Data-Driven Marketing กลยุทธ์ผู้ประกอบการ SME ขับเคลื่อนธุรกิจไปโลดตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัล

SME Update
16/03/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 3151 คน
Data-Driven Marketing กลยุทธ์ผู้ประกอบการ SME ขับเคลื่อนธุรกิจไปโลดตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัล
banner
ผู้ประกอบการ SME รู้อะไรก็ไม่สู้รู้ดาต้า ในยุคที่ Data กลายเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ แน่นอนว่า Data-Driven Marketing จึงกลายเป็น Marketing แห่งยุคนี้ เพราะช่วยให้โปรโมชันใหม่ที่กำลังจะส่งไปยังลูกค้าได้รับผลตอบรับดีมากขึ้น หรือสินค้าใหม่ที่กำลังปล่อยออกไปขายตรงใจลูกค้าจนอยากซื้อ? ซึ่งการจะรู้ได้ถึงคำตอบเหล่านี้ก็มีเพียงการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าจนมากพอ เพื่อสามารถวิเคราะห์แนวโน้ม และตัดสินใจได้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ นี่คือเหตุผลที่ทำให้ Data-Driven Marketing คือสิ่งสำคัญของการตลาดในยุคดิจิทัล

ปัจจุบัน มีเครื่องมือหลากหลายรูปแบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลของลูกค้าและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นระบบ Customer Relationship Management (CRM), Salesforce, Google Analytics, Facebook Pixel และ IBM Cognos Analytics เป็นต้น โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายอาจจะต้องคำนึงถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) ซึ่งหมายความว่า ข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้นั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ไม่ละเมิดสิทธิ หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด
ทำไม? ต้อง Data-Driven Marketing

ก็เพื่อให้ Marketing สามารถเข้าใจผู้บริโภค (Customer Profile / User Persona) และพฤติกรรมของผู้บริโภค (User Behavior / User Journey) ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

รวมถึงเพื่อยกระดับขีดความสามารถการตัดสินใจ (Data-Driven Decision Making) ในทุกๆ กระบวนการของการตลาด โดยอ้างอิงจากดาต้า จากข้อมูลจริงๆ ที่เกิดจากผู้ใช้งานบนทุกๆ Touchpoints ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ไปจนจบถึงกระบวนการปิดการขาย อาจขยายต่อไปจนถึงระดับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และรักษาลูกค้าเอาไว้ เรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับทุกๆ กระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำ Marketing นั่นเอง เช่น การเพิ่ม Conversion Rate, Engagement Rate เป็นต้น
การทำ Data Analytics

Marketing ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนั้นแท้จริงแล้วเป็นการนำศาสตร์ของการวิเคราะห์ข้อมูลมาประยุกต์เพื่อใช้ในงานด้านการตลาด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีกระบวนการในการทำงานดังนี้..

- การเก็บรวบรวมข้อมูล Data/Facts ที่จำเป็นต่อธุรกิจ
- การวิเคราะห์ข้อมูลที่มี เพื่อนำมาจัดระบบ เรียบเรียง และจัดหมวดหมู่ให้เป็น Information 
- ทำความเข้าใจ เชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละชุดข้อมูลให้เป็น Knowledge 
- จากชุดความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้มา นำมาทำการสังเคราะห์ความรู้เพื่อทำความเข้าใจปัญหาได้อย่างลึกซึ้ง หรือเป็น Insights นั่นเอง 
- จากความเข้าใจในปัญหาอย่างลึกซึ้งเราก็นำมาใช้ในการทำงานจริงๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดตรงเป้ามากขึ้น จึงเรียกได้ว่าเป็น Wisdom 
- จากนั้นจึงนำ Insights & Wisdom ที่ได้ มาแปลงให้เป็น Strategy 

ท้ายที่สุด แบรนด์ต้องนำกลยุทธ์นั้นมาลงมือปฏิบัติใช้งานจริงและวัดผล จึงจะกล่าวได้ว่า เป็นการนำ Data มาก่อให้เกิด Impact ต่อธุรกิจและองค์กรได้อย่างแท้จริง
เหตุผลที่ Marketing ควรคิดแบบ Data-Driven Thinking

- เพื่อให้รู้ว่าต้องใช้เครื่องมือเทคโนโลยีอะไรในการเก็บ Data ที่จำเป็นต่อธุรกิจ
- เพื่อให้รู้ว่าจะต้องเก็บข้อมูลมาใช้ได้อย่างไร จากช่องทางไหน และใช้กลยุทธ์อะไร
- เพื่อให้ออกแบบ Customer Journey ได้ดีขึ้น
- เพื่อให้สามารถวางแผนด้าน Data Strategy ที่ทำให้ลูกค้าอยู่ซื้อสินค้าหรือบริการกับแบรนด์ได้นานที่สุด และสร้าง Customer Lifetime Value กับธุรกิจ
ใช้ Data อย่างไรให้ตอบโจทย์การตลาดสูงสุด

1. กำหนดวัตถุประสงค์ : ก่อนที่แบรนด์จะรวบรวมข้อมูลใดๆ ให้เริ่มต้นด้วยการตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการเก็บข้อมูล เช่น จะเอาไปทำอะไร ต้องการวิเคราะห์อะไร สิ่งนี้จะช่วยให้ทราบว่าต้องเก็บข้อมูลจากช่องทางไหน ใช้วิธีการหรือรูปแบบใดในการเก็บข้อมูลนั้นๆ

2. เริ่มจัดเก็บข้อมูล : ทบทวนวัตถุประสงค์อีกครั้ง แล้วเริ่มดำเนินการเก็บข้อมูล ซึ่งในช่วงนี้จะต้องใช้เวลาในการเก็บ เพราะหากได้ข้อมูลมาน้อยเกินไปจะทำให้การวิเคราะห์ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่เห็นเทรนด์ที่แท้จริง

3. จัดระเบียบข้อมูล : ขั้นตอนนี้แบรนด์ต้องเลือกแพลตฟอร์มหรือระบบ CRM ที่สามารถเก็บและจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวม มีความปลอดภัยสูง และสามารถติดตามแหล่งข้อมูลของแบรนด์ได้ ง่ายต่อการบริหารข้อมูล และนำมาวิเคราะห์

4. วิเคราะห์ข้อมูล : ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแบรนด์ โดยที่อาจจะเลือกข้อมูลมาเพียงบางส่วนเพื่อมาวิเคราะห์ ไม่จำเป็นต้องเอามาหมด โดยส่วนใหญ่การจับคู่ข้อมูล 2 ตัวมาเทียบกับ เช่น อยากรู้ว่า การศึกษามีผลต่อการซื้อสินค้าชนิดนี้หรือไม่ก็เอาดาต้าด้านการศึกษา มาวาดกราฟเทียบกับการสั่งซื้อที่ผ่านมา เป็นต้น

5. นำเสนอแคมเปญ Marketing ไปยังกลุ่มเป้าหมาย : นำผลวิเคราะห์ที่ได้มาปรับใช้กับแคมเปญการตลาด และดูว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร

6. วัดประสิทธิภาพ : จะรู้ว่าการปรับในข้อที่ 5 ได้ผลดีหรือไม่ก็อยู่ที่ขั้นตอนการวัดประสิทธิภาพ ไม่ว่าแบรนด์จะทำโปรเจกต์หรือแคมเปญการตลาดใดๆ การวัดผลลัพธ์เป็นสิ่งสำคัญมาก เช่น การคำนวณ Conversion Rate ซึ่งผลจากการวัดประสิทธิภาพแต่ละครั้ง สามารถนำไปสู่การเรียนรู้จากการดำเนินการ ไปใช้เพื่อปรับปรุงแคมเปญถัดไปของคุณได้อีกด้วย

 

ตัวอย่าง Marketing ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
โคคา-โคลา

โดย Coca-Cola ใช้ Marketing ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับปรุงอัตราการรักษาลูกค้า ในปี 2015 พวกเขาได้เปิดตัวโปรแกรมความภักดีทางดิจิทัลเพื่อให้ฐานลูกค้าที่มีอยู่มีส่วนร่วม จัสติน เดอ กราฟ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดแบบแม่นยำ ย้อนนึกถึงบทบาทของข้อมูลในการตลาดและการรักษาลูกค้าของโคคา-โคลาว่า 
“ข้อมูลมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยให้เราสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากขึ้นสำหรับผู้ชมต่างๆ เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อใช้ข้อมูลเพื่อผลิตเนื้อหาที่มีตราสินค้าที่สอดคล้องกับความหลงใหลของผู้คน เรากำลังมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาโฆษณาที่พูดถึงผู้ชมที่แตกต่างกัน”

ด้วยสมรภูมิการแข่งขันที่ดุเดือดของภาคธุรกิจในปัจจุบัน การตลาดแบบ Data-Driven Marketing จึงมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการช่วยคาดการณ์เทรนด์ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อแบรนด์ปรับตัวให้ทัน อันจะส่งผลให้ผู้ประกอบการ SME ไทย อยู่รอดและประสบความสำเร็จในยุคปลาเร็วกินปลาช้า

แหล่งอ้างอิง : 


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

TikTok ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มเอนเตอร์เทนเมนต์ที่น่าเชื่อถือสำหรับทุกคน ทั้งครีเอเตอร์ คอมมูนิตี้ผู้ใช้งาน และธุรกิจทุกขนาดในไทย ด้วยการเปิดตัว…
pin
2012 | 14/02/2024
ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ขณะที่ยานพาหนะต่าง ๆ ทั้ง รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถไฟ และเรือ ต่างมุ่งสู่การใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ที่เป็นพลังงานสะอาดกันแล้ว แต่สำหรับการเดินทางโดยอากาศยาน…
pin
2510 | 26/01/2024
จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

ปี 2024 นี้ ธุรกิจไหนมาแรง ธุรกิจไหนน่าจับตา เทรนด์ธุรกิจใดกำลังมาแรง Bangkok Bank SME สรุปมาไว้ในบทความนี้ เพื่อเป็นแนวทางแก่ SME และผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจทุกท่าน…
pin
2430 | 25/01/2024
Data-Driven Marketing กลยุทธ์ผู้ประกอบการ SME ขับเคลื่อนธุรกิจไปโลดตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัล