เรียนรู้เทคนิค ธุรกิจ SMEs รับมือโควิด-19

SME Update
04/04/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 536 คน
เรียนรู้เทคนิค ธุรกิจ SMEs รับมือโควิด-19
banner

การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ถือเป็นแรงกดดันทางธุรกิจในสภาวะปัจจุบัน ซึ่งทำให้หลายๆ กิจกรรม โดยเฉพาะการทำธุรกิจส่งออกได้รับผลกระทบและความเสียหายในระดับที่ประเมินค่าไม่ได้ ยิ่งสถานการณ์รุนแรงขึ้น ทำให้การค้าในหลายๆ ประเทศต้องหยุดชะงัก การผลิตสินค้าประเภทต่าง ๆ ต้องชะลอกำลังลง ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจต้องอยู่ในภาวะวิตกจนเกินไป เรามีเทคนิคดีๆ มาแชร์ให้กับผู้ทำธุรกิจพร้อมกับการตั้งรับสถานการณ์โควิด-19 และใช้เวลาในช่วงสถานการณ์นี้อย่างถูกวิธี ที่แนะนำโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีรายละเอียด ดังนี้

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


เรียนรู้เทคนิคการทำการค้าผ่านช่องทางออนไลน์  โดย NEA มีหลักสูตรต่างๆ บนแพลตฟอร์ม NEA.ditp.go.th เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ทริคต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำการค้าในโลกธุรกิจยุคใหม่ แบ่งออกเป็น

- กลุ่มวิชา IT for SMEs  เช่น วิชาวิดีโอมาร์เก็ตติ้ง เมื่อผู้ประกอบการได้เรียนรู้ในวิชา Video Marketing นี้แล้ว จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการคิดคอนเซ็ปต์ ถ่ายทำวิดีโอ สามารถผลิตและสร้างสรรค์วิดีโอได้ด้วยตัวเอง เพื่อใช้ในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออก  สอนรายละเอียดการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เหมาะสม เกณฑ์ในการเลือกตลาด ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนขายของอีคอมเมิร์ซ

- กลุ่มวิชา New Economy Foundation  เช่น วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าหรือลูกค้าต่างชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- วิชาการจัดทำแผนธุรกิจการค้ายุคใหม่เพื่อการส่งออก  เพื่อรับความรู้ด้านการวางแผนธุรกิจในการนำไปปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการทำงาน โดยใช้หลักวิชาการด้านการตลาดมาใช้เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการแข่งขันกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ และจะได้เรียนรู้ในการวางแผนธุรกิจเพื่อการส่งออกเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิผล

- กลุ่มวิชา New Economy Driver  เช่น วิชาการตลาดออนไลน์ในประเทศจีน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักกับการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหาช่องทางขยายตลาดไปประเทศจีนในอนาคต  

- วิชาเจาะลึกตลาดการค้า CLMV  ที่อธิบายถึงการลงทุนใน 4 ประเทศเพื่อนบ้านว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และควรจะมองหาโอกาสทางการค้า สร้างธุรกิจในแต่ละประเทศอย่างไร

 

ทั้งนี้ติดตามข่าวให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ถือเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการไทย ที่ส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศเสี่ยง อาทิ จีน เอเชีย ยุโรป สหรัฐฯ และตะวันออกกลาง ที่ควรจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงศึกษาเส้นทางการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยรอบ และนำมาวิเคราะห์สถานการณ์และหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่เสี่ยง

 

ชะลอการผลิตสินค้าบางส่วน ลดปัญหาการสต็อคสินค้าเกินจำเป็น เพื่อเป็นการไม่ผลิตสินค้ามากเกินความจำเป็นกว่าความต้องการของตลาดในกลุ่มประเทศเสี่ยง รวมถึงช่วยลดต้นทุนสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็น ในภาวะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว ทวีความรุนแรงและลุกลามไปยังประเทศใหม่ๆเพิ่มขึ้น แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์แต่ละประเทศว่า มีสินค้าที่มีความต้องการในการตอบสนองความต้องการในประเทศได้อย่างเพียงพอมากน้อยเพียงใด เพื่อไม่เป็นการขาดดุลการส่งออกสินค้าในบางประเภท อาทิ สินค้าทางการแพทย์ ข้าว แป้ง น้ำตาล เนื้อไก่ เป็นต้น

 

เร่งทำการตลาด ส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น หลายปีที่ผ่านมาภาพรวมของตลาดออนไลน์ของสินค้าต่างๆ ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และสินค้าบางประเภทที่กำลังเติบโตไม่หยุด และสามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้นั้น เป็นสินค้าที่มีความต้องการจากตลาดสูง อาทิ เจลล้างมือ อาหารสำเร็จรูป ข้าวถุง สบู่ กระดาษทิชชู อาจสืบเนื่องจากปัจจัยการแพร่ระบาดดังกล่าว ทำให้สินค้าบางประเภทมียอดขายเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังคงมีสินค้าบางประเภทที่ยอดขายลดลง และจำเป็นอย่างยิ่งในการประขาสัมพันธ์และสร้างช่องทางใหม่ๆ ด้านการขายให้เพิ่มขึ้น

 

เรียนรู้ตลาดทางเลือกใหม่ๆ ด้วยระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศทางเลือกเพิ่มขึ้น หลังจากวิกฤตดังกล่าวผ่านพ้นไปแล้วนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรปรับตัวในช่วงสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่นั้นให้เป็นประโยชน์ ด้วยการศึกษาหาข้อมูลและเข้าร่วมอบรมและสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการรับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียให้มากขึ้น รวมถึงศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดการค้าทางเลือก อาทิ ตลาด CLMV อินเดีย ตลาดแอฟริกา เป็นต้น


นอกจากนี้ NEA ยังได้มีแผนการจัดทำโครงการ Live Streaming หรือการถ่ายทอดสดโครงการอบรมและสัมมนาต่างในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ที่ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องรู้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปร่วมงาน และถือเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวอีกด้วย


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 


คู่มือออกแบบ BCP ฉบับเร่งรัด พยุงธุรกิจสู้ COVID-19

Work From Home ทำงานที่บ้านให้ได้งาน

 


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3487857 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125007 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
116493 | 12/04/2020
เรียนรู้เทคนิค ธุรกิจ SMEs รับมือโควิด-19