พัทยา ศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง (TOD)

SME in Focus
27/04/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 2222 คน
พัทยา ศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง (TOD)
banner

ภายใต้คอนเซ็ปต์การพัฒนาเมืองที่ตอบโจทย์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและกระจายความเจริญ อันเป็นหัวใจสำคัญในการการพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสาน ในโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ฟันเฟื่องสำคัญในการกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เพราะจะมีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งที่สมบูรณ์แบบ

ด้วยเหตุนี้ ‘พัทยา’ อัญมณีเม็ดงามแห่งภาคตะวันออก คือจุดหมายหนึ่งในการเมืองต้นแบบ TOD รอบสถานีรถไฟเมืองพัทยา 4 โซนหลัก ยกระดับสู่มหานครแห่งอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE City) ตามเป้าหมายการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ทั้งนี้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี กลุ่มเมืองต้นแบบการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development : TOD) ด้านตะวันออก มีความพร้อมด้วยศักยภาพการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ เป็นทำเลที่ดีที่สุดในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ที่สำคัญเป็นประตูสู่อาเซียน โดยเฉพาะจีนและอินเดีย และมีเม็ดเงินลงทุนพัฒนาเมืองในพื้นที่ และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมูลค่าสูงถึง 4 แสนล้านบาท และ 2 แสนล้านบาท ตามลำดับ

ที่ผ่านมารัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคอาเซียน มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง พร้อมรับการแข่งขันจากต่างประเทศ ทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) โครงการรถไฟฟ้ารางเบาเชื่อมรถไฟฟ้าความเร็วสูง และโครงการขยายสนามบินอู่ตะเภาเพื่อรองรับผู้โดยสารให้ได้ 3 ล้านคนต่อปี

นอกจากนั้นยังมีความพร้อมด้านธุรกิจบริการมาตรฐานสากล และแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกซึ่งติดอันดับ 18 เมืองจุดหมายปลายทางของโลกในปี 2561 จากปริมาณนักท่องเที่ยวทั้ง 14 ล้านคน และมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นอีกมาก รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และธุรกิจบริการ มีความพร้อมทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา และเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ

ดังนั้นการเลือกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นเมืองพัฒนา TOD จะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การกระจายความเจริญ การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งจังหวัดในภูมิภาคตะวันออก และเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

 

สถานีเมืองพัทยาสามารถพัฒนาได้ 4 โซนหลัก คือ

โซน 1 : ย่านอาคารสำนักงานที่พร้อมรองรับทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตอย่างลงตัว เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งติดสถานีรถไฟ พื้นที่นี้จึงเหมาะพัฒนาแบบผสมผสาน ทั้งอาคารสำนักงานระดับภูมิภาค ที่ทำการหน่วยงาน สถานศึกษา ร้านค้าปลีก รองรับทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประชาชน

โซนที่ 2 : ศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคล่องตัว ด้วยตำแหน่งที่ตั้งติดสถานีทำให้พื้นที่บริเวณนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเชิงพาณิชย์ ทั้งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ระดับภูมิภาครองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงโรงแรมธุรกิจ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และบริการแบบครบวงจร

โซนที่ 3 : มหานครแห่งอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE City) ครบวงจร ด้วยศักยภาพและความพร้อมของเมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี และมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งรองรับพื้นที่นี้ จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางด้านการประชุม จัดแสดง และสัมมนา โดยเป็นที่ตั้งของศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าระดับนานาชาติ โรงแรมที่สามารถจัดการประชุมขนาดใหญ่ได้ รวมถึงโรงแรมราคาประหยัดที่พร้อมรองรับทุกความต้องการ ดังนั้นเมืองพัทยาจึงมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเป็นมหานครแห่งอุตสาหกรรมไมซ์ได้

โซนที่ 4 : ชุมชนที่อยู่อาศัย อยู่สบาย เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้วยความสะดวกสบาย ด้านการคมนาคมเพราะอยู่ใกล้จากสถานี ทำให้พื้นที่แห่งนี้เหมาะที่จะพัฒนาเป็นย่านที่พักอาศัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งอาคารแนวราบ และอาคารแนวสูงราคาถูกภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี มีร้านค้าปลีกชุมชน และสวนสาธารณะ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ครบถ้วนด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการ และมีความปลอดภัย เอื้อต่อการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ


สำหรับภาคธุรกิจความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ TOD เมืองพัทยา นับว่ามีช่องทางในการสร้างรายได้จากการพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนทุกภาคส่วนมีเครื่องมือทางการเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ ของโครงการทำให้เกิดภาพเมืองที่พัฒนาในทุกด้านจนเกิดดีมานด์ใหม่ๆ ขึ้นมามากมาย ไม่เฉพาะแค่ด้านการท่องเที่ยวและศูนย์การสัมมนา

แต่พัทยาจะขยายโอกาสให้ธุรกิจอีกมากในด้านการเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งที่ทันสมัย เดินทางสะดวก ไม่ไกลเมืองหลวง และสามารถเชื่อมโยกจังหวัดในภาคตะวันออก มีสนามบินอย่างอู่ตะเภา มีท่าเรือพาณิชย์ที่สัตหีบ มีความบันเทิง และย่านการค้าที่ครบครัน

ดังนั้นเป็นไปได้มากว่าภาพของพัฒนาในวันนี้จะเปลี่ยนไป สู่สิ่งที่ดีกว่า เจริญกว่า และมีความทันสมัยในทุกด้านตามแผนการพัฒนา ดังนั้นหากเบื่อทำธุรกิจในเมืองหลวง พัทยาอาจเป็นตัวเลือกแรกที่น่าสนใจ เพราะเคยมีนักการตลาดท่านหนึ่งเปรียบเปรยว่า วันหนึ่งพัทยาจะเป็นทอง และธุรกิจแถวนั้นก็จะหยิบจับอะไรก็เป็นทองไปเสียหมด

เป็นประโยคที่โอ้อวดไปบ้างและ อาจจะไม่เสมอไปทั้งหมด แต่โอกาสดีแน่นอน ไปตอนนี้ยังทัน

 

แหล่งอ้างอิง และ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtod.com  


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<  


เมกะโปรเจ็กต์รัฐ 5 รากฐานที่สำคัญใน EEC

ส่องการเติบโตของธุรกิจอสังหาฯ ใน EEC


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
pin
152551 | 09/06/2020
ซีเอส ฟาร์ม 'บริหารยืดหยุ่น' ความจัดเจนของฟาร์มปลาเมืองสุพรรณ

ซีเอส ฟาร์ม 'บริหารยืดหยุ่น' ความจัดเจนของฟาร์มปลาเมืองสุพรรณ

"บางระกำ ลำพระยา บางปลา สองพี่น้อง บางปลาม้า เก้าห้อง ลอยละล่องขึ้นสุพรรณ" แว่วเสียงร้องของคนเรือเมล์ วรรคทองจากวรรณกรรมเรื่อง ‘เจ้าพ่อ–เจ้าเมือง’…
pin
64260 | 13/06/2021
5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

5 เทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล กระแสแรงแห่งปี 2021

ปี 2020 เป็นหนึ่งในปีที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมทั่วโลก ทั้งกับการดำเนินชีวิตของผู้คนและแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร…
pin
49316 | 21/01/2021
พัทยา ศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง (TOD)