‘มีนาว’ น้ำมะนาวแปรรูปพรีเมียม งัดกลยุทธ์ ‘Value Chain’ ยกระดับเลมอนไทย มัดใจสายเปรี้ยว

SME in Focus
17/02/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 7339 คน
‘มีนาว’ น้ำมะนาวแปรรูปพรีเมียม งัดกลยุทธ์ ‘Value Chain’ ยกระดับเลมอนไทย มัดใจสายเปรี้ยว
banner
‘มีนาว’ (Me Now) แบรนด์มะนาวแปรรูป Case Study ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำของสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก ที่รวมกลุ่มกันเพื่อแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มในช่วงที่มะนาวมีราคาถูก สร้าง ‘Value Chain’ นำมาสู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ที่พร้อมสร้างอนาคตเด็กรุ่นใหม่ สานฝันเกษตรไทยสู่ ‘Smart Farmer’
ร่วมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว สร้างความแข็งแกร่ง

คุณนิวัติ ปากวิเศษ ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก เล่าถึงที่มาให้ฟังว่า วัตถุประสงค์ที่จัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเนื่องจากพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เกษตรกรชาวสวนมะนาวได้รับความเดือดร้อนจากภาวะมะนาวล้นตลาด ส่งผลให้ราคาตกต่ำ ด้วยเหตุนี้ คุณนิวัติ จึงได้ศึกษาตลาด ทำให้ทราบว่าจริงๆ แล้วตลาดต้องการอะไร และคาดว่าการผลิตน้ำมะนาวขึ้นมานั้นน่าจะตอบโจทย์ได้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ ในปี 2556 คุณนิวัติ และเกษตรกรชาวสวนมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก จึงลงมติกันว่าจะตั้งสหกรณ์ขึ้นมา โดยจดทะเบียนกระจายไปทั้งหมด 12 จังหวัด ซึ่ง 80% จะเป็นเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเป็นหลัก เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรวบรวมผลผลิต (Value Chain) ห่วงโซ่คุณค่า เพื่อจัดองค์ประกอบต่างๆ ในโซ่อุปทาน ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ (Products) และการบริการ (Service)

โดย Value Chain ช่วยการสร้างคุณค่า ปรับปรุงประสิทธิภาพอันจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับกลุ่มฯ ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ สามารถใช้ Value Chain มาวิเคราะห์กระบวนการของคู่แข่งได้ด้วยว่ากระบวนการทั้งหมดของคู่แข่งทำอะไร ทำอย่างไร ตรงไหนบ้างที่คู่แข่งทำได้ดีกว่าเรา ตรงไหนบ้างที่เราควรปรับเพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้เหนือกว่าคู่แข่ง เพื่อให้กลุ่มฯ สามารถนำไปสินค้าจำหน่ายในตลาดที่กว้างขึ้น เป็นที่ยอมรับของเมืองไทยและต่างประเทศ

“เมื่อผลผลิตออกมามากจนล้นตลาด  กลุ่มฯ ได้แก้ปัญหาด้วยการดึงซัพพลายออกจากระบบ โดยการซื้อเก็บไว้ในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ำช่วงหน้าฝน ด้วยการแปรรูปผลผลิตเก็บไว้ขายหน้าแล้งหรือนอกฤดู โดยการที่เลือกตลาดหรือ Supply Chain ที่เน้นคุณภาพเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าของสหกรณ์ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว  และทำให้สินค้าเป็นที่น่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมากขึ้น”

“ผมมองว่าเป็นการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรชาวสวนมะนาวอย่างตรงจุด เพราะมีการกำหนดคุณภาพร่วมกัน (Value Chain) นำมาสู่การตั้งราคาผลิตผลที่เหมาะสม สร้างความแข็งแกร่งให้กับชาวสวนมะนาว”  คุณนิวัติ ฉายมุมมอง


คุณนิวัติ ปากวิเศษ ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก

มะนาวบ้านแพ้ว ความเหมือนที่แตกต่างด้วยคุณภาพ

คุณนิวัติ อธิบายว่า จุดเด่นของมะนาวสหกรณ์ปลูกมะนาวบ้านแพ้วฯ คือ น้ำเยอะ กลิ่นหอม เปลือกบาง แม้จะเป็นมะนาวลูกเล็ก โดยเป็นผลมาจากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนเคล็ดลับการทำให้มะนาวมีคุณภาพเท่ากันรสชาติเหมือนกันทุกลูกไม่ผิดเพี้ยน คุณนิวัติ เผยว่า ต้องปลูกในฤดูกาลเดียวกันและใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ น้ำต้องเท่ากัน จะส่งผลให้น้ำมะนาวมีรสชาติคล้ายๆ กันทุกลูก และการคัดผลมะนาวต้องมีขนาด 46 มิลลิเมตรขึ้นไป รสชาติจะดีและเหมาะสมกับการนำมาปรุงอาหารมากที่สุด 
ปั้นแบรนด์ ‘มีนาว’ แปรรูปมะนาว สร้างมูลค่าเพิ่ม - แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

คุณนิวัติ กล่าวว่า ช่วงหน้าฝนมะนาวจะผลผลิตออกมาเยอะจนล้นตลาด ทำให้ราคามะมาวตกต่ำ  ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดรวบรวมผลผลิตในช่วงที่ราคาตกต่ำแล้วนำมาแปรรูปเป็นน้ำมะนาวพร้อมดื่มและน้ำมะนาวแช่แข็ง จะทำให้มะนาวมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น นำมาสู่ผลิตภัณฑ์แบรนด์ ‘มีนาว’ หรือ ‘ME NOW’ สินค้าจากมะนาวสด 100% ซึ่งคงคุณภาพและรสชาติเหมือนเด็ดรับประทานจากต้น


 
โดยน้ำมะนาวเข้มข้น 100% แบรนด์ ‘มีนาว’ มีความโดดเด่นตรงมะนาวที่นำมาแปรรูปหรือคั้นน้ำจะใช้มะนาวเขียวที่มีรสชาติและความหอมของมะนาวสด โดยใช้เทคโนโลยีการคั้นที่ทันสมัย โดยใช้เทคนิคการคั้นที่ไม่ทำให้มีความขมจากเปลือกไปเจือปน จากนั้นนำไปผ่านกระบวนน็อกด้วยความเย็นจัดที่ -30 องศาเซลเซียส 1 คืน ซึ่งจะทำให้ความละเอียดของเกร็ดน้ำแข็งมีความละเอียดสูงมาก และคงความละเอียดของเกร็ดน้ำแข็งได้นาน รสชาติและความหอมคงอยู่เกือบ 100% โดยแบรนด์ ‘มีนาว’ ของกลุ่มฯ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานรองรับทั้ง อย., ฮาลาล, โอทอป 4 ดาว และมาตรฐาน GMP/HACCP ด้วยเทคนิคการคั้นเฉพาะของสหกรณ์ฯ ทำให้น้ำมะนาวที่ได้ไม่มีรสขม อีกทั้งยังมีกลิ่นหอม ส่งผลให้ผู้บริโภคให้การตอบรับค่อนข้างดี ก่อนได้รับความสนใจจากบริษัทต่างชาติ ติดต่อเข้ามาขอซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมะนาวแท้ 100% เพื่อนำไปจัดจำหน่ายในต่างประเทศ โดยมีออเดอร์ปีละ 100 ตัน 


 
ปัจจุบันน้ำมะนาวแปรรูป ‘มีนาว’ มีกำลังการผลิต 10,000 ขวดต่อวัน เจาะตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพ ส่วนน้ำมะนาว 100% แช่แข็ง กำลังการผลิตอยู่ที่ 1,000 กิโลกรัม/วัน โดยตลาดจะเป็นกลุ่มร้านอาหารเป็นหลัก

นอกจากน้ำมะนาวพร้อมดื่ม ‘MENOW’ แล้ว กลุ่มฯ ยังผลิตน้ำมะนาวเกรดพรีเมียม โดยใช้ชื่อว่า ‘ME NOW FRUCTOSE’ เป็นน้ำมะนาวเกรดพรีเมียมป้อนตลาดเพื่อสุขภาพเป็นหลัก โดยปัจจุบันจำหน่ายให้กับ ‘ศิริวัฒน์ แซนวิช’ นำไปผสมหญ้าหวานทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้บริษัทต่างชาติได้มีการเซ็นสัญญา MOU กับสหกรณ์ฯ 

ในส่วนของเปลือกมะนาว สหกรณ์ฯก็ไม่ได้นำไปทิ้งให้เสียประโยชน์นำไปทำน้ำยาล้างจานจากเปลือกมะนาว และน้ำมันหอมระเหย นอกจากนี้ยังได้ทดลองทำมะนาวผง โดยมะนาวสด 10 กิโลกรัม จะได้มะนาวผง 1 กิโลกรัม ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของงานวิจัย ซึ่งหากสำเร็จก็จะเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งของสหกรณ์ฯสร้างรายได้ในอนาคต
สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว สร้างจุดแข็งด้วยคุณภาพ 

จากความมุ่งมั่นและใส่ใจเรื่องคุณภาพในทุกขั้นตอน (Quality Supply Chain) ทำให้มะนาวจาก สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว แตกต่างจากท้องตลาด เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรงแรม - ร้านอาหาร และลูกค้าที่ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพ นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ยังแปรรูปแบบซอง 1 ลูก เพื่อความสะดวกในการใช้ในครัวเรือนด้วยรู้จัก ‘สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาวบ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก’ เพิ่มเติมได้ที่


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เกมเปลี่ยน! 2 จุดพลิกผันสร้างโอกาสแบรนด์ ‘ข้าวมหานคร’  เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดข้าวพรีเมียม

เกมเปลี่ยน! 2 จุดพลิกผันสร้างโอกาสแบรนด์ ‘ข้าวมหานคร’ เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดข้าวพรีเมียม

ในปี 2566 ประเทศไทยส่งออกข้าวสารไปตลาดต่างประเทศ 8.7 ล้านตัน เป็นมูลค่า 178,136 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2567 มีการประเมินว่า การส่งออกข้าวอาจลดลงเล็กน้อย…
pin
164 | 14/07/2024
ไอศกรีม รสชาติ ‘ภูเก็ต’ Model Business เจ้าของแบรนด์ไอศกรีมพรีเมียม ที่สร้างสรรค์เมนู จากเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

ไอศกรีม รสชาติ ‘ภูเก็ต’ Model Business เจ้าของแบรนด์ไอศกรีมพรีเมียม ที่สร้างสรรค์เมนู จากเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

‘ภูเก็ต’ จังหวัดทางภาคใต้ของไทย ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ในฐานะ "ไข่มุกแห่งอันดามัน" ด้วยมนต์เสน่ห์หลากหลาย เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานนับร้อยปี…
pin
200 | 12/07/2024
ถอดรหัสความสำเร็จ ‘กานเวลา’ รังสรรค์คราฟต์ช็อกโกแลต รสชาติไทยในสไตล์สากล จนคว้ารางวัลระดับโลกได้

ถอดรหัสความสำเร็จ ‘กานเวลา’ รังสรรค์คราฟต์ช็อกโกแลต รสชาติไทยในสไตล์สากล จนคว้ารางวัลระดับโลกได้

ความมุ่งมั่นที่อยากยกระดับ เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรไทย โดยเฉพาะ ‘โกโก้’ กลายเป็น Passion ในการสร้างธุรกิจคราฟต์ช็อกโกแลตระดับพรีเมียมสัญชาติไทยแท้…
pin
406 | 10/07/2024
‘มีนาว’ น้ำมะนาวแปรรูปพรีเมียม งัดกลยุทธ์ ‘Value Chain’ ยกระดับเลมอนไทย มัดใจสายเปรี้ยว