Smart City ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและการลงทุนในอีอีซี

SME in Focus
24/04/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 5799 คน
Smart City ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและการลงทุนในอีอีซี
banner

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทรนด์โลกสมัยใหม่ นับเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเดินหน้าขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมืองอย่างชาญฉลาด เป้าหมายเพื่อกระจายความเจริญไปทั่วทุกภูมิภาค สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี และระยอง ที่รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนผลักดันให้เป็นพื้นที่นำร่องในเฟสแรกเป็นต้นแบบ สมาร์ท ซิตี้

ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผลักดันสมาร์ท ซิตี้ ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ตอบสนองนโยบายรัฐบาลคที่ต้องการผลักดันให้เกิดสมาร์ทซิตี้ทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 100 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2565

โดยปี 2562-2563 ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนยื่นผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มากกว่า 20 ราย ขอส่งเสริมการลงทุนทั้งจัดตั้งเมืองอัจฉริยะขึ้นมาใหม่ทั้งหมด และพัฒนาเมืองเดิมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ

การจัดตั้งเมืองอัจฉริยทางบีโอไอได้กำหนดกฎเกณฑ์ครอบคลุมทั้งหมด 7 ด้าน 

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


โดยองค์ประกอบของสมาร์ทซิตี้จะต้องประกอบด้วย 2 ด้าน ซึ่งจะมี 1 ด้านเป็นหลัก ได้แก่ Smart Environment สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ และอีก 1 ด้านตามความเหมาะสมของพื้นที่

หากกลุ่มทุนยอมรับเงื่อนไขได้ทางรัฐบาลไทยพร้อมมอบสิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี แต่ถ้าไม่ครบ 7 ด้าน จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปี และยังไม่รวมเข้าไปลงทุนในโครงการเมืองอัจฉริยะในอีอีซี จะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงถึง 50% เพิ่มเติมอีก 5 ปีอีกด้วย โดยภายในปี 2563 จะเห็นโครงการเมืองอัจฉริยะผ่านการพิจารณาอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอจำนวนหลายโครงการด้วยกัน

 

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินกระตุ้นเมืองอัจฉริยะคึกคัก

โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ระยะทาง 220 กม. มูลค่ากว่า 2.2 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน คือการรถไฟแห่งประเทศไทบย (ร.ฟ.ท.) กับกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร (กลุ่ม CPH) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะสร้างแล้วเสร็จภายใน 5 ปีข้างหน้า หรือเปิดให้ใช้บริการช่วงปี 2566-2567

ไม่เพียงแต่เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไทย ในการเปิดเสียงหวูดเดินหน้าโครงการเมกะโปรเจกต์ใหญ่สุดในโครง EEC เต็มกำลังแล้ว ยังช่วยกระตุ้นทุกภาคทุกธุรกิจเกี่ยวเนื่องคึกคักเป็นพิเศษ รวมทั้งโครงการเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ท ซิตี้ ก็เริ่มปักหมุดเดินหน้าพัฒนาโครงการอย่างเต็มตัว โดยเฉพาะโครงการร่องพัฒนา 4 เมืองเก่า "แหลมฉบัง-พัทยา-บางแสน-ระยอง" สู่ สมาร์ท ซิตี้ ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

อย่างไรก็ตามการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองนวัตกรรม จะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งการวางผังเมือง การออกแบบสิ่งปลูกสร้างที่สามารถตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยในยุคปัจจุบันอย่างชาญฉลาด รวมทั้งการหยิบเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างความสะดวกสบาย และปลอดภัยให้กับประชาชนสูงสุด

โดยเมืองอัจฉริยะและเมืองนวัตกรรม จะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญให้ประเทศไทยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการเมือง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านที่อยู่อาศัยที่ สะดวกสบาย สร้างเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า รวมถึงการมีสังคมและมีความสุขอย่างยั่งยืน


พัฒนาเมืองอัจฉริยะไม่ต้องลงทุนสูงแต่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยตรงจุด

นักลงทุนไม่จำเป็นต้องเงินลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีไฮเทคชั้นสูงสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ แต่การพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะที่ถูกต้อง ต้องออกแบบเพื่อตอบสนองต่อความเป็นอยู่ของประชาชนให้ได้ตรงจุด และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ โดยจะต้องเริ่มตั้งแต่การระดมความคิดของคน ในชุมชนเพื่อหาความต้องการของเมืองให้ได้ว่าแต่ละชุมชนนั้นต้องการเมืองแบบไหน อย่างไรก็ตามเมื่อได้ความต้องการของเมืองแล้วก็จะต้องดูเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จะต้องมีอะไรบ้าง จากนั้นก็ต้องนำเอกชนเข้ามาร่วมหารือ เพื่อจัดทำแผนธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อให้สมาร์ทซิตี้ แต่ละด้านสามารถเลี้ยงตัวเองมีผลกำไรสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

 

ระบบขนส่งเสริมต้องชัดเจน-สร้างถนนสายรองเอื้อต่อการเดินทาง

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี จะทำให้มีผู้คนเดินทางสัญจรไปมาระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง หนาแน่นมากกว่าเดิม แต่ต้องยอมรับว่าการกระจายตัวของระบบขนส่งแบบกระจุกตัว ที่จะอำนวยความสะดวกประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกยังไม่มีความชัดเจนมากนัก หรือการเดินทางมายังสถานีรถไฟความเร็วสูงก็ยังไม่เชื่อมต่ออย่างเป็นรูปธรรม

ดังนั้นต้องมีการพัฒนาระบบการคมนาคมสายรองที่เอื้อต่อการเดินทางเชื่อมต่อทุกเส้นทาง เนื่องจากปัจจุบันการกระจายคนเข้าไปยังบริเวณรถไฟความเร็วสูงนั้นยังเป็นถนนทั่วไป ภาครัฐยังไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าถนนแต่ละเส้นจะเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไร ซึ่งการแก้ปัญหาเบื้องต้นอาจต้องสร้างระบบรางอย่างรถไฟรางเบามารองรับไหม หรือว่าจะเป็นรถบัสเพื่อกระจายคนเข้ามาในเมืองหรือสถานีและสนามบิน แต่การลงทุนในส่วนนี้จะค่อนข้างสูง


การคมนาคมต้องสะดวกรองรับที่พักอาศัยเติบโต 5-10 ปีข้างหน้า

ภายในอีก 5-10 ปีข้างหน้าในพื้นที่อีอีซี จะเกิดการพัฒนาแหล่งที่พักอาศัยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับคนนับล้านคนย้ายถิ่นฐานมาอาศัย การพัฒนาระบบคมนาคมต้องเชื่อมโยงไปทุกที่เพื่อเอื้อต่อความสะดวกให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 20 กิโลเมตร ให้สามารถเดินทางเข้ามาในตัวเมืองได้อย่างสะดวกสบาย และเดินทางไปใช้บริการรถไฟความเร็วสูงที่กำหนดจะสร้างแล้วเสร็จภายในอีก 5 ปีข้างหน้า หากคมนาคมสะดวกสบายก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนาที่ดินรอบๆ เมืองกระตุ้นการลงทุนตามมาด้วย

เมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ท ซิตี้ เป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคเข้ามาทุกขณะ เนื่องจากรัฐบาลกำลังเดินหน้าพัฒนาเมืองให้ก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 


ความสำเร็จ 6 เมือง “Smart City” ระดับโลก

ปั้น 4 เมืองของไทยขึ้นชั้น Smart City


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เกมเปลี่ยน! 2 จุดพลิกผันสร้างโอกาสแบรนด์ ‘ข้าวมหานคร’  เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดข้าวพรีเมียม

เกมเปลี่ยน! 2 จุดพลิกผันสร้างโอกาสแบรนด์ ‘ข้าวมหานคร’ เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดข้าวพรีเมียม

ในปี 2566 ประเทศไทยส่งออกข้าวสารไปตลาดต่างประเทศ 8.7 ล้านตัน เป็นมูลค่า 178,136 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2567 มีการประเมินว่า การส่งออกข้าวอาจลดลงเล็กน้อย…
pin
202 | 14/07/2024
ไอศกรีม รสชาติ ‘ภูเก็ต’ Model Business เจ้าของแบรนด์ไอศกรีมพรีเมียม ที่สร้างสรรค์เมนู จากเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

ไอศกรีม รสชาติ ‘ภูเก็ต’ Model Business เจ้าของแบรนด์ไอศกรีมพรีเมียม ที่สร้างสรรค์เมนู จากเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

‘ภูเก็ต’ จังหวัดทางภาคใต้ของไทย ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ในฐานะ "ไข่มุกแห่งอันดามัน" ด้วยมนต์เสน่ห์หลากหลาย เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานนับร้อยปี…
pin
224 | 12/07/2024
ถอดรหัสความสำเร็จ ‘กานเวลา’ รังสรรค์คราฟต์ช็อกโกแลต รสชาติไทยในสไตล์สากล จนคว้ารางวัลระดับโลกได้

ถอดรหัสความสำเร็จ ‘กานเวลา’ รังสรรค์คราฟต์ช็อกโกแลต รสชาติไทยในสไตล์สากล จนคว้ารางวัลระดับโลกได้

ความมุ่งมั่นที่อยากยกระดับ เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรไทย โดยเฉพาะ ‘โกโก้’ กลายเป็น Passion ในการสร้างธุรกิจคราฟต์ช็อกโกแลตระดับพรีเมียมสัญชาติไทยแท้…
pin
427 | 10/07/2024
Smart City ขับเคลื่อนเทคโนโลยีและการลงทุนในอีอีซี