ส่องภาวะเศรษฐกิจของ EU ล่าสุด

SME Go Inter
25/07/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1228 คน
ส่องภาวะเศรษฐกิจของ EU ล่าสุด
banner

รายงานประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ฉบับล่าสุดประเมินว่า เศรษฐกิจยุโรปจะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในปี 2562 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ภายในภูมิภาค ขณะที่ภาคการส่งออกจะยังคงซบเซา โดยความตึงเครียดจากปัญหาสงครามทางการค้าระหว่างประเทศที่รุนแรงขึ้นประกอบกับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ต่างๆ จะยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในภาคการผลิต ซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมายืนยันว่าการชะลอตัวในภาคการผลิตและการค้าที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี2561 ยังคงยืดเยื้อมาจนถึงปี 2562

 แม้เศรษฐกิจยุโรปในไตรมาสแรกของปี 2562 จะขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเป็นผลมาจากปัจจัยชั่วคราว อาทิ การเตรียมสินค้าคงคลังเพื่อรองรับสถานการณ์ no-deal Brexit ซึ่งคาดว่าปัจจัยเฉพาะดังกล่าวจะค่อยๆหมดไปในไตรมาสที่ 2 ประกอบกับโอกาสที่เศรษฐกิจจะกลับมาเร่งตัวขึ้นได้ปรับลดลงจากกิจกรรมการผลิตทั่วโลกที่ยังคงซบเซาและคาดว่ายังไม่ถึงจุดต่ำสุด

รวมถึงแนวโน้มด้านการค้าการลงทุนที่ยังคงได้รับปัจจัยลบจากมาตรการกีดกันทางการค้าและความไม่แน่นอนของสถานการณ์ต่างๆ ส่งผลให้คณะกรรมาธิการยุโรปคงตัวเลขประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนปี 2562 ที่ร้อยละ 1.2 และคงตัวเลขประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจยุโรป

โดยรวม 27 ประเทศ ที่ร้อยละ 1.4 ไม่เปลี่ยนแปลงจากการประมาณการครั้งก่อน ด้านอัตราเงินเฟ้อ คณะกรรมาธิการยุโรปปรับลดตัวเลขประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยูโรโซนลงเล็กน้อยจากประมาณการครั้งก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 1.3 ในปี 2562 และปี 2563 เนื่องจากอุปสงค์ที่ซบเซาและความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้บริษัทต่างๆ ไม่สามารถปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการได้ ประกอบกับราคาน้ำมันที่คาดว่าจะยังอยู่ในระดับต่ำต่อไปแม้ค่าจ้างแรงงานจะปรับสูงขึ้นก็ตาม

ทั้งนี้ รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประจำรอบวันที่ 5–6 มิ.ย. 2562เน้นย้ำมุมมองของคณะกรรมการฯ ที่พร้อมจะดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหากมีความจำเป็น โดยคณะกรรมการฯ ประเมินว่า ความเสี่ยงจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ ภายนอกภูมิภาคอาทิ ปัญหาข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนและเม็กซิโก ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยูโรโซน โดยเฉพาะด้านการส่งออก

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


ข้อมูลบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจ EU ล่าสุด

GDP Growthไตรมาส 1/2562 (seasonally adjusted – preliminary flash estimate) กลุ่มยูโรโซน (EA19) ขยายตัวร้อยละ 0.4 QoQ และกลุ่มสหภาพยุโรป (EU28) ขยายตัวร้อยละ 0.5 QoQ และไตรมาส 4/2561 กลุ่ม EA19 ขยายตัวร้อยละ 0.2 QoQ และ EU28 ขยายตัวร้อยละ 0.3 QoQ

ผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) – เดือน พ.ค. 2562 กลุ่ม EA19 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 MoM และEU28 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 MoM ในส่วนของ YoY EA19 ลดลงร้อยละ 0.5 และ EU28 ลดลงร้อยละ 0.4 ตามลำดับ

ผลผลิตภาคการก่อสร้าง (Production in Construction) –เดือน เม.ย. 2562 ผลผลิตภาคการก่อสร้าง กลุ่ม EA19 ลดลงร้อยละ 0.8 และกลุ่ม EU28 ลดลงร้อยละ 0.6 MoM ในขณะที่เทียบ YoY กลุ่ม EA19 เพิ่มที่ร้อยละ 3.9 และกลุ่ม EU28 เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 4.5 ตามลำดับ

ราคาผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Producer Prices: IPP) – เดือนพ.ค. 2562 กลุ่ม EA19 ลดลงร้อยละ 0.1 MoM กลุ่ม EU28 ไม่เปลี่ยนแปลง MoM

ปริมาณการค้าปลีก (Volume of Retail Trade) –ในเดือนพ.ค. 2562 กลุ่ม EA19 ลดลงร้อยละ 0.3 และในกลุ่ม EU28 ลดลงร้อยละ 0.4 MoM สำหรับ YoY ในกลุ่ม EA19 ปริมาณการค้าปลีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 YoY ทั้งใน EA19 และ EU28

ราคาบ้าน (House Prices) – ไตรมาส 1/2562 กลุ่ม EA19 และกลุ่ม EU28 ดัชนีราคา (House Price Index)เพิ่มขึ้นเท่ากันที่ ร้อยละ 4.0 YoY แต่เมื่อเปรียบเทียบ QoQ ราคาบ้านของกลุ่ม EA19 และกลุ่ม EU28 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เท่ากัน

อัตราการลงทุนและผลกำไรของธุรกิจเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Business Investment Rate of NonFinancial Corporations) –ไตรมาสที่ 1/2562 (First Release) อัตราการลงทุนของ EA19 อยู่ที่ระดับร้อยละ 23.6 QoQ (ใกล้เคียงกับไตรมาส 4/2561 ที่อยู่ที่ร้อยละ 23.7) ในขณะที่ผลกำไรปรับลดลงเหลือร้อยละ 39.8 QoQ ลดลงจากไตรมาส 3/2561 ที่อยู่ที่ร้อยละ 40.0

ดุลการค้าสินค้า (Trade in Goods Balance) –กลุ่ม EA 19 จากการประมาณการครั้งแรก เดือนเมษายน 2562มูลค่าการค้าของกลุ่ม EA19 เกินดุลกับทั่วโลก 15.7 พันล้านยูโร ส่วน EU28 ประมาณการครั้งแรก ในเดือนเมษายน 2562 เกินดุลการค้ากับทั่วโลก 1.4 พันล้านยูโร

ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account Balance) –ไตรมาส 1/2562 EU28 เกินดุล 40.5 พันล้านยูโร QoQหรือร้อยละ 1.0 ของ GDP เพิ่มจากจากไตรมาสที่ 4/2561 ที่เกินดุล 40.2 พันล้านยูโร QoQ หรือ ร้อยละ 1.0 ของ GDP

 

เสถียรภาพเศรษฐกิจ

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) – อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของกลุ่ม EA 19 ในเดือนมิถุนายน 2562 คาดว่าจะเท่ากับร้อยละ 1.2 เท่าเดิมกับเดือนพฤษภาคม 2562 (flash estimate)

อัตราการว่างงาน (Unemployed Rate) – เดือนพฤษภาคม 2562 ของ กลุ่ม EA19 เท่ากับร้อยละ 7.5 และEU28 อยู่ที่ร้อยละ 6.3 MoM ตามล าดับ และเท่ากับร้อยละ 8.3 และ6.9 YoY ตามลำดับ

อัตราการว่างงานคนหนุ่มสาว (อายุต่ำกว่า 25 ปี) – เดือนพฤษภาคม 2562 ในกลุ่ม EA19 ร้อยละ 15.7 และร้อยละ 14.3 ในกลุ่ม EU28 MoM ส่วนอัตราการว่างงานคนหนุ่มสาว YoY เท่ากับร้อยละ 17.0 และ 15.1 ตามลำดับ

อัตราการจ้างงาน (Employment Rate) - อัตราการจ้างงานไตรมาส 1/2562 ของกลุ่ม EA19 และกลุ่ม EU28เพิ่มขึ้นเท่ากันร้อยละ 0.3 QoQ ส่วนในไตรมาส 4/2561 อัตราการจ้างงานของ กลุ่ม EA 19 เพิ่มขี้นร้อยละ 0.3QoQ และร้อยละ 0.2 ในกลุ่ม EU28

 

ฐานะการคลัง

การขาดดุลงบประมาณ ต่อ GDP( Government Deficit of GDP) – ปี 2561 กลุ่ม EA19 การขาดดุลงบประมาณต่อ GDP ลดลงจากร้อยละ 1/GDP เป็นขาดดุลงบประมาณร้อยละ 0.5/ GDP YoY ส่วนกลุ่ม EU28 ขาดดุลงบประมาณลดลงเช่นกันจากร้อยละ 1.0/GDP เป็นร้อยละ 0.6/GDP YoY

สัดส่วนหนี้สาธารณะ/GDP( Government Debt of GDP) –ไตรมาส 4/61 สัดส่วนหนี้สาธารณะของกลุ่มEA19 เท่ากับร้อยละ 85.1/GDP QoQ และร้อยละ 85.1 YoYและกลุ่ม EU28 สัดส่วนหนี้สาธารณะอยู่ที่ระดับร้อยละ 80.0/GDP QoQ และร้อยละ 80.0/GDP YoY ตามลำดับ


นโยบายการเงิน

นโยบายการเงินผ่อนคลายพิเศษ (Quantitative Easing: QE)- Governing Council of ECB มีประชุมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 และมีมติให้คงการ reinvest พันธบัตรภายใต้มาตรการ Asset Purchase Programme (APP) ที่จะครบกำหนดอายุต่อไปแบบเต็มจำนวน โดย ECB ตั้งใจจะดำเนินการตามแผนดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาสภาพคล่องในระบบและทำให้นโยบายการเงินมีความผ่อนคลายอย่างเหมะสมเพียงพอ

อัตราดอกเบี้ย - Governing Council of ECB มีประชุมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย(Main Refinancing Rate) ไว้ที่ร้อยละ 0 และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (Deposit Facility Rate) ร้อยละ 0.25และ Marginal Lending Facility Rate ที่ร้อยละ -0.40 ต่อไป อย่างน้อยจนถึงกลางปี 2563

อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรเมื่อเทียบกับสกุลหลัก ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับค่าเงินยูโร ดอลลาร์สหรัฐฯเยน บาทอ่อนค่าลงในช่วงต้นเดือน และแข็งค่าขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ส่วนค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงต่อเนื่อง

ท่านผู้อ่านสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ http://thaieurope.net/wp-content/uploads/2019/07/24388_EUecon-July-19.pdf


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
230285 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
81329 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย SME Go Inter

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่ง...
34912 | 21/01/2020
banner