร็จได้ ใช้เพียงแค่ Passion อย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องมีการจัดการให้มีรายได้เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถเลี้ยงตนเองได้ พร้อมกับมีวิสัยทัศน์ไม่ได้มุ่งหวังเพียงกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสร้างให้องค์กรรวมถึงเกษตรกรที่เกี่ยวข้องสามารถเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน (Sustainability)

“พยายามสร้างแนวคิดที่ว่า ถึงแม้ไม่มีเราหรือเราไม่อยู่ องค์กรก็สามารถเดินต่อไปได้ เป็นเหมือนโมเดลธุรกิจ Social Enterprise สังคมได้ ธุรกิจยั่งยืน”

โดยโมเดลที่ไร่รื่นรมย์ใช้ สร้างทุกอย่างขึ้นมาอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตนคือ การทำไร่แบบเกษตรอินทรีย์ ทุกอย่างในไร่เป็นออร์แกนิก พร้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจในทุกๆ ด้าน เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยไม่เบียดเบียนใคร

“ประยุกต์ใช้หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขควบคู่ไปกับความรู้และคุณธรรม เพราะเชื่อว่าหากธุรกิจทำให้สังคมดีขึ้น จะบ่งบอกได้ว่าธุรกิจจะไปต่อได้อย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ อีกหนึ่งโมเดลธุรกิจฉบับไร่รื่นรมย์ คือสร้างรายได้ในหลากหลายช่องทาง เพื่อกระจายความเสี่ยงให้กับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิก ธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร และการจัดคอร์สเพื่อศึกษาดูงานในไร่ ซึ่งจุดแข็งของธุรกิจคือสินค้าออร์แกนิก เนื่องจากมีพื้นที่ทำฟาร์มออร์แกนิกในพื้นที่ 500 ไร่ พร้อมมีใบรับรองความเป็นออร์แกนิกจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการได้รับรองมาตรฐาน ทำให้สินค้าของไร่รื่นรมย์สามารถขยายไปได้ทั่วโลกสร้าง Brand Loyalty ส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคทุกคน

ในยุคที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่คำนึงถึงสังคมเป็นหลัก ดังนั้นไร่รื่นรมย์จึงมองเห็นโอกาสในสร้าง Brand Loyalty ที่แข็งแรง เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ โดยการให้ผู้บริโภครู้ที่มาของสินค้า รู้ว่าใครเป็นคนปลูก สินค้ามีความเป็นมาอย่างไรก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภค บอกให้เห็นถึงความใส่ใจในการส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคทุกคน 
ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์สินค้า ไม่ใช่เพียงการจ่ายเงินซื้อสินค้าเท่านั้น แต่เป็นการซื้อคุณค่า จนเกิดการตรงใจผู้บริโภคและเกิดการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

สร้างเครือข่ายเกษตรกรเชื่อมโยงทั่วประเทศ ยกระดับสินค้าพื้นเมือง ช่วยเกษตรกรเข้าถึงตลาด สู่การแปรรูปสินค้าให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ทำให้เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเป้าหมายสำคัญในฐานะผู้ประกอบการ คือทำให้เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น

“อย่างแรกที่เกษตรกรได้รับคือ ทั้งตนเองและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีขึ้น บางคนรายได้ก็ดีขึ้นด้วย ซึ่งในการทำเกษตรอินทรีย์อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟูมฟัก ช่วงแรกอาจจะไม่ได้ดีเท่าเดิม แต่โอกาสมีมากขึ้นแน่นอน และแก้เรื่องหนี้สินให้เกษตรกรได้ในระยะยาวดีขึ้นแน่นอน”

ทั้งนี้ ไร่รื่นรมย์ มีเครือข่ายเกษตรกรประมาณ 20 กลุ่ม พร้อมมองเกษตรกรไม่ใช่แค่คู่ค้า แต่เป็นเหมือนเพื่อน และกัลยาณมิตรที่ดีในการสร้างความมั่งคง และยั่งยืน (Sustainability) ให้กับแวดวงเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อสร้างโอกาสในตลาดต่อไปได้

นอกจากนี้ เป้าหมายในการทำธุรกิจคือ อยากสร้างเครือข่ายให้มีแนวคิดที่คำนึงถึงทั้งธุรกิจและสังคมไปพร้อมกัน เพื่อจะมีไร่รื่นรมย์อยู่ทั่วประเทศไทย  พร้อมกันนี้ยังหวังว่าแนวคิดนี้จะสามารถจุดประกายให้คนรุ่นใหม่กลับมาทำอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงสังคม และสามารถสร้างเป็นธุรกิจ มีรายได้เลี้ยงตนเองในอนาคตเจาะตลาด Niche Market และ Mass Market ต่อยอดธุรกิจไปไกลกว่าเดิม

สำหรับกลยุทธ์การตลาดของไร่รื่นรมย์ มีการทำตลาดคู่ขนาน โดยมีทั้งการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ให้ความสำคัญเปิดกว้างให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทาง ซึ่งถือว่ามีผลตอบรับที่ดีทั้งสองส่วน

โดยสินค้าแบรนด์ไร่รื่นรมย์มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งสินค้าแปรรูป สินค้าพร้อมทาน ทั้งแบบแห้ง แบบสด รวมไปถึงผัก ผลไม้ สมุนไพรแปรรูป ซึ่งสามารถขยายตลาดได้ทั้ง B2B และ B2C พร้อมเจาะกลุ่มผู้บริโภคทั้ง Niche Market และ Mass Market เพื่อเป็นโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคทุกภาคส่วน และการขยายตลาดเช่นนี้ ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจไปได้ไกลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หากสินค้ามีปัญหา ผู้บริโภคสามารถนำมาเคลมได้ 100% ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้ง

แม้ปัจจุบันคนอาจจะมองเรื่องออร์แกนิกเป็นเรื่องที่ราคาแพง แต่ก็ยังมีกลุ่มที่สามารถซัพพอร์ตได้ เพราะทุกคนอยากมีสุขภาพดี แต่ต่อไป คุณศิริวิมล มองว่า ความเป็นออร์แกนิกในอนาคตจะเป็นเรื่องปกติ เห็นได้ชัดจากผลกระทบจากโควิด 19 ทุกคนต้องการมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น ดังนั้นทุกคนจึงหันกลับมาดูแลเรื่องสุขภาพการกินมากขึ้น ซึ่งอาหารปลอดสารพิษก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีอย่างแน่นอน

“ตอนนี้ลูกค้าเราก็มากยิ่งขึ้น นอกจากมีลูกค้าใหม่ๆ ลูกค้าเก่าก็ซื้อเยอะขึ้น ดังนั้นเกษตรกรต้องเปลี่ยนการทำเกษตร และผู้บริโภคต้องมีความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่”อนาคตตลาดออร์แกนิกไทย กับการเติบโตที่น่าสนใจ

ในอนาคต คุณศิริวิมล มองว่าประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งตลาดออร์แกนิกที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นพืชที่สามารถปลูกเกษตรอินทรีย์ได้ทั้งปีมากกว่าหลายๆ ประเทศ ซึ่งในหลายประเทศมีภูมิอากาศไม่เอื้อสำหรับการปลูกพืชหลากหลาย แต่เมืองไทยถือว่าเป็นแผ่นดินทอง สามารถปลูกพืชได้เกือบทุกชนิด ทั้งเมืองหนาวเมืองร้อน เพียงแต่ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัว เรียนรู้ที่จะเข้าใจพืชว่าเหมาะกับช่วงเวลาใดในประเทศ และยังเชื่ออีกว่าใน 3 - 5 ปีข้างหน้า จะเก็นเกษตรอินทรีย์เยอะขึ้นในประเทศไทย

ดังนั้น การที่ ไร่รื่นรมย์ เริ่มเปลี่ยนแปลงสำหรับภาคการเกษตร ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดี เพราะการสร้างวิถีแห่งออร์แกนิกว่าจะสร้างแบรนด์ได้ไม่ใช่ภายในข้ามคืน ต้องผ่านช่วงเวลา ผ่านการรับรอง ผ่านการบริหารจัดการ ผ่านความไว้วางใจของลูกค้า ในการสร้างฐานลูกค้าให้แข็งแรงได้

‘ไร่รื่นรมย์’ ถือเป็นต้นแบบของธุรกิจเกษตรสร้างสรรค์ที่เติบโตไปพร้อมกับชุมชน ผ่านการออกแบบพื้นที่ พัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตร สู่โมเดลเกษตรและท่องเที่ยวยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและ SME อีกหลายรายได้เรียนรู้ หาจุดแข็ง พัฒนาจุดยืน ทำแบรนด์อย่างเป็นระบบ เพื่อสอดรับโอกาสการเติบโตในตลาดออร์แกนิกที่น่าสนใจในอนาคต


รู้จัก ‘ไร่รื่นรมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์’  ได้เพิ่มเติมที่ :  
https://www.facebook.com/rairuenrom/
http://www.rairuenrom.com/

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘มาม่อนเค้ก’ ขนมเค้ก นุ่ม ฟู ที่กินครั้งแรกก็ติดใจ จนกลายเป็นธุรกิจ ‘มิสมาม่อน’

‘มาม่อนเค้ก’ ขนมเค้ก นุ่ม ฟู ที่กินครั้งแรกก็ติดใจ จนกลายเป็นธุรกิจ ‘มิสมาม่อน’

การเป็น ‘เจ้าของธุรกิจ’ คือสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝัน เพราะได้ทำในสิ่งที่ชอบ บวกกับได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ท้าทายความสามารถของตัวเองในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง…
pin
75 | 17/07/2024
เกมเปลี่ยน! 2 จุดพลิกผันสร้างโอกาสแบรนด์ ‘ข้าวมหานคร’  เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดข้าวพรีเมียม

เกมเปลี่ยน! 2 จุดพลิกผันสร้างโอกาสแบรนด์ ‘ข้าวมหานคร’ เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดข้าวพรีเมียม

ในปี 2566 ประเทศไทยส่งออกข้าวสารไปตลาดต่างประเทศ 8.7 ล้านตัน เป็นมูลค่า 178,136 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2567 มีการประเมินว่า การส่งออกข้าวอาจลดลงเล็กน้อย…
pin
332 | 14/07/2024
ไอศกรีม รสชาติ ‘ภูเก็ต’ Model Business เจ้าของแบรนด์ไอศกรีมพรีเมียม ที่สร้างสรรค์เมนู จากเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

ไอศกรีม รสชาติ ‘ภูเก็ต’ Model Business เจ้าของแบรนด์ไอศกรีมพรีเมียม ที่สร้างสรรค์เมนู จากเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

‘ภูเก็ต’ จังหวัดทางภาคใต้ของไทย ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ในฐานะ "ไข่มุกแห่งอันดามัน" ด้วยมนต์เสน่ห์หลากหลาย เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานนับร้อยปี…
pin
274 | 12/07/2024
ส่องโมเดลธุรกิจ ‘ไร่รื่นรมย์’ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคด้วยแนวคิด Sustainability ด้วยเครือข่ายเกษตรกรท้องถิ่น