SC GRAND แปลงคุณค่าจากผ้าเก่า สู่ Sustainable Fashion ที่เป็นมิตรต่อโลก

SME in Focus
29/12/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 4551 คน
SC GRAND แปลงคุณค่าจากผ้าเก่า สู่ Sustainable Fashion ที่เป็นมิตรต่อโลก
banner

เสื้อผ้าที่เหลือใช้ และขยะที่เกิดขึ้นจากเสื้อผ้าแฟชั่นมีมากถึง 92 ล้านตันในพื้นที่ฝังกลบ ซึ่งจำนวนเกือบทั้งหมดนี้สามารถนำมารีไซเคิลได้ และทำเป็นเสื้อผ้าใหม่ได้ แต่กลับมีจำนวนไม่ถึง​ 15% ที่ถูกนำกลับมารีไซเคิลใหม่


จึงเป็นแนวคิดให้กับ คุณวัธ-จิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงเจริญแกรนด์ จำกัด ทายาทรุ่นที่ 3 หันมาพัฒนาจุดแข็งของบริษัทที่มีการทำธุรกิจเกี่ยวกับของเสียในอุตสาหกรรมแฟชั่นหรืออุตสาหกรรมสิ่งทอมากว่า 55 ปี เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสินค้าให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยกันสร้างผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมบนโลกนี้
คุณวัธ เล่าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 ที่อากงกับคุณยายก่อตั้งโรงงานในเครือ เกี่ยวกับ ซื้อขายขยะสิ่งทอและแฟชั่น , จากการมองเห็นโอกาสว่าใยเส้นด้ายที่โรงงานทิ้งยังสามารถนำมาทำประโยชน์ได้อีกมาก จึงได้เก็บตรงนั้นมาขาย จนเริ่มก่อตั้งบริษัทเล็กๆ โดยการซื้อของเสียในอุตสาหกรรมสิ่งทอมารีไซเคิล


รีไซเคิลแบบครบวงจร ลดขยะล้นโลก

 

สำหรับ บริษัท SC GRAND มีความถนัดในเรื่องของ Zero Waste ซึ่งเป็นแนวคิดในการลดขยะมาอย่างยาวนาน โดยการนำเอาของเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่เกิดจากโรงงานทอผ้า,เย็บผ้าและอื่นๆ มารีไซเคิลเพื่อให้ทุกของเสียที่เกิดในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นได้ถูกนำมาใช้ได้ใหม่ 100% ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเก่า รวมไปถึงเส้นใยธรรมชาติต่างๆ มาคัดแยกสี รวมทั้งแปรสภาพเป็นผ้าใหม่ หรือผ้าหลากสีที่ไม่ผ่านกระบวนการฟอกย้อม ด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรของเสียหรือของเหลือใช้ มารีไซเคิลใหม่ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อสร้างผลกระทบที่ดีขึ้นกับโลก และ ลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
หลังจากนั้นก็ขับเคลื่อนธุรกิจครอบครัว จนสามารถต่อยอดธุรกิจ สร้างแบรนด์เสื้อผ้าสำเร็จรูปน้องใหม่จากแบรนด์ Circular’ ที่ทำมาจากเส้นใยรีไซเคิลจากเสื้อเผ้าเก่าและเศษเหลือใช้จากกระบวนการทอผ้า อีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้บริโภครุ่นใหม่ตระหนักถึงที่มาของสิ่งที่เขาสวมใส่ และอยากส่งต่อแรงบันดาลใจในรูปแบบเสื้อผ้าในชีวิตประจำวัน พร้อมกับมีแนวคิดเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสินค้ารีไซเคิล และ สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครบวงจร

 

นอกจากจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังจากฝ่ายผู้ผลิตที่กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอให้ไปในทางที่ดีขึ้น โดยร่วมงานกับแบรนด์มากมาย จนเป็นที่นิยมในตลาด
ส่งต่อประสบการณ์รุ่นสู่รุ่น พร้อมผสานด้วยเทคโนโลยี

 

สิ่งที่แบรนด์ SC GRAND และ Circular ทำ คือเน้นการเลือกใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืน รวมทั้งสร้างผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การไม่ใช้สีย้อมผ้า การไม่ใช้น้ำในการผลิต ด้วยการนำผ้าเก่ามารีไซเคิลและปั่นทอเป็นผ้าใหม่ที่สะอาด โดยรับออกแบบงานเสื้อ ยูนิฟอร์ม รวมทั้ง เสื้อยืด, เสื้อโปโล, เสื้อเชิ้ต, กระเป๋าผ้า โดยเลือกใช้วัตถุดิบจาก SC GRAND ที่ผสานประสบการณ์ประยุกต์กับเทคโนโลยีหลายอย่าง จนเกิดเป็นเสน่ห์ที่แตกต่าง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

 

ความเชี่ยวชาญที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น บวกกับการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่น ไม่ว่าขยะสิ่งทอมาในสภาพไหน SC GRAND สามามารถแปรสภาพให้เป็นผ้าที่สามารถมาทำเสื้อผ้าได้ ซึ่งบทพิสูจน์ก็คือแบรนด์ Circular ที่เราสร้างขึ้น นำมารีไซเคิลให้สวยงามก็สามารถใส่ได้เหมือนเดิม
Circular Economy สร้างแฟชั่นยั่งยืน

 

สร้างธุรกิจด้วยการเชื่อเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่ แบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการใช้วัตถุดิบเหลือใช้มาแปรสภาพให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการใช้วัตถุดิบรีไซเคิล 100%


พร้อมกับการเล็งเห็นความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในธุรกิจ ซึ่งเป็นการออกแบบเศรษฐกิจให้หมุนเวียนเป็นวงจรไม่รู้จบ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสินค้าและบริการที่เน้นการรักษาต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการหมุนเวียนวัตถุดิบและสินค้า อีกทั้งยังลดการเกิดของเสียและผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

 

ถ้านึกถึงแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นหมุนเวียน หรือ circular fashion เราอยากให้แบรนด์ Circular เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และอีกอย่างเรามีการนำ Circular Economy มาปรับใช้เป็นแฟชั่นหมุนเวียน เพื่อฉายภาพให้ชัดในอุตสาหกรรมด้านนี้มากขึ้น
R&D พาร์ทเนอร์ต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยง

 

คุณวัธ เล่าอีกว่า แม้จะเพิ่งเริ่มต้นเข้ามาบริหารธุรกิจแบบเต็มตัว แต่ก็ใช้จุดแข็งต่างๆ และ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีการทำ R&D ร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างประเทศ เช่น มีการใช้นักวิทยาศาสตร์จากประเทศแคนาดา เพื่อทำ Life Cycle Assessment (LCA) และ impact measurement ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ว่ามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือมีผลกระทบอย่างไรบ้างในการดำเนินธุรกิจ


จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาจุดแข็งของบริษัท เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสินค้าให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยกันสร้างผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมบนโลก โดยสิ่งที่ SC GRAND กับ Circular กำลังลงมือทำ สามารถวัดค่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกการประเมินของนักวิทยาศาสตร์


ผมเริ่มเข้ามาบริหารแบบเต็มตัวปี 2019 จากนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงองค์กรในปี 2020 แต่ต้องเจอกับโควิดมายาวนาน 2 ปี ซึ่งงานหลายๆ ส่วนก็ยังทำได้ไม่เต็มที่ แต่ภาพลักษณ์เราก็ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ปี 2023 จะสามารถฉายภาพได้ชัดเจนขึ้น ด้วยการให้ลูกค้าเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน
ยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยมาตรฐานรีไซเคิลระดับโลก (GRS)

 

เพื่อยกมาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกระแสโลก พร้อมกับการตระหนักถึงการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลมาผลิตเป็นเสื้อผ้าใหม่ๆ พัฒนาจนได้รับมาตรฐานการรีไซเคิล GRS (Global Recycled Standard) เป็นมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากองค์กรด้านสิ่งทอในต่างประเทศ เพื่อบ่งบอกว่าบริษัทผลิตสินค้าที่มาจากการรีไซเคิลที่ยั่งยืน


รวมทั้งการใช้วัตถุดิบรีไซเคิล ที่เป็นมิตรต่อคน และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเงื่อนไขการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานด้านรีไซเคิล สร้างผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย

 

เราได้มาตรฐานการรีไซเคิล GRS โดยจะเน้นหลายส่วนในการรีไซเคิล เช่นถ้าเป็นแบรนด์ Circular ก็จะรีไซเคิล 100%”
ชูจุดแข็งธุรกิจรักษ์โลก ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่

 

นอกจากนี้ยังเชื่อมั่นว่า คนรุ่นใหม่จะหันมาใส่ใจสินค้าที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้หลายองค์กรชูจุดแข็งในเรื่องธุรกิจที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น สำหรับแบรนด์ SC GRAND และ Circular ก็พยายามเข้าไปสร้างแรงบันดาลใจให้คนหันมาตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้น

 

ผมมองว่าเสื้อผ้ามือสองเกิดขึ้นแน่นอนในอุตสาหกรรมแฟชั่นเมืองไทย เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ค่อนข้างตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะว่าในอีก 20 ปีข้างหน้าจะเป็นอนาคตของพวกเขา ดังนั้นก็จะเห็นหลายๆ แบรนด์ในอุตสาหกรรมก็เริ่มหันมาผลิตสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

ดังนั้น จากแนวคิดที่มองว่า ประโยชน์ของการใช้ผ้าจากวัตถุดิบรีไซเคิลสิ่งทอ 100% คือการ ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเชื่อว่า หากทุกคนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง ก็จะสามารถช่วยลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีๆ ให้คนรุ่นหลังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง และสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมๆ กัน

 

รู้จัก ‘SC GRAND’ และ ‘Circular’ ได้เพิ่มเติมที่ :
https://www.circular-club.com/

https://www.facebook.com/circularclub.th/

https://www.instagram.com/circularclub.th/

 

https://www.sc-grand.com/about-us-2/

https://www.facebook.com/scgrandcircular

https://www.instagram.com/scgrand.circular/


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

'TCM’ ผู้ออกแบบวางระบบเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อมุ่งสร้าง ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ รองรับการเติบโตธุรกิจในอนาคต

'TCM’ ผู้ออกแบบวางระบบเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อมุ่งสร้าง ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ รองรับการเติบโตธุรกิจในอนาคต

ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ต่างพากันยกระดับธุรกิจไปสู่การเป็น Smart Manufacturing เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในโลกยุคดิจิทัล…
pin
653 | 30/11/2023
The Chocolate Factory ผู้บุกเบิกช็อคโกแลตคอลเล็กชั่นใหม่ ด้วยกลยุทธ์แตกต่างอย่างโดดเด่น โดนใจสายหวาน

The Chocolate Factory ผู้บุกเบิกช็อคโกแลตคอลเล็กชั่นใหม่ ด้วยกลยุทธ์แตกต่างอย่างโดดเด่น โดนใจสายหวาน

หลายคนคงมีโอกาสไปเที่ยวเขาใหญ่ คงสะดุดตากับความโดดเด่น สวยงาม ของร้านที่ชื่อว่า The Chocolate Factory เป็นร้านช็อกโกแลตพรีเมียม สไตล์ยุโรป…
pin
660 | 24/11/2023
600+ บริษัท เลือกใช้ Mango ERP ซอฟท์แวร์ช่วย บริหารงานโครงการ จัดการทรัพยากรให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ผ่านแอปฯ

600+ บริษัท เลือกใช้ Mango ERP ซอฟท์แวร์ช่วย บริหารงานโครงการ จัดการทรัพยากรให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ผ่านแอปฯ

‘แมงโก้ คอนซัลแตนท์’ (Mango Consultant) บริษัทผู้พัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกค้า ตั้งแต่รายเล็กไปจนถึงรายใหญ่กว่า…
pin
965 | 22/11/2023
SC GRAND แปลงคุณค่าจากผ้าเก่า สู่ Sustainable Fashion ที่เป็นมิตรต่อโลก