เทคโนโลยี Blockchain เพื่อการเกษตร

SME in Focus
15/12/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 6308 คน
เทคโนโลยี Blockchain เพื่อการเกษตร
banner

เทคโนโลยี Blockchain ถือเป็นการปฏิวัติระบบการสร้างความน่าเชื่อถือแบบดั้งเดิมโดยอาศัยตัวกลาง ซึ่งเป็นระบบการสร้างความเชื่อใจแบบไม่อาศัยตัวกลาง แต่อาศัยการสร้างเครือข่ายแทนเปรียบเทียบง่ายๆ ก็เหมือนกับการสร้างบัญชีธุรกรรมขนาดใหญ่ที่มีการบันทึกประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมด และทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายมีสิทธิ์เข้าถึงได้

การบันทึกประวัติจะเกิดขึ้นเป็นรอบโดยข้อมูลธุรกรรมจะถูกเก็บไว้ในบล็อก (Block) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องบรรจุข้อมูลธุรกรรมที่มีรหัสล็อค ในแต่ละรอบการบันทึกจะมีบล็อกใหม่เพิ่มเข้ามาในระบบเรื่อยๆ และแต่ละบล็อกนั้นเชื่อมต่อกันเป็นลูกโซ่ (Chain) ตามลำดับเวลา การบันทึกข้อมูลธุรกรรมแต่ละครั้ง จะต้องได้รับการยอมรับจากคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ที่อยู่ในเครือข่าย

ดังนั้น หากมีผู้ใดสร้างบล็อกที่มีธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องหรือมี “การโกง”ข้อมูล จะไม่สอดคล้องกับบล็อกอื่นๆ ที่ถูกบันทึกก่อนหน้า ทำให้คนอื่นๆ ที่อยู่ในเครือข่ายรู้ถึงความผิดปกติและจะไม่ยอมรับการบันทึกบล็อกข้อมูลนั้น ทางเดียวที่เป็นไปได้ในการโกง คือต้องย้อนกลับไปถอดรหัสและแก้ไขบล็อกอื่นๆ ที่ถูกบันทึกก่อนหน้าทีละอัน ดังนั้นในเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่และมีบล็อกจำนวนมาก การโกงนั้นเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติ

เทคโนโลยี Blockchian หรือที่มักเรียกกันว่า “บัญชีธุรกรรมแบบกระจาย” จึงสามารถสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมได้โดยอาศัยเครือข่าย

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


เทคโนโลยี Blockchian ในภาคการเกษตร

ด้วยหลักการดังกล่าว จึงสามารถนำ Blockchian มาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรและปศุสัตว์ เพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ในระบบเกษตรกรรมและอาหาร blockchain อาจช่วยแก้ไขปัญหาได้ในหลายแง่มุม อาทิ เช่น

ในช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีการนำแพลตฟอร์มของเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการเกษตรมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการซื้อขายและการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์เกษตร ในออสเตรเลียบริษัท Agridigital ได้มีการนำ Blockchain มาใช้ในการจัดการระบบการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ผลิตข้าวโอ๊ต

รวมไปถึงใช้ในการการติดตามเส้นทางการผลิตและขนส่งข้าวโอ๊ตที่ผลิตในระบบอินทรีย์ ที่ประเทศอเมริกามีรายงานการใช้ Blockchain ในการจัดการขายผลผลิตถั่วเหลืองจำนวน 60,000 ตันให้แก่รัฐบาลจีน โดยบริษัทผู้ผลิตถั่วเหลืองให้ข้อมูลว่า Blockchain ช่วยให้ระยะเวลาในกระบวนการทำธุรกรรมลดลงจาก 2 สัปดาห์เหลืองเพียง 1 สัปดาห์

นอกจากนี้ที่ประเทศฟิจิมีการนำ Blockchain มาใช้เพื่อติดตามแหล่งที่มาของปลาทูน่า โดยปลาที่ถูกจับได้จากทะเลจะถูกติดด้วยฉลากที่ระบุตัวตนด้วยความถี่วิทยุ ทำให้การเคลื่อนย้ายของปลาที่จับได้ในแต่ละรอบจะถูกบันทึกและติดตามได้ตามลำดับเวลา โดยข้อมูลจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทำให้ร้านค้าและผู้ซื้อสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงที่มาของปลาได้อย่างโปร่งใส และลดปัญหาปลาที่มาจากการทำประมงแบบผิดกฎหมาย

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี Blockchain นั้นมีศักยภาพสูงและน่าจะถูกนำมาใช้ในภาคการเกษตรของประเทศไทยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเกษตรมากขึ้น


Blockchian แก้ปัญหาเกษตรกรโดนกดราคา

กล่าวได้ว่า Blockchian เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่อาจจะสามารถนำมาช่วยแก้ปัญหาสองประการข้างต้นได้ บล็อกเชน คือ เครือข่ายการเก็บข้อมูลธุรกรรม ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงทุกข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้ กล่าวคือ ผู้ทำธุรกรรมทุกรายจะสามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมของฝ่ายอื่นๆ ได้ จากแต่เดิมที่จะเห็นเฉพาะข้อมูลธุรกรรมที่ทางฝ่ายตนบันทึกไว้

ลักษณะตรงนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรโดนกดราคาได้ เพราะข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะสามารถนำมาตรวจสอบได้ว่าราคาที่เกษตรกรได้รับมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ หรือกล่าวในอีกแง่หนึ่งบล็อกเชนจะช่วยให้การค้าสินค้าเกษตรมีความโปร่งใสมากขึ้น

ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งของบล็อกเชน คือ การช่วยให้เกิดการทำธุรกรรมโดยตรงระหว่างบุคคล โดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านตัวกลางที่มีหน้าที่สร้างความน่าเชื่อถือเหมือนในอดีต ลักษณะตรงนี้จะช่วยตัดคนกลางที่มีหน้าที่สร้างความน่าเชื่อถือในการซื้อขายสินค้าเกษตรออกไป เป็นผลให้ต้นทุนในการค้าสินค้าเกษตรลดลง ซึ่งต้นทุนที่ลดลงตรงนี้อาจช่วยให้ราคาสินค้าที่เกษตรกรได้รับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้

โดยสรุปเทคโนโลยี Blockchian นับว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อภาคการเกษตร ซึ่งสามารถแก้ Pain Point ในภาคเกษตรของประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์ 


คัดมาให้แล้ว ! แอปพลิเคชั่นที่ Smart Farm ต้องมี

Smart Farming จุดเปลี่ยนประเทศไทยBangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘ลำปางฟู้ดโปรดักส์’ แชร์แนวคิดธุรกิจเกษตรลดเสี่ยง รับมือทุกความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

‘ลำปางฟู้ดโปรดักส์’ แชร์แนวคิดธุรกิจเกษตรลดเสี่ยง รับมือทุกความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงในภาคเกษตร รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรมีมากมาย อาทิ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ราคาผลผลิตตกต่ำ ความสม่ำเสมอของวัตถุดิบ ฤดูกาล…
pin
504 | 18/02/2024
ชินรดา การ์เม้นท์ ผู้ผลิต 'กางเกงช้าง' เชียงใหม่ Soft Power ที่โดดเด่นด้วยคุณภาพ Made in Thailand พร้อมสร้างรายได้สู่ชุมชน

ชินรดา การ์เม้นท์ ผู้ผลิต 'กางเกงช้าง' เชียงใหม่ Soft Power ที่โดดเด่นด้วยคุณภาพ Made in Thailand พร้อมสร้างรายได้สู่ชุมชน

กระแส ‘กางเกงช้าง’ ไม่เคยจางหายไปจากการพูดถึงของกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบเสื้อผ้าใส่สบาย ง่าย ๆ และใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย ด้วยเนื้อผ้าบาง พริ้ว เหมาะกับสภาพอากาศร้อน…
pin
509 | 16/02/2024
ถอดสูตรสำเร็จ ร้าน ‘Memorize Brownie’ บราวนี่เนื้อแน่น ที่ลูกค้าติดหนึบ ซื้อกลับบ้าน ก็อร่อยเหมือนกินที่ร้าน

ถอดสูตรสำเร็จ ร้าน ‘Memorize Brownie’ บราวนี่เนื้อแน่น ที่ลูกค้าติดหนึบ ซื้อกลับบ้าน ก็อร่อยเหมือนกินที่ร้าน

‘Memorize Brownie’ ชื่อนี้ คนรักบราวนี่น่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เพราะนี่คือแบรนด์คาเฟ่ที่โด่งดังในโซเชียล ด้วยจุดขาย คือ รสชาติของบราวนี่แสนอร่อย…
pin
813 | 09/02/2024
เทคโนโลยี Blockchain เพื่อการเกษตร