COVID – 19 กับโอกาสของธุรกิจเพื่อสุขภาพ

SME in Focus
28/04/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 2758 คน
COVID – 19 กับโอกาสของธุรกิจเพื่อสุขภาพ
banner

มีการคาดการณ์ว่าหลังจากการแพร่ระบาดของโรคสิ้นสุดลง (แต่ยังเฝ้าระวังหากยังไม่สามารถค้นพบวัคซีนป้องกันและรักษา) ความต้องการในการบริโภคสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ จะเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนให้กับธุรกิจเพื่อสุขภาพอย่างแน่นอน และเมื่อธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้น ผู้ประกอบการและนักธุรกิจก็ย่อมที่จะต้องพัฒนาการให้บริการมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรที่อยู่ในธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ จะได้รับการปรับปรุงระดับความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

เห็นได้ชัดว่าการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ได้ให้บทเรียนแก่คนส่วนใหญ่เป็นอย่างมาก ทำให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญของการดูและรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านสุขภาพที่ผิดๆ ในช่วงที่ผ่านมาได้รับการแก้ไขและให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น พัฒนาวิถีชีวิตให้มีสุขภาพ ที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆ

ประกอบกับประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันนี้ ทำให้ทุกคนตระหนักดีกว่าในโลกนี้ไม่มียาที่สามารถรักษาได้ทุกโรค

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ดังนั้นการดูแลสุขภาพของตนเอง การสร้างพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่ดี และความสามารถในการรักษาตนเองเมื่อมีอาการป่วย จึงถือเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุด และอาจกล่าวได้ว่าการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ได้เปลี่ยน Mindset ให้เห็นถึงความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญ และมีแนวโน้มที่จะผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพ และยกระดับการพัฒนาธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

สำหรับธุรกิจเพื่อสุขภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ธุรกิจเพื่อสุขภาพด้านการแพทย์ (Medical) และ 2.ธุรกิจเพื่อสุขภาพที่ไม่ใช่ด้านการแพทย์ (Non-Medical)

 

จับตา กลุ่มธุรกิจ Non-Medical สนองตอบยุคโควิด

ธุรกิจเพื่อสุขภาพแบบ Non-Medical นั้น เป็นธุรกิจที่ให้บริการตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของผู้บริโภคในการดูแลสุขภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคทุกกลุ่มอายุ

ดังนั้นผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทุกคนให้มากขึ้น ประการแรกคือการเปลี่ยนแปลงทิศทางของผลิตภัณฑ์ โดยต้องตระหนักว่าการดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ แต่คนหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นก็เริ่มให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเช่นกัน

นอกจากนี้เนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถดำเนินชีวิตนอกบ้านได้อย่างเป็นปกติ ทำให้การค้าขายรูปแบบใหม่เริ่มมีความโดดเด่นมากขึ้น โดยเฉพาะการซื้อสินค้าออนไลน์และการให้บริการออนไลน์ ที่ถือได้ว่าเป็นการค้ารูปแบบใหม่ที่มีกำลังขยายตัวเป็นอย่างมาก

ไม่เพียงเท่านั้นในอนาคตการพัฒนาของระบบ IoT (Internet of Things) จะทำให้เกิดการดูแลสุขภาพออนไลน์รูปแบบใหม่ขึ้น เช่นเดียวกับการให้บริการผ่านวิดีโอเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพออนไลน์ หรือวิดีโอเกี่ยวกับสุขภาพแบบไลฟ์สด ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการผลักดันและให้ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ผู้บริโภคได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตามการพัฒนาธุรกิจเพื่อสุขภาพนั้น ไม่เพียงแต่จะต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนจากรัฐบาลและสังคมเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจเพื่อสุขภาพอีกด้วย เนื่องจากคาดการณ์ว่าหลังการแพร่ระบาดของโรคฯ สิ้นสุดลง การบริโภคเพื่อสุขภาพจะยิ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วมากขึ้น ทำให้ธุรกิจเพื่อสุขภาพมีโอกาสในการเติบโตเป็นอย่างมาก


ดังนั้นสถานประกอบการและผู้ให้บริการภายใต้ธุรกิจเพื่อสุขภาพ จึงควรให้ความสำคัญในการดำเนินการด้านมาตรฐานทางเทคนิค มาตรฐานการจัดการ และมาตรฐานการให้บริการอย่างครบวงจรมากขึ้น

นอกจากนี้การให้ความสำคัญต่อพัฒนาคุณภาพ และการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็มีความจำเป็น รวมถึงการสร้างระบบควบคุมกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงระบบการไหลเวียนของตลาด เพื่อให้ธุรกิจเพื่อสุขภาพได้รับการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<  


ข้อห้าม-ข้อปฏิบัติช่วงโควิด ที่ธุรกิจรับจัดงานต้องรู้

โควิดติดมากับโอกาส! ส่องสินค้าและบริการขายดี


 


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

Transformation โรงงานผลิตพืชผลการเกษตรจากเคมีฟาร์ม สู่ข้าวโพดหวานออร์แกนิก ส่งเสริมเกษตรกรไทย เติบโตไปพร้อมกัน

Transformation โรงงานผลิตพืชผลการเกษตรจากเคมีฟาร์ม สู่ข้าวโพดหวานออร์แกนิก ส่งเสริมเกษตรกรไทย เติบโตไปพร้อมกัน

อาชีพเกษตรกรยุคดิจิทัล เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากการเป็นเพียงผู้ผลิต มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ ผสมผสานความรู้ดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่…
pin
221 | 17/05/2024
‘GBY Digital Tech’ สานฝันเด็กไทย ปูทางสู่โอกาสการศึกษาดนตรี และศิลปะผ่าน แพลตฟอร์ม e-Learning Online

‘GBY Digital Tech’ สานฝันเด็กไทย ปูทางสู่โอกาสการศึกษาดนตรี และศิลปะผ่าน แพลตฟอร์ม e-Learning Online

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมถึงยังแทรกซึมเข้ามาในระบบการศึกษาไทย ทำให้ปัจจุบัน…
pin
260 | 16/05/2024
จากกองภูเขาเศษหนังเหลือทิ้ง สู่แบรนด์ ‘THAIS’ เครื่องหนังรักษ์โลกสุดคูล

จากกองภูเขาเศษหนังเหลือทิ้ง สู่แบรนด์ ‘THAIS’ เครื่องหนังรักษ์โลกสุดคูล

‘ESG’ กลายเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ที่ผู้ประกอบการทั่วโลก ต่างให้ความสำคัญ และเริ่มนำมาปรับใช้อย่างจริงจังมากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน มีธุรกิจ SME…
pin
659 | 13/05/2024
COVID – 19 กับโอกาสของธุรกิจเพื่อสุขภาพ