ลงทุนมาเลเซีย อุปสรรค-โอกาสนักธุรกิจไทย

SME in Focus
01/07/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1667 คน
ลงทุนมาเลเซีย อุปสรรค-โอกาสนักธุรกิจไทย
banner

นักลงทุนไทยไม่ควรมองข้ามเข้าไปแสวงหาโอกาสลงทุนใน มาเลเซีย ซึ่งเป็น 1 ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 10 ชาติ ที่ตลอดหลายปีที่ผ่านเศรษฐกิจประเทศนี้มีอัตราการเติบโตอย่างสม่ำเสมอเพราะได้รับอานิสงส์รัฐบาลวางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว 5 ปี เพื่อผลักดันโครงการอภิมหาโปรเจ็ตต่างๆบรรลุตามนโยบายที่วางไว้ โดยมีเป้าหมายนำประเทศที่กำลังพัฒนาก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2563

ยิ่งการที่นายมหาเธร์ โมฮัมหมัด ได้กลับมาเป็นผู้นำประเทศอีกสมัยยิ่งปลุกเศรษฐกิจมาเลเซียกลับมาคึกคักเป็นพิเศษเพราะนายมหาเธร์เดินหน้าขับเคลื่อนปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศด้วยนโยบายใหม่ๆให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน จึงเป็นโอกาสที่รัฐบาลไทยจะได้สานสัมพันธ์กับรัฐบาลมาเลเซียครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการค้า การลงทุน และท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยปูทางให้กลุ่มนักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในมาเลเซียสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทย-มาเลเซีย นอกจากจะทลายกำแพงขว้างกันระหว่างสองประเทศแล้วทั้งสองฝ่ายยังบรรลุข้อตกเบื้องต้นนำร่องเปิดด่านศุลากากรสะเดา จ.สงขลา-บูกิตกายูฮิตัม ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. - 16 ก.ย.2562 จากเดิมเปิดเวลา 05.00 น. และปิดเวลา 23.00 น. (เวลาท้องถิ่นไทย) หากไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะพิจารณาเปิดด่านการค้าอย่างถาวรเพื่ออำนวยความสะดวกสนเดินทางระหว่างประเทศ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จะส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศได้ตลอดทั้งปี

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร ระบุว่า ข้อดีของการเปิดพรมแดนตลอด 24 ชั่วโมงจะอำนวยความสะดวกย่นระยะเวลาขนย้ายสินค้าส่งถึงผู้บริโภคได้ทันกำหนดเวลา โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่เน่าเสียง่าย ซึ่งสินค้าที่ขนส่งผ่านด่านสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม ไม่เพียงแต่เป็นสินค้าที่ส่งตรงไปยังมาเลเซีย แต่ยังส่งไปยังท่าเรือปีนัง ก่อนส่งต่อไปยังประเทศที่สาม และยังทำผู้ประกอบการลดต้นทุนขนส่งสามารถลำเลียงสินค้าไปถึงคู่ค้าทันกำหนด สร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติ

ดังนั้นการที่มาเลเซียและไทยเปิดโลกสมัยใหม่ให้กว้างขึ้นเช่นนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขณะเดียวกันยังเกื้อหนุนนักลงทุนต่างชาติร่วมทั้งนักลงทุนชาวไทยที่จะมองหาลู่ทางเข้าไปลงทุนในมาเลเซียซึ่งปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพ กำลังซื้อสูง ที่สำคัญกำลังยกฐานะจากประเทศกำลังพัฒนาก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2563 หากมองในด้านสังคม มาเลเซียยังเป็นสังคมคนรุ่นใหม่ เป็นวัยทำงาน มีการศึกษาสูง เมื่อเทียบกับไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมาเลเซียมีอัตราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ต่อปี คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง ได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองเคลัง และยะโฮบาร์รู

ค้าปลีก ไทย –มาเลเซีย โตไม่หยุด

ในปี 2561การค้าระหว่ามาเลเซีย-ไทย มูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท โดยปีนี้มีแนวโน้มพุ่งทะลุเป็น 2 เท่าเพราะทั้งสองประเทศเปิดด่านศุลกากรตลอด 24 ชั่วโมง  โดยการค้า การลงทุน และท่องเที่ยวของมาเลเซียรุ่งเรืองในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาคือฝั่งตะวันตกที่มีชายแดนติดกับไทย(ตะวันออกติดเกาะเบอร์เนียว) ทำให้ฝั่งตะวันตะวันตกกลายเป็นยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจสำคัญที่ดึงดูดนักธุรกิจเข้าไปลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเกิดใหม่มากมาย แต่ธุรกิจดาวเด่นยังคงเป็น ค้าปลีกค้าส่ง ที่มีแนวโน้มเติบโตไม่หยุดตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่ อาทิเช่น

1.พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปซึ่งนับเป็นโอกาสในการขยายการลงทุน

2.กำลังซื้อของประชากรที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของความเป็นเมือง

3.การขยายตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน

ตลาดค้าส่งค้าปลีกของมาเลเซียจึงเป็นที่สนใจของกลุ่มนักลงทุนเพราะอัตราการขยายตัวของความเป็นเมืองไม่หยุดซึ่งมาเลเซียมีอัตราการขยายตัวของความเป็นเมืองร้อยละ 75.37 มีประชากรรวม 32.4 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทำงานอายุตั้งแต่ 25-54 ปี ทำให้สาขาบริการค้าส่งค้าปลีกเพิ่มสัดส่วนร้อยละ 11.5 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ก่อให้การแข่งขันแย่งส่วนแบ่งตลาดค้าปลีก ค้าส่ง รุนแรง
ลงทุนไทยในมาเลเซียยังไปได้สวย

ทั้งนี้ การที่นักธุรกิจไทยจะเข้าไปลงทุนในมาเลเซียมีแนวโน้มประสบความเสร็จได้นั้น นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา แนะนำว่า นักธุรกิจไทยควรลงทุนร่วมกับพันธมิตรนักธุรกิจมาเลเซียจะมีภาษีดีกว่า โดยเฉพาะลงทุนธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง หรือ ขายแฟรนไชส์ให้ชาวมาเลเซีย ซึ่งเป็นธุรกิจที่คนไทยมีความชำนาญ แต่ยังมีอีกธุรกิจเกิดใหม่ที่น่าเข้าไปลงทุน เช่น ร้านอาหาร ที่ชาวมาเลเซียนิยมรับประทานอาหารไทย ซึ่งการเข้าไปลงทุนในมาเลเซียมีโอกาดีทีเดียวเพราะไทย-มาเลเซีย มีการค้าระหว่างกันขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี

โดยสินค้าที่มาเลเซียยังต้องนำเข้าจากไทย เช่น พืชผลทางการเกษตร ผลไม้ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและชิ้นส่วน รวมทั้งแผงวงจรไฟฟ้า แต่สิ่งที่สำคัญที่นักลงทุนต้องการเข้าไปลงทุนในมาเลเซียต้องรู้จักคือ กฎระเบียบการทำธุรกิจให้ครอบคลุมทุกด้าน


นายกวิศพงษ์  กล่าวอีกว่า การเข้าไปประกอบธุรกิจในมาเลเซียนั้นไม่ยุ่งยาก ผู้ลงทุนต้องตัดสินใจว่าจะลงทุนเองทั้งหมด หรือจะร่วมลงทุนกับท้องถิ่น จากนั้นจัดทำรายงานข้อเสนอโครงการพร้อมหลักฐานการลงทุนมายื่นต่อ Malaysian Industrial Development Authority (MIDA) เพื่อความเห็นชอบและขอรับการส่งเสริมการลงทุน โดยจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 3 เดือน หากได้รับการอนุมัติ ต้องยื่นแบบฟอร์ม A 13 เพื่อจดทะเบียนชื่อบริษัทที่ The Companies Commission of Malaysia (CCM) ซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาอีกประมาณ 12 วัน หลังผ่านการอนุมัติจาก CCM ผู้ลงทุนจะต้องจัดทำตราบริษัท และส่งเอกสารให้ CCM ออกใบรับรอง เพื่อนำมาจดทะเบียนกับ Income Tax Department, Employment Provident Fund และ Social Security Organization ต่อไป

ด้านการทดลองเปิดด่านศุลกากรสะเดา-กิตกายูฮิตัม ตลอด 24 ชั่วโมงนำร่อง 3 เดือนแรก หากสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาลไทยจะร่วมมือกับมาเลเซียเปิดด่านอย่างถาวร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ท่องเที่ยว และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองประเทศอยู่ดี มั่งคั่ง อนาคตรัฐบาลไทยเตรียมผลักดันโมเดล ด่านไทย-มาเลเซีย ไปทดลองเปิดด่านกับประเทศเพื่อนบ้าน เมียนมา กัมพูชา และสปป.ลาว ต่อไป


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
32313 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
19420 | 14/06/2019
ชาวนายุคใหม่ เข้าใจตลาด ต้นแบบ Smart Farmer SME in Focus

ชาวนายุคใหม่ เข้าใจตลาด ต้นแบบ Smart Farmer

ขณะที่ชาวนาต้องประสบกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำเป็นหนี้เป็นสินจากรุ่นสู่รุ่น แต่ก็มีคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานชาวนาไม่น้อย กล้าที่จะกลับมาพลิกฟื้นอาชีพดั้งเด...
12203 | 16/12/2019
banner