Quality Warranty ‘แมคเลย’ แบรนด์แมคคาเดเมียไทย LOCAL GO ONLINE ยั่งยืนด้วยแนวคิด ESG

SME in Focus
31/01/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 3038 คน
Quality Warranty ‘แมคเลย’ แบรนด์แมคคาเดเมียไทย LOCAL GO ONLINE ยั่งยืนด้วยแนวคิด ESG
banner

แมคคาเดเมียต้นกำเนิดจากเมืองนอก นำมาปลูกในเมืองไทยอย่างไร? ให้รสชาติอร่อยถูกปากผู้บริโภค Bangkok Bank SME ขอพาไปรู้จัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย ซึ่งในอดีตได้เริ่มปลูกก่อนมีการแปรรูปแมคคาเดเมียตั้งแต่ปี 2546 พัฒนาคุณภาพเรื่อยมาจนทำให้แมคคาเดเมียไทยแบรนด์ ‘แมคเลย’ เป็นที่รู้จัก ดังไกลทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ 
จุดเริ่มต้น ‘แมคคาเดเมีย’ แดนอีสาน

คุณกัลยณัฏฐ์ พระศรีนาม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย เผยว่า ในอดีตหมู่บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย เป็นเขตชายแดนและเป็นพื้นที่เสื่อมโทรม 

แต่ด้วยศักยภาพของพื้นที่บริเวณนี้มีระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 700 - 900 เมตร ทางกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยวิชาการต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพที่เหมาะสมสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้ จึงส่งเสริมให้ปลูกแมคคาเดเมีย เพื่อให้เป็นเกษตรกรนำร่องของชุมชน ก่อนที่ชาวบ้านจะเริ่มให้ความสนใจ จากนั้นตนเองจึงได้ก่อตั้งกลุ่มแปรรูปขึ้นในปี 2546 เพื่อเริ่มผลิตแมคคาเดเมียออกสู่ตลาด 

โดยเมล็ดพันธุ์แมคคาเดเมีย ได้มาจากหน่วยงานวิชาการของกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งเมล็ดพันธุ์นี้มาจากโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ปลูกพืชเมืองหนาวเสริมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ก่อนเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย 
มีผลผลิตแต่ขาดตลาด

คุณกัลยณัฎฐ์ เล่าว่า หลังจากตนเองมองเห็นโอกาสในการปลูกแมคคาเดเมีย จึงมีแนวคิดจัดตั้งกลุ่มเกษตร ก่อนนำมาสู่การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย จากนั้นกองทัพภาคที่ 2 ได้พานักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ มาอบรมให้ความรู้และช่วยเหลือด้านต่างๆ 

จนมีผลผลิตออกสู่ตลาดเมื่อปี 2552 แต่ผลิตภัณฑ์ยังมีข้อบกพร่อง เช่น เก็บไว้ไม่นานก็เริ่มมีกลิ่นเหม็นหืน ด้วยเหตุนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้เข้ามาช่วยเหลือ และแนะนำวิธีการที่ถูกต้องให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ได้ทราบ

หลังจากที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถพัฒนาสินค้าได้มาตรฐาน มีคุณภาพที่ดีขึ้น จึงนำไปจำหน่ายเป็นสินค้าโอทอปและได้รับรางวัล ‘เกษตรก้าวหน้า’ ของธนาคารกรุงเทพ ทำให้ ‘แมคคาเดเมีย’ แดนอีสาน เป็นที่รู้จัก

จากนั้นมีลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับแมคคาเดเมียรูปแบบอื่น เช่น แบบเคลือบช็อกโกแลต รวมถึงแบบคุกกี้ คุณกัลยณัฏฐ์ จึงนำคำถามเหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งให้คำแนะนำ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ให้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น

ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อเหมืองน้อย มีแมคคาเดเมียแปรรูปหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น แมคคาเดเมียอบปรุงรส เช่น อบเกลือ อบธรรมชาติ อบเนย, แมคคาเดเมียบด, แมคคาเดเมียเคลือบช็อกโกแลต, แมคคาเดเมียนัทสติ๊ก, คุกกี้แมคคาเดเมีย และแมคคาเดเมียออยล์ ที่ใช้สำหรับบำรุงผิวพรรณ
เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส สร้างรายได้ผ่านออนไลน์

คุณกัลยณัฎฐ์ เล่าว่า ในอดีตกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เริ่มต้นจากการทำตลาดด้วยการจำหน่ายเป็นสินค้าโอทอปและงานอีเวนต์ต่างๆ ด้วยความที่ผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมจึงทำให้ทางจังหวัดเลยผลักดันทางกลุ่มฯ เป็นศูนย์จำหน่ายแมคคาเดเมียประจำจังหวัด นำมาสู่การสร้างแบรนด์ ‘แมคเลย’

สถานการณ์โควิด 19 ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์ แต่กลับส่งผลดีเกินคาดยอดขายเติบโตเป็นอย่างมาก จึงได้หันมาทำตลาดออนไลน์อย่างจริงจัง โดยมีช่องทางการจำหน่ายในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Line , Shopee , Facebook 

ปัจจุบัน ‘แมคเลย’ มีรายได้จากการขายทางออนไลน์มากถึง 80% (จากเดิมที่ขายออฟไลน์ได้วันละประมาณ 10,000 บาท เป็นวันละเกือบ 20,000 บาท) เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น กลายเป็นรายได้หลักของชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีเพาะกล้าพันธุ์แมคคาเดเมียเพื่อจำหน่ายอีกด้วย ถือเป็นโอกาสในวิกฤตที่ทำให้ชุมชนบ้านบ่อเหมืองน้อย เติบโตฝ่าสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 
‘แมคเลย’ เอาชนะใจลูกค้าด้วย Quality

คุณกัลยณัฎฐ์ เล่าว่า ปัจจุบันการจำหน่ายแมคคาเดเมียมีคู่แข่งจำนวนมากในทุกช่องทาง ดังนั้นทางกลุ่มฯ จึงต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ โดยทำให้แบรนด์ ‘แมคเลย’ มีจุดแข็งเหนือกว่าแบรนด์อื่นด้วยคุณภาพ มาตรฐาน ความสะอาดปลอดภัย ด้วยการทำให้สินค้า ‘แมคเลย’ ได้รับเครื่องหมาย อย. และได้ตรามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความไว้ใจและเชื่อมั่น นอกจากนี้ยังมีบริการหลังการขาย สามารถส่งเคลมได้ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ มีการพัฒนาแพ็กเกจจิ้ง การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพที่ดี รวมถึงการสร้างแบรนด์ (Branding) ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ เพราะทำให้คนรู้จักและจดจำได้ ช่วยให้ลูกค้าแยกแยะความแตกต่างของแบรนด์ ‘แมคเลย’ กับแบรนด์อื่น รวมถึงการสร้างจุดเด่นดึงดูดสายตา ซึ่งทางกลุ่มฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ

ปัจจุบันแมคคาเดเมียของทางกลุ่มฯ ได้รับการยอมรับในคุณภาพ และมีราคาถูก ทำให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปแมคคาเดเมียแบรนด์ ‘แมคเลย’ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยในอนาคตชาวบ้านบ่อเหมืองน้อยมีแนวโน้มจะขยายพื้นที่เพาะปลูกแมคคาเดเมียเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ปลูก ‘แมคคาเดเมีย’ ประโยชน์ 3 เด้ง ESG รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

คุณกัลยณัฎฐ์ สะท้อนมุมมองว่า การปลูกแมคคาเดเมีย ถือเป็นการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าไปในตัว เพราะหากดูแลดี มีการบำรุงรักษาที่ดีก็จะมีอายุยืน 50 - 130 ปีเลยทีเดียว ทำให้คนในหมู่บ้านมีงานทำมีอาชีพสร้างรายได้

โดยมีการแบ่งสันปันส่วนอย่างเป็นธรรม และสามารถเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานให้มีอาชีพทำในอนาคต ซึ่งการันตีได้ว่าการปลูกแมคคาเดเมีย สามารถสร้างให้ชาวชุมชนมีงานทำมีรายได้จัดสรรปันส่วนกันอย่างเป็นธรรม มีอาชีพที่มั่นคงและพัฒนาชุมชนไปสู่ความยั่งยืน (แนวคิด ESG) ได้ จากการปลูกป่า รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านให้ดียิ่งขึ้น
สุดท้าย คุณกัลยณัฎฐ์ กล่าวว่า ทางกลุ่มฯ จะปลูกป่าด้วยแมคคาเดเมียไปเรื่อยๆ ทุกปี ซึ่งปัจจุบันปลูกไปแล้วไม่ต่ำกว่า 50,000 ต้น (ประมาณ 2,000 ไร่) ถือเป็นการสร้างป่ารักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกับสร้างรายได้ไปพร้อมๆ กัน ที่สำคัญคือการมุ่งมั่นที่จะทำให้เกษตรกรในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ให้ชุมชนกับผืนป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

รู้จัก : ‘แมคเลย’ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย เพิ่มเติมได้ที่ : 

https://macloeithailand.com/ 

https://web.facebook.com/macloei/?_rdc=1&_rdr

https://www.youtube.com/channel/UCU1-WYWFY11q0ixOUGPcMdQ 


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

จากธุรกิจนำเข้า สู่เจ้าของกรรมสิทธิ์อุปกรณ์ ‘ตู้บริการสื่อสารเอนกประสงค์’ กล่องสมองกลควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร

จากธุรกิจนำเข้า สู่เจ้าของกรรมสิทธิ์อุปกรณ์ ‘ตู้บริการสื่อสารเอนกประสงค์’ กล่องสมองกลควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร

Bangkok Bank SME จะพาไปทำความรู้จักกับธุรกิจในกลุ่มบริษัทโทรคมนาคม (Telco) ที่เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะรู้ว่ารูปแบบของการดำเนินงาน มีภาพรวมของรายละเอียดอย่างไร…
pin
198 | 17/04/2024
‘วรุณา’ นำเทคโนโลยี AI ยกระดับภาคการเกษตรไทย พร้อมดันประเทศสู่สังคม Net Zero

‘วรุณา’ นำเทคโนโลยี AI ยกระดับภาคการเกษตรไทย พร้อมดันประเทศสู่สังคม Net Zero

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกมีความตื่นตัวและหันมาให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อช่วยดูแลและช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่ปัจจุบันทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย…
pin
398 | 10/04/2024
‘เอเชี่ยนแอสฟัลท์’ ผู้เชี่ยวชาญด้านยางมะตอย ขยายไลน์สู่ผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เจาะตลาด Home Use ครบวงจรด้วยเทคโนโลยี

‘เอเชี่ยนแอสฟัลท์’ ผู้เชี่ยวชาญด้านยางมะตอย ขยายไลน์สู่ผู้นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เจาะตลาด Home Use ครบวงจรด้วยเทคโนโลยี

ถนนลาดยาง คืออะไร?ยางมะตอย By-Product จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ ลักษณะสีดำ ข้น หนืด ด้วยคุณสมบัติที่ทนทานต่อสภาพอากาศ ทนน้ำ ยึดเกาะกับวัสดุหินได้ดี…
pin
1355 | 01/04/2024
Quality Warranty ‘แมคเลย’ แบรนด์แมคคาเดเมียไทย LOCAL GO ONLINE ยั่งยืนด้วยแนวคิด ESG