ส่อง “ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” 4 ชาติอาเซียน

SME in Focus
30/09/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 2271 คน
ส่อง “ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” 4 ชาติอาเซียน
banner

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลรักษาสุขภาพ อันหมายถึงการให้บริการที่ส่งผลให้เกิดความผาสุก (Wellness) เช่น  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การนวด หรือประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ รวมถึงโปรแกรมการลดนํ้าหนัก การฝึกโยคะ ไทเก๊ก และการทําสมาธิ ฯลฯ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการเชิงสุขภาพเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ แข็งแรง

นอกจากนี้ ในปี 2560 Global Wellness Tourism รายงานว่ามูลค่าตลาด Wellness Tourism ทั่วโลกนั้นมีมูลค่าประมาณ 124 ล้านล้านบาท และประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลกมีได้ถึง 100,000 ล้านบาท และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้บริการมากกว่า 9.7 ล้านครั้งต่อปี

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ทั้งนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ภูมิภาคอาเซียนถือเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ขณะนี้ถือว่าเป็นประเทศผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน ที่มีจุดแข็งที่สำคัญ คือมีบุคลากรและสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล รวมถึงมีอัตราค่ารักษาพยาบาลไม่สูงมากเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดและรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเยี่ยม

บทความฉบับนี้จึงนำเสนอสถานการณ์ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มประเทศอาเซียน 4ประเทศ ประกอบด้วยประเทศไทย ประเทศกัมพูชา ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศเวียดนาม ซึ่งมีความน่าสนใจอย่างยิ่ง

 

โอกาสและอุปสรรค์ 4 ประเทศอาเซียน

ประเทศไทย มีโอกาสเติบโตสูง เนื่องจากมีหน่วยการแพทย์ที่มีคุณภาพ ราคาไม่สูงมากเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับการรักษา รวมถึงประเทศไทยนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ มีจุดเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถือเป็นโอกาสที่ดีแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือ คลัสเตอร์ ที่จะได้องค์ความรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการทำธุรกิจและสร้างรายได้

ขณะที่ประเทศกัมพูชานั้น อย่างที่ทราบกันดีว่าในช่วงนี้ ประเทศกัมพูชาได้หันมาให้ความสำคัญกับธุรกิจบริการด้านสุขภาพที่เติบโตขึ้นอย่างมาก ล่าสุดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีการเติบโตถึงร้อยละ 32.4แต่ก็มีสิ่งที่ควรคำนึงเป็นอย่างมาก คือ จรรยาบรรณแพทย์ ซึ่งมีความสำคัญเพราะเป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือ

รวมทั้งต้องปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบ พัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สร้างคุณภาพ พิจารณาเรื่องการใช้เทคโนโลยี ซึ่งประเทศกัมพูชามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่บุคคลยังไม่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ ทั้งนี้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องอาศัยทั้งบุคคลากรและเทคโนโลยีเข้ามาผสานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ถัดเทียมกับนานาประเทศ

ปัจจุบันสิ่งที่ประเทศกัมพูชากำลังเตรียมตัวรับมือการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือ การส่งเสริมเรื่องของการทำ สปา นวดสมุนไพร ซึ่งมีการปลูกและผลิตสมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษาโรค และสิ่งที่ควรปรับปรุงคือเรื่องการรักษาและบริการทางการแพทย์ เนื่องจากแพทย์ส่วนใหญ่ในประเทศกัมพูชาไม่เคารพจรรยาบรรณ เช่น บางโรงพยาบาลอาจจะมีค่าส่วนแบ่งจากการขายให้แก่ล่ามเมื่อนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นต้น


สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดูแลนักท่องเที่ยวเสมือนเป็นคนในครอบครัว ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เป็นมิตรที่สุดในโลก แต่ในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเตรียมตัวมาประมาณ 15 ปี แต่ยังไม่เติบโต มีความล้าหลังในเรื่องการจัดลำดับความสำคัญ

ปัญหาสำหรับประเทศฟิลิปปินส์ก็ไม่ต่างจากกัมพูชามากนัก เช่น การขาดบุคคลกรด้านการแพทย์ ต้องการการรับรองในเรื่องของการเดินทางและเชื่อมโยงระหว่างประเทศ สำหรับการแก้ไขปัญหาด้านการเข้าถึงการแพทย์มากขึ้นนั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังคนหนุ่มสาวให้สนใจเรื่องสุขภาพและการแพทย์ การปรับตัว เพื่อรองรับเทคโนโลยีด้านดิจิทัล

สุดท้ายประเทศเวียดนามภาพรวมของสุขภาพ การท่องเที่ยว การเป็นอยู่คล้ายคลึงกับประเทศกัมพูชาในเรื่องของแพทย์ทางเลือก การใช้สมุนไพร สปา ซึ่งเติบโตเร็วและต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการรักษาสุขภาพเป็นจำนวนมาก ตลาดในประเทศเวียดนามนั้นยังมีขนาดเล็กแต่สามารถขยายตัวได้เร็ว ในปี 2018 สามารถขยายตัวได้ 22.8% การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึงมีการพัฒนา เกิดการจ้างงานถึง 70% เป็นโอกาสที่ดีให้แก่ชุมชนและชนบท

ปัญหาของประเทศเวียดนามในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ก็ยังคงเป็นเรื่องงบประมาณและขาดความหลากหลาย มีผลิตภัณฑ์แต่ขาดการเชื่อมโยง และวีซ่า (VISA) เนื่องจากมีขั้นตอนทางอิเล็กทรอนิคส์ที่ยังไม่สามารถรองรับได้พอ ส่วนทรัพยากรและสถานที่ท่องเที่ยวที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นมีเพียงต่อนักท่องเที่ยวแต่ขาดการดูแลเท่านั้นเอง

โรงแรมรับเทรนด์ คู่รักอินเดียแต่งในไทย

กรุงเทพฯ เมืองที่นักท่องเที่ยวค้างแรมมากที่สุด


 


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
139312 | 09/06/2020
Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561…
33081 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน…
20140 | 14/06/2019
ส่อง “ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” 4 ชาติอาเซียน