ปั้น 4 เมืองของไทยขึ้นชั้น Smart City

SME in Focus
11/07/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 12003 คน
ปั้น 4 เมืองของไทยขึ้นชั้น Smart City
banner

สืบเนื่องรัฐบาลมีนโยบายหลักดันให้เกิด Smart City หรือ เมืองอัจฉริยะ “เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0โดยเดินหน้าพัฒนาเมืองนำร่อง 7 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น และ 3 จังหวัดในเขตพื้นที่ EEC คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง”

แบ่งไว้เป็น 2 ประเภท คือ เมืองน่าอยู่ และ เมืองทันสมัย ทั้งความเป็นอยู่ ยานพาหนะ พลังงานสะอาด สิ่งแวดล้อม อากาศที่ดี การดูแล โดยจะกล่าวถึง 4 เมืองหลักที่คืบหน้าค่อนข้างมากเพื่อเป็นกรณีศึกษาต่อไป

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme ‘เมืองกระชับ’ พลิกโฉมกรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานครจัดทำผังเมืองในพื้นที่กรุงเทพฯทั้งหมดเพื่อรองรับการเป็น Smart City โดยพื้นที่นำร่อง จะเริ่มที่เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น การพัฒนาคลองซุงเป็นถนนคนเดิน การพัฒนาท่าเรือ และถนนเลียบคลองแสนแสบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสถานีกลางบางซื่อ ให้เป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของการคมนาคมในกรุงเทพฯ

สำหรับพื้นที่บางซื่อ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้ศึกษาพื้นที่สถานีบางซื่อ มีเนื้อที่ 218 ไร่ ลงทุนกว่า 1 แสนล้านบาท แบ่งเป็น 4 โซนหลักได้แก่

โซน A ทางทิศใต้ของสถานีกลางบางซื่อจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมระดับสากล และศูนย์กลางธุรกิจแบบครบวงจร

โซน B ทิศตะวันออกของสถานีกลางบางซื่อ จะพัฒนาให้เป็นแหล่งการค้าระดับอาเซียน และเป็นศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่

โซน C อยู่บนพื้นที่ สถานีขนส่งหมอชิต 2 ในปัจจุบันจะพัฒนาให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งทำงาน พื้นที่ค้าปลีกและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ

โซน D ติดตลาดนัดจตุจักร จะพัฒนาให้เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายและศูนย์กลางขนาดใหญ่สำหรับเชื่อมต่อการเดินทาง พร้อมเปิดเป็นพื้นที่ค้าปลีกอีกด้วยขอนแก่น Smart City                                                                                      

ขอนแก่นเริ่มต้นการเป็น Smart City ด้วยพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะผ่านโครงการขอนแก่น ซิตี้บัส” เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนพัฒนาแอพพลิเคชั่น “KK Transit” แสดงตำแหน่งรถเมล์แบบเรียลไทม์ รวมทั้งแสดงหมายเลขทะเบียนรถ ชื่อพนักงานขับรถ ความเร็วที่ใช้ พร้อมจุดจอดรถที่ช่วยให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางได้ง่ายๆด้วยตนเอง ภายในรถโดยสารยังมีสัญญาณ ไวไฟ ฟรี มีกล้อง ซีซีทีวี. เพิ่มความปลอดภัย เป็นต้น

ปัจจัยความสำเร็จที่ขับเคลื่อน ขอนแก่น Smart City คือ

People คือ เมืองที่มีความเท่าเทียมกันในสังคม มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนสูงอายุ เปิดโอกาสและสร้างสำนึกให้คนในเมืองมีส่วนร่วม

Living คือ เมืองน่าอยู่ ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพอนามัยครบวงจร เช่น โครงการขอนแก่นเมืองใจดี, โครงการติดตั้งกล้อง CCTV, โครงการศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ

Education คือ เมืองที่มีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกวัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

Environment คือ เมืองประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการ Low Carbon City

Smart Economy คือ เมืองที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ สร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการสร้างบริษัทใหม่ๆในยุคดิจิทัล

Mobility คือ เมืองที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกสบาย มีความคล่องตัวและปลอดภัย เช่น โครงการระบบขนส่งมวลชน

Governance คือ เมืองที่บริหารจัดการโปร่งใส มีความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่, โครงการเทศบาลดิจิทัลภูเก็ต ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมเลือกภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในระยะแรกได้วางเป้าหมายการพัฒนาเมืองน่าอยู่ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ เขตเทศบาลเมืองป่าตอง และเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต

โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 เรื่องหลักได้แก่  สมาร์ท อีโคโนมี.และสมาร์ท ไลฟวิ่ง เพื่อผลักดันระบบเศรษฐกิจภายในเมือง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง และนักท่องเที่ยว โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว การเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยครอบคลุมทั่วทั้งเมือง

การนำอุปกรณ์สายรัดข้อมือ” (Wristband) เพื่อระบุพิกัดนักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยในขณะทำกิจกรรมทางน้ำ และการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเกาะต่าง ๆ หรือ ภูเก็ต สมาร์ทบัส ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเรื่องระบบขนส่งมวลชนภายในจังหวัดภูเก็ต ช่วยลดจำนวนยานพาหนะบนท้องถนน และช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้ เป็นต้นเชียงใหม่ Smart City เติบโตให้สุดทาง

Smart City เชียงใหม่ นำร่องใน 2 พื้นที่ คือ โครงการสมาร์ท นิมมาน” ถนนนิมมานเหมินท์ซึ่งกำลังเร่งพัฒนาในหลายด้าน ตั้งแต่โครงการนำเสาไฟ สายไฟลงดินสร้างทัศนียภาพที่น่ามอง ติดตั้งกล้องวงจรปิด ให้ครอบคลุมทั้งย่าน และปรับภูมิทัศน์ ออกแบบบ้านเรือน ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ให้เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน

อีกโครงการหนึ่งคือ โครงการ สมาร์ท ยูนิเวอร์ซิตี้” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะพัฒนา  สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบอัจฉริยะ ด้านพลังงานสะอาดของประเทศ

นอกจากนั้น จะทำให้เชียงใหม่เป็นเมือง Smart Wellness หรือเมืองสุขภาพ โดยจะพัฒนาให้โรงพยาบาลต่างอำเภอสามารถรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแอปพลิเคชั่นช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว

Smart Wellness จะเชื่อมโยงกับ Smart City โดยตรง เมื่อโครงสร้าง Smart City แข็งแรง เมืองมีความปลอดภัย เดินทางสะดวก สิ่งแวดล้อมดี ปัจจัยเหล่านี้ย่อมจะหนุนเสริมให้เชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพรองรับทั้งนักท่องเที่ยวและผู้คนทั่วไป

แผนระยะต่อไป จะเติมเต็มระบบขนส่งอัจฉริยะให้สมบูรณ์ตอบโจทย์ Smart City ได้ตรงจุด จะพัฒนาเศรษฐกิจสองข้างทาง และพื้นที่รอบสถานีห้วยแก้ว-นิมมานท์ ให้เป็นย่านที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจยั่งยืน สร้างสรรค์ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสองข้างทางให้เป็นไปในรูปแบบการค้าปลีกผสมผสานร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ตลอดจนจะเพิ่มวิถีชีวิตคนเมืองให้กับสองข้างทางมากขึ้นด้วย

ทั้งหมดคือ แผนปั้น Smart City 4 เมืองหลักที่จะเกิดขึ้นจริงในอีกไม่นานนับจากนี้ ซึ่งยังไม่นับรวมถึงแผนการพัฒนาเมืองใหม่ Smart City ภายใน 3 จังหวัด EEC ที่เป็นแผนระยะยาวของรัฐ 


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เกมเปลี่ยน! 2 จุดพลิกผันสร้างโอกาสแบรนด์ ‘ข้าวมหานคร’  เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดข้าวพรีเมียม

เกมเปลี่ยน! 2 จุดพลิกผันสร้างโอกาสแบรนด์ ‘ข้าวมหานคร’ เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดข้าวพรีเมียม

ในปี 2566 ประเทศไทยส่งออกข้าวสารไปตลาดต่างประเทศ 8.7 ล้านตัน เป็นมูลค่า 178,136 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2567 มีการประเมินว่า การส่งออกข้าวอาจลดลงเล็กน้อย…
pin
166 | 14/07/2024
ไอศกรีม รสชาติ ‘ภูเก็ต’ Model Business เจ้าของแบรนด์ไอศกรีมพรีเมียม ที่สร้างสรรค์เมนู จากเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

ไอศกรีม รสชาติ ‘ภูเก็ต’ Model Business เจ้าของแบรนด์ไอศกรีมพรีเมียม ที่สร้างสรรค์เมนู จากเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

‘ภูเก็ต’ จังหวัดทางภาคใต้ของไทย ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ในฐานะ "ไข่มุกแห่งอันดามัน" ด้วยมนต์เสน่ห์หลากหลาย เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานนับร้อยปี…
pin
206 | 12/07/2024
ถอดรหัสความสำเร็จ ‘กานเวลา’ รังสรรค์คราฟต์ช็อกโกแลต รสชาติไทยในสไตล์สากล จนคว้ารางวัลระดับโลกได้

ถอดรหัสความสำเร็จ ‘กานเวลา’ รังสรรค์คราฟต์ช็อกโกแลต รสชาติไทยในสไตล์สากล จนคว้ารางวัลระดับโลกได้

ความมุ่งมั่นที่อยากยกระดับ เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรไทย โดยเฉพาะ ‘โกโก้’ กลายเป็น Passion ในการสร้างธุรกิจคราฟต์ช็อกโกแลตระดับพรีเมียมสัญชาติไทยแท้…
pin
408 | 10/07/2024
ปั้น 4 เมืองของไทยขึ้นชั้น Smart City