Bangkok Bank InnoHub ปั้นสตาร์ทอัพ สู่มิติใหม่ธุรกิจการเงิน

SME Startup
12/12/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1178 คน
Bangkok Bank InnoHub ปั้นสตาร์ทอัพ สู่มิติใหม่ธุรกิจการเงิน
banner

เพิ่งผ่านพ้นไปสดๆ ร้อนๆ กับการเสนอผลงานของสตาร์ทอัพด้านการเงินระดับโลกภายใต้ชื่องาน ‘Demo Day 2019 – Bangkok Bank InnoHub Season 2จัดขึ้นโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย Bangkok Bank InnoHub โครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของสตาร์ทอัพ วิสัยทัศน์ของธนาคารกรุงเทพ ที่มีต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเปิดรับความคิดสร้างสรรค์จากสตาร์ทอัพภายนอกเข้ามาพัฒนาการให้บริการ เพื่อผลักดันให้ธนาคารพัฒนาอย่างเต็มที่ให้ทันกับยุคสมัย Digital Disruption ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


Bangkok Bank InnoHub เป็นโครงการ Startup Accelerator นอกจากจะเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของสตาร์ทอัพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำ Proof-of-Concept (PoC) ร่วมกับธนาคารอย่างใกล้ชิดในวระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ ยังได้ทำงานร่วมกับ Mentor ซึ่งเป็นผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงิน โดยหลังจากจบโครงการ 12 สัปดาห์ สตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสนำเสนอนวัตกรรมของตนกับนักลงทุน ถือเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจและการทำตลาดในประเทศไทย

ที่สำคัญโครงการนี้ถือเป็นภาพลักษณ์ด้านนวัตกรรมของธนาคารอีกด้วย โดยธนาคารมีทีม R&D ภายในของฝ่ายนวัตกรรมในการคิดค้นและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ที่เป็นตัวเร่งการเติบโตภายในและเตรียมความพร้อมให้องค์กรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ออกสู่สังคม


Inspiring Change เปลี่ยนนวัตกรรมตอบโจทย์ธุรกิจ  

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ ได้วางเป้าหมายให้โครงการนี้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจการเงินในอนาคต รวมถึงกำหนดกลยุทธ์ในแผนงานดิจิทัล ที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คิดค้น และสร้างสรรค์บริการทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรมและให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมและพร้อมรับมือกับความท้าทายจากเทคโนโลยีทางการเงิน

เหนือสิ่งใดธนาคารยังมีเป้าหมายในการ Inspiring Change ซึ่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยยกระดับการแข่งขันด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเงิน  “Banking Industry” เพื่อเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

สำหรับทิศทางของ Bangkok Bank InnoHub จะมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็วและคุ้มค่ามากที่สุด (Results-driven) ซึ่งธนาคารเปิดรับทุกแนวทางความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยให้การเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ที่ช่วยให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และถือเป็นการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ร่วมกับสตาร์ทอัพในระยะยาว


ความสำเร็จที่ผ่านมา

ทั้งนี้โครงการ Bangkok Bank InnoHub ได้ผ่านมาแล้ว 2 ซีซั่น โดยแต่ละซีซั่นมีจำนวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจากทั่วทุกมุมโลกเพิ่มขึ้นทุกปี และหลังจากจบโครงการสตาร์ทอัพที่ถูกคัดเลือกแต่ละรายเติบโตขึ้นอย่างมาก เช่น มีการขยายทีมเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า, การชนะรางวัลในงานต่างๆ, บางรายสามารถเข้าไปเปิดตลาดในประเทศอื่นๆ ได้สำเร็จ ล่าสุดบางรายระดมทุนไปถึง Series B ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี

ปัจจุบันโครงการซีซั่น 2 ได้ดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และยังคงทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพ ในการร่วมผลักดันให้ธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่องและยังอยู่ในระหว่างการทำงานร่วมกันกับสตาร์ทอัพ ทั้งหมด 3 ราย จาก ซีซั่น 2 ซึ่งอยู่ในช่วงของการทดลอง (Pilot) กับสตาร์ทอัพ 1 ทีม เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้เชิงธุรกิจผ่านการทดสอบ Solution กับกลุ่มลูกค้าจริงในวงจำกัดและยังอยู่ระหว่างพัฒนา ร่วมกับสตาร์ทอัพอีก 2 ทีม ในการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของธนาคารให้รองรับยุคดิจิทัลซึ่งใกล้จะสำเร็จแล้ว

สำหรับเป้าหมายในอนาคตจะต่อยอดธุรกิจด้วยการนำผลิตภัณฑ์และบริการของสตาร์ทอัพในโครงการมาพัฒนาร่วมกับสินค้าและบริการของทางธนาคารออกสู่สังคม เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มสตาร์ทอัพ ที่มีแนวคิดใหม่ได้มีโอกาสพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

ทาง Bangkok Bank InnoHub จึงจะเปิดการรับสมัครในรูปแบบ Rolling Application เข้ามาใช้กับทางโครงการ เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตาร์ทอัพ หน้าใหม่ให้มีโอกาสและความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็พร้อมสนับสนุน Ecosystem อย่างเต็มที่ด้วยทรัพยากรและเครือข่ายที่มีอีกด้วย

ส่วนรูปแบบและแนวทางความร่วมมือที่จะทำให้เกิดการเติบโต และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในระยะยาวนั้น ทางโครงการ ฯ ได้เน้นใน 5 เรื่องหลักๆ ที่ทางธนาคารให้ความสนใจเป็นพิเศษ ดังนี้

1. Creating Unique Customer Experience: เทคโนโลยีที่ช่วยสร้างประสบการณ์การใช้บริการที่ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น

2. Digitalization and Automation: เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีอย่าง Automation และ AI ช่วยธุรกิจจัดการขั้นตอนการทำงาน และช่วยให้องค์กรทำงานได้ดีกว่าเดิม

3. Future SME Solution: นวัตกรรมที่จะเข้าช่วยแก้ไขปัญหาให้กับ SMEs เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการบริหารงานของลูกค้า SME ของธนาคาร

4. Innovative Payment: โซลูชันในการจ่ายเงินผ่านระบบดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีชำระเงินที่มีประสิทธิภาพ

5. Discovering Cutting Edge Technology: เปิดกว้างสำหรับนวัตกรรมไม่จำกัดเทคโนโลยีและหัวข้อการใช้งานโดยมีโจทย์ว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสถาบันการเงิน

 

โดยธนาคารเปิดรับความร่วมมือกับบริษัททางด้านเทคโนโลยี ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

Strategic Partnership ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือในระยะยาวเพื่อร่วมพัฒนา หรือออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ สู่ตลาดร่วมกัน

White label solution สตาร์ทอัพพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับองค์กรนำไป launch สู่ตลาดภายใต้ brand ขององค์กรใหญ่ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ (B2B2C solution)

Strategic Investment องค์กรลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพโดยสตาร์ทอัพ สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร (resource ) ขององค์กรได้มากขึ้น  และในบางกรณีองค์กรใหญ่อาจเลือกที่จะควบรวมกิจการกับบริษัทสตาร์ทอัพอีกด้วย

กล่าวได้ว่า Bangkok Bank InnoHub ไม่เพียงสนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรม เครือข่ายต่างประเทศของธนาคาร ยังช่วยเชื่อมโยงสตาร์ทอัพสู่โอกาสที่เปิดกว้างในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย SME Startup

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

สหภาพยุโรป(อียู)ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ส่งผลทำให้มูลค่าทางด้านตลาดกว่า 30.7 ล้านล้านยูโร...
55105 | 12/06/2019
เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563 SME Startup

เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ปัญญาประดิษฐ์’ หรือ เทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) และเทคโนโลยี Big Data  ต...
29719 | 12/12/2019
ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ SME Startup

ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ธุรกิจในภาคเกษตรยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวตามยุคตามสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming ได้ม...
22093 | 04/01/2020
banner