โอกาสลงทุนด้านเกษตรและท่องเที่ยวในรัฐฉาน

SME Go Inter
18/01/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 1157 คน
โอกาสลงทุนด้านเกษตรและท่องเที่ยวในรัฐฉาน
banner

หากคุณคุ้นชินกับภาพของชายที่พายเรือจับปลาด้วยเท้าข้างเดียวกลางทะเลสาบอินเล หากคุณได้กลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าจากเมียนมา ที่นับวันจะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติ ได้ลิ้มรสอโวคาโด มันฝรั่งทอดรสไข่เค็ม และไวน์ขาว ซึ่งเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของเมียนมา หลายสิ่งที่ได้กล่าวมา สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตรและทัศนียภาพอันงดงาม ที่มีอยู่ในรัฐขนาดใหญ่ที่สุดของเมียนมาและมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ นั้นคือ รัฐฉาน

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


รัฐฉานตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญทางเศรษฐกิจของเมียนมา โดยมีพรมแดนติดกับจีน ลาว และไทย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รัฐฉานเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันฝรั่ง อ้อย อโวคาโด ผัก ผักที่บริโภคในเมียนมากว่าร้อยละ 60 มาจากรัฐฉาน) กาแฟ และชา ส่วนผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ที่โดดเด่น ได้แก่ เนื้อวัว นมวัว เนื้อไก่ ไข่ไก่ และเนื้อหมู

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของกรมบริหารการลงทุนและบริษัท (Directorate of Investment and Company Administration-DICA) (สถานะล่าสุด 31 ตุลาคม 2562) ระบุว่าภาคเอกชนต่างชาติยังเข้าไปลงทุนด้านเกษตรกรรมในเมียนมาเพียงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด และการลงทุนด้านปศุสัตว์และการประมงอยู่ที่ร้อยละ 0.93

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา กระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศเมียนมา และคณะกรรมการการลงทุนแห่งรัฐฉาน ได้จัดงานส่งเสริมการลงทุนในรัฐฉานที่เรียกว่า “Shan State Investment Forum 2019: Your Destination for Sustainable Agriculture Investment” เพื่อเชิญชวนทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศไปลงทุนและดําเนินธุรกิจด้านการเกษตรในรัฐฉาน โอกาสการลงทุนที่สําคัญสําหรับนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่

1. การเพาะปลูกและปศุสัตว์ในพื้นที่ของรัฐฉานที่ยังมีอีกเป็นจํานวนมาก โดยรัฐบาลมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับภาคธุรกิจต่างชาติ

2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีการวิจัยและการพัฒนา การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา ผลผลิต การแปรรูป และการบรรจุหีบห่อ ตลอดจนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)

3. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตลอดจนการพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร


นอกจากนี้ รัฐฉานยังมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชน (Community Based Tourism) และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agri Tourism) และการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากการท่องเที่ยว เช่น การโรงแรม ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและสินค้าของที่ระลึก และการบริการ โดยแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในรัฐฉาน ได้แก่ ทะเลสาบอินเล เมืองกาลอ (Kalaw) เมืองสีป่อ (Hsipaw) และเทศกาลลอยบอลลูน ที่เมืองตองจี ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

อ้างอิง : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง


เศรษฐกิจก้าวกระโดด คน “CLMV” เที่ยวเพิ่มขึ้น

เปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2
Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้…
230542 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ…
82136 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ…
35665 | 21/01/2020
โอกาสลงทุนด้านเกษตรและท่องเที่ยวในรัฐฉาน