10 อาชีพไม่ตกเทรนด์ยุค ‘Digital Disruption’

SME Update
15/01/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 7179 คน
10 อาชีพไม่ตกเทรนด์ยุค ‘Digital Disruption’
banner

โลกยุค Disruption ส่งผลให้เกิดการละทิ้งรูปแบบเดิมๆ เพื่อก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆ ด้วยการขับเคลื่อนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ ที่เห็นชัดที่สุดคือการสูญหายไปของหลายๆ อาชีพ  และก็ถูกทดแทนด้วยอาชีพใหม่ๆ ที่ในชีวิตนี้เราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อน

อาชีพใหม่ๆ ก็มาพร้อมกับการมองเห็นโอกาสในอนาคต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( อพวช.) ได้คาดการณ์ 10 อาชีพในอนาคต ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในยุค 4.0 ที่สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ ที่ใช้ปัจจัย S-curve เพื่อสนองต่อเขต EEC รวมถึงกระแสของโลกที่ตอบโจทย์ในเรื่องสิ่งแวดล้อม

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


1. วิศวภูมิศาสตร์สารสนเทศ (Geomatics Engineer) เกี่ยวกับการสำรวจ และวิทยาการของการจัดทำระบบข้อมูลผิวโลก และระบบการจัดทำแผนที่

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คือ ผู้ดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทำงาน เช่น สวมหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นควัน บรรเทาแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กำจัดของเสียอันตราย

3. นักออกแบบโปรแกรม (Software Developer) เป็นนักวิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ดูแลแก้ไขโปรแกรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และตอบสนองความต้องการของตลาด

4. นักพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Developer)  มีหน้าที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรมด้านต่างๆ  อาทิ การผลิตสินค้า การคมนาคม การแพทย์ หรือการศึกษาเพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกให้มนุษย์มากขึ้น

5. นักคิดค้นวัคซีน (Vaccine Developer) มีภารกิจในการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ สามารถต่อต้านและป้องกันโรคได้  รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านวัคซีน การทำให้วัคซีนมีประโยชน์และมีความปลอดภัยสูงขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้วัคซีนมีความมั่นใจมากขึ้น


6. วิศวกรชีวการแพทย์  (Biomedical Engineer) เป็นผู้ออกแบบหรือสร้างเครื่องมือการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสามารถใช้งานได้จริง  รวมถึงศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อวินิจฉัย ป้องกัน ติดตาม บำบัด บรรเทา รักษาโรค รวมถึงการพัฒนาหรือสร้างเครื่องมือที่ปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย

7. นักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะ (Grabage Designer) คือผู้เปลี่ยนโฉมขยะสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่  เป็นผู้ที่นำขยะหรือวัสดุเหลือใช้มาออกแบบสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สวยงามและสามารถใช้งานได้จริง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในสิ่งแวดล้อม

8. นักออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Product Design) สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ หรือสามารถนำไปผลิตซ้ำ หรือออกแบบใหม่ได้ โดยคำนึงถึงการเลือกใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่ามากที่สุด

9. นักวิทยาศาสตร์อาหาร (Food Scientist) เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารด้านการผลิต การประกัน หรือควบคุมคุณภาพอาหาร และความปลอดภัยของอาหาร แปรรูปอาหาร

10. เกษตรยุคใหม่ (Smart Farmer) คือเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร รวมถึงรู้จักวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยคำนึงถึงด้านคุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค

 

ทั้งนี้ผู้เรียน 10 อาชีพนี้  เมื่อจบการศึกษาแล้วออกมาแล้ว สามารถเป็นทั้งพนักงานประจำบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ทำอาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบการ SME


3 แนวทางเพื่อธุรกิจทันยุค 4IR

5G จะพลิกโฉมเศรษฐกิจไทย ปี 2020
Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

‘TikTok For All’ Update เทรนด์ใหม่ปี 2024 พร้อมกลยุทธ์เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

TikTok ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มเอนเตอร์เทนเมนต์ที่น่าเชื่อถือสำหรับทุกคน ทั้งครีเอเตอร์ คอมมูนิตี้ผู้ใช้งาน และธุรกิจทุกขนาดในไทย ด้วยการเปิดตัว…
pin
2231 | 14/02/2024
ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ทอดไม่ทิ้ง! เปลี่ยน ‘น้ำมันเหลือทิ้ง’ เป็น ‘น้ำมันเครื่องบิน’ โอกาสใหม่ SME ไทย เติบโตอย่างยั่งยืน

ขณะที่ยานพาหนะต่าง ๆ ทั้ง รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถไฟ และเรือ ต่างมุ่งสู่การใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ที่เป็นพลังงานสะอาดกันแล้ว แต่สำหรับการเดินทางโดยอากาศยาน…
pin
2727 | 26/01/2024
จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

จับกระแส 'เทรนด์ธุรกิจ' ปี 2024 ใครได้ไปต่อ ใครมาแรง SME ไทยต้องรู้

ปี 2024 นี้ ธุรกิจไหนมาแรง ธุรกิจไหนน่าจับตา เทรนด์ธุรกิจใดกำลังมาแรง Bangkok Bank SME สรุปมาไว้ในบทความนี้ เพื่อเป็นแนวทางแก่ SME และผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจทุกท่าน…
pin
2596 | 25/01/2024
10 อาชีพไม่ตกเทรนด์ยุค ‘Digital Disruption’