สตาร์ทอัพฝรั่งเศส เพาะเลี้ยงแมลงป้อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

SME Startup
10/03/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 5667 คน
สตาร์ทอัพฝรั่งเศส เพาะเลี้ยงแมลงป้อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
banner

แมลง อาหารใหม่ (Novel Food) ที่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปให้ความสนใจ ซึ่งมองว่าเป็นอาหารที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต ตัวอย่างประเทศฝรั่งเศสที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำด้านอาหารยุคใหม่ โดยการสนับสนุนการพัฒนาแมลงให้เป็นอาหาร โดยบริษัทสตาร์ทอัพของฝรั่งเศสตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในการเลี้ยงแมลงเพื่อเป็นอาหารสัตว์

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


นาย Antoine Hubert ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ Ynsect ได้ก่อตั้งโรงงานเลี้ยงแมลงขึ้นในปี 2558 โดยใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดการการเลี้ยง โดยนับเป็นโรงงานเลี้ยงแมลงด้วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงานในโรงเลี้ยงจะสั่งงานผ่านเครื่องมือ และควบคุมดูแลการเลี้ยงผ่านระบบกล้องวีดิโอ

โดยแมลงด้วงจะถูกเลี้ยงในถาดให้โตจากไข่จนกลายเป็นหนอนเต็มวัย ก่อนจะถูกช็อคด้วยไอน้ำร้อน ฆ่าเชื้อ บด และบรรจุเป็นผงโปรตีนจากแมลง สามารถผลิตผงโปรตีนจากแมลงได้ประมาณวันละ 1 ตัน ซึ่งสินค้าทั้งหมดมีผู้สั่งซื้อมาอย่างต่อเนื่อง

โดยโครงการบริษัทดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และบริษัท Bio-Based Industries บริษัท Ynsect ตั้งใจที่จะเปิดโรงงานเพิ่มในช่วงปี 2021 โดยมีเป้าหมายที่จะจ้างงานรวม 80 อัตรา และโรงงานจะดำเนินการผลิตผงโปรตีนจากแมลงด้วยระบบอัตโนมัติตั้งแต่การเลี้ยงจนถึงการแปรรูป ซึ่งจะทำให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตสินค้าได้รวม 20,000 – 25,000 ตันต่อปี โดยโรงงานจะกินพื้นที่ประมาณ 40,000 ตารางเมตร ใช้เงินลงทุนถึง 100 ล้านยูโร และจะนับว่าเป็นโรงงานเลี้ยงแมลงที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Ynsect เป็นที่สนใจของผู้ผลิตอาหารสัตว์อย่างมาก ทั้งสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน และอาหารเพื่อการเลี้ยงปลาในการประมง ทั้งนี้เนื่องมาจากในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ราคาผงปลาที่ผู้ผลิตอาหารสัตว์ส่วนใหญ่นำมาเป็นส่วนผสม มีมูลค่าสูงขึ้นถึง 3 เท่า โดยในปัจจุบันมีราคาอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และผงโปรตีนจากแมลงนี้เริ่มเป็นทางออกที่ผู้ผลิตอาหารสัตว์เริ่มให้ความสนใจ และผงแมลงนี้เองยังมีคุณค่าทางสารอาหารที่น่าสนใจอีกด้วย

ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าในปี 2573 – 2583 การผลิตโปรตีนจากแมลงต่อปีในฝรั่งเศสน่าจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 ตันต่อปี

นอกจากบริษัท Ynsect แล้วยังมีบริษัทสตารท์อัพฝรั่งเศส InnovaFeed ที่ผลิตผงโปรตีนจากแมลงวันดำ โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 1,000 ตันต่อวัน และกำลังอยู่ในช่วยขยายกิจการเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 7,000-8,000 ตันต่อวันภายในปี 2563 และ 15,000 ตันภายในปี 2564 โดยสินค้าทั้งหมดของบริษัทต่างถูกจับจองโดยผู้ผลิตอาหารสัตว์

นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับผู้ผลิตอาหารสัตว์ในการพัฒนาวิจัยสินค้า ตลอดจนการทำการตลาดด้วย ทั้งบริษัท Ynsect และ InnovaFeed มีโครงการทีจะระดมทุนเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อก่อสร้างโรงเลี้ยงแมลงและโรงงานแปรรูปอัตโนมัติในทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น และคาดว่าโรงงานเหล่านี้จะสามารถผลิตผงโปรตีนจากแมลงได้ราว 300,000 ตันต่อปี จากการประเมินของกลุ่ม Barclays นักลงทุนค่อนข้างให้ความสนใจกับตลาดสินค้าผงโปรตีนจากแมลง และมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดของสินค้าดังกล่าวจะพุ่งสูงถึง 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573

โดยเหตุผลที่นักลงทุนหันมาสนใจในสินค้าดังกล่าว เนื่องมาจากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจทำให้อุตสาหกรรมไม่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มสนใจในด้านโปรตีนทางเลือก นอกจากนี้การเลี้ยงแมลงของทั้งสองบริษัทต่างใช้กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำเศษเหลือของผักผลไม้และธัญพืชจากภาคเกษตรกรรมมาเป็นอาหารให้กับแมลง และความร้อนที่เกิดจากการเลี้ยงจะถูกผันกลับไปเป็นพลังงานสำหรับชุมชน นอกจากนี้ของเสียที่แมลงขับถ่ายก็ถูกนำมาทำเป็นปุ๋ยสำหรับเกษตรในละแวกที่ตั้งของโรงเลี้ยง


ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนจากแมลงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูง นอกจากจะใช้เป็นส่วนผสมในอาหารปลาในปัจจุบันแล้ว ในอนาคตอาจสามารถขยายการใช้งานไปยังกลุ่มอาหารสำหรับสุกรและไก่ด้วย แต่ทั้งนี้จะต้องผ่านการศึกษาทางความปลอดภัยด้านอาหารก่อน สำหรับประเด็นการบริโภคแมลงโดยมนุษย์เพื่อเป็นอาหาร ทั้งสองบริษัทเชื่อว่าสำหรับตลาดในปัจจุบันยังคงไม่พร้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากยังคงมีประเด็นทางด้านความปลอดภัยทางอาหารที่ยังเป็นที่ศึกษากันอยู่ และการบริโภคแมลงจะยังคงจำกัดวงอยู่ในกลุ่มลูกค้าเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้บริโภควีแกน และกลุ่มมิเลนเนียล เป็นต้น อย่างไรก็ดีในปัจจุบันมีบริษัทสตารท์อัพฝรั่งเศสหลายบริษัท เช่น Jimini’s, FoodChéri และ Micronutris เป็นต้น ที่ได้เริ่มนำจิ้งหรีดมาเป็นส่วนผสมในขนม ทานเล่น เบอร์เกอร์ และธัญพืชอัดแท่งแล้ว

 

อ้างอิง : Les Echos https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/comment-la-france-est-devenue-pionnieredans-lelevage-dinsectes-1163807

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีสสมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


อียูปลดล็อก Novel Foods – การบริโภคแมลง

จิ้งหรีด’ลงทุนน้อย - รายได้งาม ส่งออกยุโรปBangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

4 สตาร์ทอัพไทย ที่ใช้ Model Innovation เปลี่ยนโลกใบนี้เป็นสีเขียว

4 สตาร์ทอัพไทย ที่ใช้ Model Innovation เปลี่ยนโลกใบนี้เป็นสีเขียว

อย่างที่ทราบดีว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลก ที่ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ และกลายมาเป็นโจทย์สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ…
pin
2743 | 14/02/2023
ไม่ดูตอนนี้ รู้อีกทีปีหน้า! ส่องเทรนด์ธุรกิจมาแรง ที่ SME ห้ามพลาดใน ปี 66

ไม่ดูตอนนี้ รู้อีกทีปีหน้า! ส่องเทรนด์ธุรกิจมาแรง ที่ SME ห้ามพลาดใน ปี 66

หลังจากไทยเผชิญการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ผู้คนปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต หลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าต่างออกมาวิเคราะห์เทรนด์ธุรกิจที่มาแรงในปี…
pin
4926 | 19/01/2023
ตอบโจทย์ Aging Society! นักวิจัยไทยคิดค้น ‘MONICA’ เกมกระตุ้นสมองสำหรับผู้สูงอายุ ที่ผู้ประกอบการต่อยอดไอเดียได้

ตอบโจทย์ Aging Society! นักวิจัยไทยคิดค้น ‘MONICA’ เกมกระตุ้นสมองสำหรับผู้สูงอายุ ที่ผู้ประกอบการต่อยอดไอเดียได้

‘ไทย’ ได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว คิดเป็นประมาณ 18.3% ของประชากรทั้งหมด และไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอดเช่นเดียวกับญี่ปุ่นที่มีประชากรอายุ…
pin
2594 | 22/12/2022
สตาร์ทอัพฝรั่งเศส เพาะเลี้ยงแมลงป้อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์