ต้นทุนค่าแรงพุ่ง SMEs เตรียมรับมือ

SME in Focus
13/06/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 2278 คน
ต้นทุนค่าแรงพุ่ง SMEs เตรียมรับมือ
banner

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้า จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SME ภาคการค้าและบริการ จำนวน 1,400 วิสาหกิจทั่วประเทศ เรื่อง “การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมีผลต่อกิจการอย่างไร” พบว่าผู้ประกอบการมีความเห็นว่ามีผลกระทบ ร้อยละ 85.25 ไม่มีผลกระทบ ร้อยละ 14.75 โดยกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบ ให้เหตุผลว่าปกติจ่ายค่าจ้างมากกว่าค่าจ้างขั้นต่ำอยู่แล้ว หรือไม่มีการจ้างงานหรือทำกันเองภายในครอบครัว 

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


ขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความเห็นว่ามีหากมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำธุรกิจจะได้รับผลกระทบในด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 62.61 กำไรลดลง ร้อยละ 10.91 ยอดขายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.59 และได้แรงงานที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 1.13

อย่างไรก็ตาม มีธุรกิจที่ตอบว่าจะสามารถแบกรับต้นทุนได้ ร้อยละ 79.55 และไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้เลย ร้อยละ 20.45

สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่วนใหญ่พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีความเห็นด้วยว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชน ซึ่งมีผู้ตอบว่าช่วยได้มาก ร้อยละ 65.3 ช่วยได้น้อย ร้อยละ 22.3 และไม่สามารถช่วยได้เลย ร้อยละ 12.3

 

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี คือค่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นและมีค่าเกินค่าฐานที่ 100 โดยเฉพาะเอสเอ็มอีในกลุ่มค้าปลีกสถานีบริการน้ำมัน กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ บริการด้านสุขภาพและความงาม การท่องเที่ยว ด้านการ ขนส่งมวลชน โรงแรม/เกสต์เฮาส์/บังกะโล และร้านอาหาร/ภัตตาคาร ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากกรณีมีวันหยุดยาว สนับสนุนให้คนเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น

สำหรับทิศทางตลาดแรงงานในปีนี้ มีประเด็นต้องติดตาม ทั้งผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อแรงงานในภาคเกษตร ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ที่ส่งผลต่อภาคส่งออกและการท่องเที่ยวของไทย โดยในด้านการส่งออก กลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ตโมเด็ม แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ส่งข้อมูลต่าง ๆ ชิ้นส่วนยานยนต์ และ วัสดุก่อสร้าง

ส่วนสาขาการท่องเที่ยว ต้องจับตาผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนและสหรัฐอเมริกาที่ลดลง และแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างงานแบบชั่วคราว หากธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ จะส่งผลถึงแรงงานในกลุ่มนี้ด้วย

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนะนำให้ภาคธุรกิจต้องพัฒนาแรงงานให้สอดรับกับแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น ต้องใช้การบริหารจัดการที่จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและต้องใช้ทักษะที่หลากหลาย


ทั้งนี้ การพัฒนาแรงงานให้มีทักษะเป็นที่ต้องการของตลาด จึงต้องเร่งดำเนินการ โดย

1.การเพิ่มทักษะแรงงาน (up-skill) ให้มีทักษะใหม่ ๆ เช่น การพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความยืดหยุ่นเพื่อสามารถรับมือกับงานที่เร่งด่วนหรือมีภาวะกดดันได้ (flexible workforce for critical tasks) การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ เป็นต้น

2.การปรับเปลี่ยนทักษะแรงงาน (re-skill) เช่น การเสริมสร้างทักษะด้านอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยทำงานให้สามารถพัฒนาตนเองเพื่อรองรับกรณีที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอาชีพในอนาคต

ถือเป็นอีกปีที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายด้าน มีหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของแรงงาน เพื่อรับมือการแข่งขันที่รุนแรงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจสมัยใหม่


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
143341 | 09/06/2020
Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561…
33109 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน…
20165 | 14/06/2019
ต้นทุนค่าแรงพุ่ง SMEs เตรียมรับมือ