LG หนีตาย! ย้ายฐานผลิตไปเวียดนาม

SME Go Inter
28/05/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 532 คน
LG หนีตาย! ย้ายฐานผลิตไปเวียดนาม
banner

ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัท LG Electronics ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจากเกาหลีใต้ ประกาศย้ายฐานการผลิตโทรศัพท์มือถือจากเมืองพยองแท็ก จ. คยองกี ไปยังฐานการผลิตในเมืองไฮฟอง ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนาม


การตัดสินใจโยกฐานการผลิตโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจากเกาหลีใต้ไปยังเวียดนามดังกล่าวเป็นความพยายามของบริษัทฯ ในการลดต้นทุนการผลิตโทรศัพท์มือถือ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโทรศัพท์มือถือของบริษัทฯ ท่ามกลางสภาวะการเติบโตของตลาดโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันที่ชะลอตัวลง


โดยการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่ธุรกิจโทรศัพท์มือถือของ LG ประสบกับภาวะขาดทุนต่อเนื่องกันเป็นเวลา 15 ไตรมาส รวมมูลค่าการขาดทุนสะสมกว่า 3 ล้านล้านวอน (ประมาณ 2.59 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme


มีการประเมินสาเหตุของปัญหาการขาดทุนสะสมของธุรกิจโทรศัพท์มือถือของ LG มาจากการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นของตลาดโทรศัพท์มือถือ โดยโทรศัพท์มือถือของ LG ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ทั้งในรุ่นกลุ่มระดับบน ซึ่งพ่ายแพ้ให้กับ Apple และ Samsung และในรุ่นกลุ่มระดับกลาง-ล่าง ซึ่งพ่ายแพ้ให้กับค่ายโทรศัพท์มือถือจากจีน อาทิ Huawei ,Xiaomi ,Oppo และ Vivo ที่มี เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำหน้า แต่มีราคาที่ถูกกว่า


อย่างไรก็ตามภายหลังกระบวนการย้ายฐานการผลิต ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2562 นี้ โดยโรงงานที่เมืองพยองแท็ก ในเกาหลีใต้จะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นศูนย์ออกแบบและทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบโทรศัพท์มือถือ LG ก่อนผลิตจริงในสายพานการผลิต


สําหรับพนักงานที่โรงงานพยองแท็กจํานวนกว่า 750 คน จะถูกโยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เมืองชางวอน จ. คยองซังใต้ แทน เพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่โรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือที่เมืองไฮฟอง ซึ่งเดิมมีกําลังการผลิตปีละ 6 ล้านเครื่อง จะเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นเป็นปีละ 11 ล้านเครื่อง


ที่ผ่านมา LG Electronics มีโรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือตั้งอยู่ใน 4 ประเทศ ได้แก่เกาหลีใต้ จีน เวียดนาม และบราซิล มีกําลังการผลิตโทรศัพท์มือถือรวมปีละประมาณ 38 ล้านเครื่อง โดยโรงงานที่เมืองพยองแท็กผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในรุ่นกลุ่มราคาสูง ขณะที่โรงงานที่เมืองไฮฟองผลิตโทรศัพท์มือถือในรุ่นกลุ่มราคาระดับกลาง-ต่ำ ทั้งนี้ การตัดสินใจย้ายฐานการผลิตดังกล่าวจะส่งผลให้ LG ไม่มีโทรศัพท์มือถือที่ผลิตในเกาหลีใต้ (Made in Korea) อีกต่อไป


การตัดสินใจของบริษัทเกาหลีใต้ในการโยกย้ายฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นออกจากเกาหลีใต้ไปยังประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานต่ำกว่า เป็นเรื่องที่ไม่เกินความคาดหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะปัจจุบันที่รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ พร้อมทั้งออกกฎหมายจํากัดชั่วโมงการทํางาน


กระนั้นการย้ายฐานการผลิตอาจไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อประเทศนัก เพราะหากในอนาคตบริษัทขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้ (กลุ่ม Chaebol) ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตตามรอย LG Electronics บ้าง ก็อาจส่งผลให้ปัญหาการว่างงานในเกาหลีใต้เลวร้ายยิ่งขึ้น รวมทั้งอาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อเสถียรภาพของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลเกาหลีใต้เริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งผู้แทนของบริษัทเอกชน และ สส. พรรคฝ่ายค้านอย่างรุนแรงมากขึ้น เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่เน้นการแทรกแซงระบบตลาดที่นอกจากจะสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการแล้ว ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างตรงจุด


แม้ว่าการย้ายฐานการผลิตโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของ LG Electronics ครั้งนี้จะ ไม่ส่งผลกระทบต่อตําแหน่งงานของพนักงานโรงงานที่เมืองพยองแท็ก แต่การตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นการส่งสัญญาณถึงการดําเนินการที่ขัดต่อแนวนโยบาย และความคาดหวังของรัฐบาลที่มีต่อบทบาทของกลุ่ม Chaebol ในฐานะผู้เล่นสําคัญที่จะสามารถสร้างตําแหน่งงานใหม่ให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ด้วยการขยายฐานการผลิต/สร้างโรงงานในเกาหลีใต้เพิ่มเติม


ทั้งการตัดสินใจโยกย้ายฐานการผลิตดังกล่าวยังเป็นเครื่องยืนยันถึงสิทธิขาด/อํานาจการตัดสินใจในทางธุรกิจของกลุ่ม Chaebol ที่เป็นเอกเทศ และไม่อยู่ภายใต้แรงกดดันของรัฐบาล ถึงแม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลจะใช้มาตรการที่เป็น “ไม้แข็ง” กดดันให้กลุ่ม Chaebol ปฏิรูปโครงสร้างอย่างจริงจังก็ตาม


ที่สำคัญ การตัดสินใจดังกล่าวยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความนิยม/ความแข็งแกร่งของเวียดนามในฐานะศูนย์กลางการลงทุนของภาคเอกชนเกาหลีใต้


เพราะแม้ว่าปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐเกาหลีใต้จะมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับระดับการพึ่งพาทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ต่อเวียดนาม โดยเห็นว่าบริษัทเอกชนเกาหลีใต้ลงทุนในเวียดนามมากเกินไป และประสงค์ให้ diversify ฐานการผลิตไปยังพื้นที่อื่น ๆ อาทิ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น ๆ หรือประเทศในเอเชียกลางมากขึ้น แต่ความพยายามของรัฐบาลก็ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของภาคเอกชนเกาหลีใต้มากนัก


LG Electronics


งานนี้แม้ไม่ถึงกับเรียกได้ว่า ไปตายเอาดาบหน้า แต่ก็ถือว่า ‘ทุบหม้อ จมเรือ’ ไร้ทางถอยแล้ว สำหรับ LG อย่างไรก็ต้องเดินหน้าต่อไปให้สุด แต่ก็ถือว่าไปเจอโอกาสที่อาจจะ ดีกว่า ทั้งประเด็นเรื่องค่าจ้างแรงงาน นโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลเวียดนาม และศักยภาพของแรงงานเวียดนาม ยังคงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เวียดนามเป็นจุดหมายการลงทุนหลักของภาคเอกชนเกาหลีใต้ต่อไป


อ้างอิง : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

ทุนต่างชาติแห่ลงทุนเวียดนาม สูงสุดเป็นประวัติการณ์

เกาหลีใต้ตั้งองค์กรพันธมิตรเพื่อทําธุรกิจกลุ่มประเทศ ‘New South’

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
229411 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
78733 | 12/06/2019
Cross-Border e-Commerce ไปจีนต้องรู้อะไร SME Go Inter

Cross-Border e-Commerce ไปจีนต้องรู้อะไร

ยุคสมัยนี้ เป็นที่รู้กันว่า “นักช็อปปิ้งชาวจีน” จะให้น้ำหนักกับคำว่า “ของแท้” (Genuine Product Guarantee) อยู่เหนือปัจจัยด้านราคาและระยะเวลาขนส่งเวลา...
19739 | 02/07/2019
banner
banner