7 เมกะเทรนด์โอกาสก้าวข้ามพายุเศรษฐกิจ

SME in Focus
28/11/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1869 คน
7 เมกะเทรนด์โอกาสก้าวข้ามพายุเศรษฐกิจ
banner

การค้าขายยุคนี้เปลี่ยนแปลงเร็ว จากกระแสเทคโนโลยีดิสรัปชั่น "ผู้ประกอบการรายใหนไม่รู้จักปรับตัวหรือปรับตัวช้ามีหวังตกขบวน ในเวทีสัมมนา "THAILAND 2020 ก้าวข้ามพายุเศรษฐกิจ" ที่หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ มีการหยิบยกถึงประเด็นพายุสถานการณ์การค้าโลกในปี 2020 ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายมาประเด็นหลัก

ทั้งได้ฉายภาพให้ภาคธุรกิจรู้ว่าแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโลกในปีหน้ายัง "สโลว์ดาวน์" ต่อเนื่อง แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2020 ชะลอตัว 0.3% หรือขยายตัวเพียง 2.7% จาก 3.0% โดยเฉพาะเศรษฐกิจภายในของสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวลดลงมาก ทั้งจากสงครามการค้า และการรุกคืบของเทคโนโลยีที่ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของทุกคนเปลี่ยน

คำถามคือแล้วผู้ประกอบการจะอยู่รอด หรือจะแสวงหาโอกาสให้ธุรกิจท่ามกลางวิกฤติได้อย่างไร

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ทั้งนี้สาระสำคัญบนเวทีตอนหนี่งโดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เล่าถึงสิ่งที่เป็นทั้งวิกฤติและโอกาส คือ เมกะเทรนด์ (Mega Trend) หรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือในปี 2025 ใน 7 ด้าน ประกอบด้วย

1. Digital connectivity & convergence การเชื่อมต่อด้านดิจิทัลซึ่งจะมีบทบาทต่อการลงทุนเมื่อมีการสื่อสารอย่างไร้พรมแดนและก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ

2. Inflastructure Development การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อประเทศ

3. Urbanization การพัฒนาเมืองใหม่ เช่นโครงการ สมาร์ทซิตี้ รวมถึงการรวมกลุ่มเมืองในลักษณะ คลัสเตอร์ ซึ่งมีเป็นบริบทใหม่สำหรับการพัฒนาเมือง สังคมและประชากรให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

4. Health wellness well being หรือการมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เทคโนโลยีด้านการแพทย์จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้น

5. Bricks and Click การขยับเข้าสู่ระบบคลาวด์ เทคโนโลยีมากขึ้นๆ ทำให้การเชื่อมโยงและการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลสะดวกมากยิ่งขึ้น

6. Social Trend กระแสในสังคมออนไลน์จะมีบทบาทสำคัญต่อคนทุกกลุ่ม ในที่นี้น่าจับตาที่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้น 30% ในปี 2020 และจะเป็นเมกะเทรนด์ที่ธุรกิจต่างให้ความสำคัญ

7. New Business Model โมเดิลธุรกิจใหม่ เช่น ดิจิทัลมีเดีย ออนไลน์ทราเวล และธุรกิจ Ride-Hailing ที่กำลังเติบโตอย่างมาก

ประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่นักธุรกิจจะต้องรู้ว่าจะปรับตัวอย่างไร เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส โดยยกตัวอย่างเช่น  เรื่อง Digital connectivity & convergence ซึ่งขณะนี้มีประชากรทั่วโลก 7,000 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้มี 5,000 ล้านที่ใช้โทรศัพท์มือถือ และมีประชากร 4,400 ล้านคนที่ใช้ใช้อินเตอร์เน็ต เท่ากับว่าอีกเกือบ 3.000 ล้านคนยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้

ประเด็นนี้สะท้อนว่ายังมีช่องว่างการทำการตลาดอินเตอร์เน็ต และระบบเศรษฐกิจจะถูกขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ดังนั้นหากอุตสาหกรรมไม่ปรับก็จะไม่สามารถแข่งขันได้


ข้อมูลถัดมา คาดการณ์ความต้องการบริโภคข้อมูลหรือ Data Consumption ของโลกในอนาคตอันใกล้นี้ว่าจะเติบโตเฉลี่ย 26% ในเวลา 5-6 ปี โดยเฉพาะในประเทศเอเซียแปซิฟิกเติบโต 32% และไทยเป็นประเทศที่เติบโตเป็นอันดับ 2 โอกาสมาพร้อมกัน

ดังนั้นหากไทยมีการลงทุนพัฒนาระบบ  5G จะยิ่งทำให้ตัวเลขนี้เติบโตเร็วขึ้นอีก และคาดว่าอีก 5 ปี หรือปี 2025 จะมีผู้ใช้ระบบ 5G ถึง 2,700 ล้านคน ซึ่ง 1 ใน 3 เป็นคนจีน ทำให้ธุรกิจด้านดิจิทัลและการสื่อสารในอนาคตจะเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะในอาเซียน มูลค่า 240,000 ล้านเหรียญสหรัฐสูงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจีดีพีประเทศไทย


แน่นอนว่าข้อมูลนั้นจะไม่เกิดประโยชน์แน่นอน หากไม่มีการลงทุน ดังนั้น "ศุภชัย" จึงเสนอแนวทางในการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 8 ด้าน ให้สอดรับไปกับเมกะเทรนด์ต้องตอบโจทย์เศรษฐกิจและกระตุ้นการลงทุน ประกอบด้วย

1. Economic Zoning ต้องวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจตามพื้นที่โซนนิ่งเพื่อตอบโจทย์ด้านต่างๆ 

2. Infranstructure ส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มากกว่ารถไฟฟ้าไฮสปีดเทรน แต่ต้องเป็นการลงทุนที่สร้างอิมแพ็คให้ประเทศ เช่น การวางระบบชลประทาน เพื่อเสริมภาคการเกษตรในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารแต่ยังมีระบบชลประทานไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และการลงทุน 5G ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้การทรานสฟอร์มด้านอื่นทำได้เร็วยิ่งขึ้น 

3. Education Innovation hub มุ่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญามุ่งให้ไทยเป็น Tech Hub ของอาเซียนเพราะปัจจุบันไทยยังมีจำนวนการจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพียง 105 รายการเทียบกับเกาหลีใต้ซึ่งมี 17,000 รายการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบการศึกษาตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ 

4. Agriculture Transformation เปลี่ยนผ่านเกษตรและอาหารมาปรับใช้เทคโนโลยีและผสมผสานการเกษตรแบบดั่งเดิม โดยเทคสตาร์ทอัพด้านเกษตรจะมีสามารถแก้ปัญหาที่เป็น Pain point ได้อย่างตรงจุด  

5. SME Transformation ส่งเสริมการพัฒนาเอสเอ็มอี โดยการตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนา เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงในการลงทุนด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

6. Tech Startup พัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยปรับระเบียบกฎหมายภาษีซึ่ง 9 ใน 10 คนไทยจดทะเบียนบริษัทสตาร์ทอัพที่สิงคโปร์ เพราะระบบภาษีทำให้กองทุน Venture Capital ไม่สามารถแข่งขันได้ ดังนั้นต้องแก้ไขเพื่อดึงการลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพให้มากขึ้น 

7. EEC ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการควิกวินของรัฐบาล ซึ่งสิ่งสำคัญคือความสามารถในการดึงผู้เล่นระดับโลกมาลงทุนได้หรือไม่ โดยจะเห็นว่าไทยเป็นอันดับสองเรื่องความต้องการบริโภคดาต้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค แต่ดาต้าเซ็นเตอร์อยู่ที่สิงคโปร์  จุดสำคัญไทยต้องดึงบริษัทใหญ่ (Big Boy) ด้านต่างๆ ย้ายฐานผลิตมาที่ EEC ให้ได้ด้วยการดำเนินมาตรการเชิงรุกต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพหลักแสนคน

8. Partnerships การพัฒนาพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทุกด้านให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ทุกวันนี้ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกเวลา โดย "ศุภชัย" เน้นว่าธุรกิจต้องตื่นรู้ ตระหนักต่อความเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ 


2020 ก้าวสำคัญของเทคโนโลยีล้ำสมัย

2020 ผู้บริโภคเปลี่ยน ค้าปลีกก็ต้องปรับ
Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น SME in Focus

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ประเทศส...
32301 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์ SME in Focus

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน (Pro...
19415 | 14/06/2019
ชาวนายุคใหม่ เข้าใจตลาด ต้นแบบ Smart Farmer SME in Focus

ชาวนายุคใหม่ เข้าใจตลาด ต้นแบบ Smart Farmer

ขณะที่ชาวนาต้องประสบกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำเป็นหนี้เป็นสินจากรุ่นสู่รุ่น แต่ก็มีคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานชาวนาไม่น้อย กล้าที่จะกลับมาพลิกฟื้นอาชีพดั้งเด...
12178 | 16/12/2019
banner