ธุรกิจร้านขายยา...จะไปได้ต่อหรือพอแค่นี้!!!

SME in Focus
31/07/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 2062 คน
ธุรกิจร้านขายยา...จะไปได้ต่อหรือพอแค่นี้!!!
banner

เชื่อว่าไม่มีใครชอบกินยา แต่ทราบหรือไม่ว่า สถานประกอบกิจการที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั้งยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณในประเทศไทยจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ระบุสถิติในปีพ.ศ. 2561(อัพเดต ตุลาคม 2561) มีจำนวนถึง 27,165 กิจการ ประกอบด้วย :

1.กิจการขายยาแผนปัจจุบัน

2.ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือควบคุมพิเศษ

3.ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์

4.ขายส่งยาแผนปัจจุบัน

5.นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร

6.ผลิตยาแผนปัจจุบัน

7.ขายยาแผนโบราณ และ

8.นำหรือสั่งยาแผนโบราณเข้ามาในราชอาณาจักร

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme 


โดยพื้นที่ที่มีธุรกิจในด้านยามากที่สุดคือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีถึง 7,481 กิจการ ในจำนวนนี้มี 5,233 กิจการเป็นธุรกิจร้านขายยาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เขตที่มีร้านขายยามากที่สุดคือ เขตบางกะปิ มีจำนวน 311 ร้าน รองละมาคือ เขตจตุจักรและเขตบางเขน ที่มีร้านขายยา 225 ร้านและ 213 ร้าน ตามลำดับ เขตที่มีร้านขายยาน้อยที่สุดคือเขตบางกอกใหญ่มีจำนวน 49 ร้าน

เรื่องนี้บ่งบอกอะไร ...?

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อ้างอิงข้อมูลในปี 2560 ร้านขายยาทั่วประเทศ(ยาทุกประเภท)มีมูลค่าตลาดรวมถึง 40,000 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้มองในด้านโอกาสทางธุรกิจมูลค่าตลาดดังกล่าวยังมากกว่ามูลค่าธุรกิจขนส่งในประเทศไทยปี   2561 ที่มีมูล 30,000 ล้านบาทด้วยซ้ำ!

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกระทรวงสาธารณะสุขที่รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยพ.ศ. 2560  พบว่า


ข้อมูลจากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุว่า ปัจจัยที่ทำให้มูลค่าอุตสาหกรรมยาในประเทศเติบโตส่วนหนึ่งมาจากปัญหาสุขภาพของคนในประเทศ พฤติกรรมการใช้ยาของคนไทย การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพของคนไทยที่ดีขึ้น และที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ ความหมายคือประชากรไทยที่มีจำนวน 69 ล้านคน ร้อยละ 14 ของเป็นคนที่มีอายุ 60 ปีหรือมากกว่า และคนเหล่านี้มีปัญหาสุขภาพที่ต้องพึงพายาและเวชภัณฑ์

ด้วยเมกะเทรนด์สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) นี้เองที่ทำให้ธุรกิจโรงพยาบาลในปี 2561 มีมูลค่าถึง 1  แสนล้านบาท ในจำนวนนี้ยังไม่นับรวมกับอุตสาหกรรมยาที่ประมาณการณ์ว่าอัตราเฉลี่ยเติบโตที่ร้อยละ 5 ต่อปี มูลค่าตลาดประมาณ 4 หมื่นล้านบาท แต่หากโฟกัสที่อุตสาหกรรมยาที่แม้จะเป็นตลาดขนาดใหญ่ แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นการนำเข้ายาและสารออกฤทธิ์จากต่างประเทศ ทั้ง สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านบุคลากรที่มีองค์ความรู้ และมีเทคโนโลยีในการผลิตสูง โดย ประเทศเหล่านี้สามารถส่งออกเพื่อตอบสนองความต้องการยาและเวชภัณฑ์ทั่วโลก

ขณะที่ผู้ผลิตยาในประเทศไทยยังต้องแข่งขันกันอย่างเข้มข้น โดยรายใหญ่ผู้ผลิตยา อาทิ องค์การเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนรายใหญ่ แต่ยังถือว่ามีการเติบโตได้ในเกณฑ์ดี ทางด้านผู้ประกอบการรายเล็กยังต้องเผชิญกับภาวะการณ์แข่งขันที่รุนแรง ทั้งจากผู้ผลิตยาในประเทศ และผู้นำเข้ายาจากต่างประเทศ เพราะส่วนส่วนการผลิตยายังถือว่าแข่งขันภายในสูงรายเล็กๆ เงินทุนไม่มากอาจเผชิญการแข่งขันได้ไม่นานนัก

ส่วนของธุรกิจร้านขายยาที่เป็นกระแสยอดนิยมในช่วงที่ผ่านมา แต่ก็มีจำนวนมากที่ไม่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบันขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างเร่งขยายสาขาให้กระจายครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น อาจทำให้รายย่อยที่เป็นร้านยาขนาดเล็กต้องเจอการแข่งขันที่สูงขึ้นเช่นกัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับทำเลของร้านด้วย แม้เป็นร้านเล็กแต่อยู่ในเขตชุมชนที่มีศักยภาพก็ยังถือว่าธุรกิจยังไปต่อได้


สุดท้าย ธุรกิจร้านขายยาไม่ใช่โอกาสที่ดีนักสำหรับคนทั่วไปที่มองหาการลงทุน แต่สำหรับคนที่จะประกอบธุรกิจด้านยานอกจากต้องศึกษากฎระเบียบต่างๆ อย่างละเอียด และความคืบหน้าล่าสุดยังต้องไปดู “พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒” ที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาด้วย และจะประกาศใช้ภายใน 180 วัน ซึ่งสามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/2IA4o7I

Ageing Society กระแสโลก – อาเซียน และบริบทของไทย

สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ รู้ก่อนเริ่มธุรกิจ


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
104823 | 09/06/2020
Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561…
32850 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน…
19937 | 14/06/2019
ธุรกิจร้านขายยา...จะไปได้ต่อหรือพอแค่นี้!!!