คู่มือ SMEs กับความรู้เรื่องงบการเงิน

SME in Focus
10/10/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 6605 คน
คู่มือ SMEs กับความรู้เรื่องงบการเงิน
banner

คนทำธุรกิจย่อมรู้จัก โดยเฉพาะนักลงทุนจะรู้จัก งบการเงิน เป็นอย่างดี  ซึ่งเป็นรายงานทางการเงินของกิจการที่แสดงถึงค่าใช้จ่าย รายได้ กำไร และการสรุปทางการเงินของธุรกิจนั้นในช่วงรอบบัญชีใด หรือระหว่างรอบบัญชี เพื่อให้ผู้บริหารดูผลการประกอบการ หรือให้บุคคลภายนอกสามารถดูผลประกอบการของบริษัทได้

จะดูทำไม เพราะข้อมูลเหล่านี้มักเป็นอดีต อาจไม่ชี้วัดอนาคต หรือเป็นตัวเลขที่ประมาณการณ์มากกว่าเป็นตัวเลขชัวร์ๆ อาจผ่านการ ตบแต่งมาจนสวยงาม กว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ไว้ครั้งหน้าเรามาเรียนรู้การดูงบให้เป็นกัน แต่เบื้องต้นขอโฟกัสไปยังธุรกิจขนาดเล็ก หรือคนที่สนใจอยากเริ่มธุรกิจ เลยหยิบยกเรื่องงบการเงิน ที่ธุรกิจจดทะเบียนต้องยื่นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกปีว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง และหากยื่นช้าหรือไม่ยื่น จะผิดหรือไม่  

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


งบการเงิน อันประกอบด้วย

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน หรือ งบดุล เป็นงบการเงินส่วนที่จะแสดงถึงฐานะทางการเงินของกิจการ โดยจะบอกเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือ งบกำไรขาดทุน เป็นงบการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีรายได้และค่าใช้จ่ายเท่าไร ยังสามารถทำกำไรได้หรือไม่

3. งบกระแสเงินสด เป็นงบการเงินส่วนที่จะแสดงถึงการรับมาและจ่ายไปของเงินสด โดยงบกระแสเงินสดจะเกิดขึ้นจาก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ เป็นงบการเงินส่วนที่จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของในรอบบัญชี

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน และเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

 

ใครบ้างที่ต้องทำงบการเงิน

นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้ว ไม่ว่าจะดำเนินกิจการหรือไม่ มีหน้าที่จัดทำงบการเงินและส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกปี  นิติบุคคลที่ต้องส่งงบการเงินดังนี้

1. บริษัทจำกัด

2. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

3. บริษัทมหาชนจำกัด

4. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

5. กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

 

รอบการทำงบการเงิน

ปกติควรเริ่มทำบัญชีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล และภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ต้องปิดงบการเงินและนำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในกรณีนี้อาจจะทำให้การทำบัญชีนั้นง่ายขึ้น โดยปิดงบรอบบัญชีในวันที่ 31 ธันวาคม และวงรอบการทำงบการเงินในปีต่อๆไป

 

การจัดทำงบการเงิน

จัดทำบัญชีโดยผู้ทำบัญชี อาจจะว่าจ้างเป็นพนักงานของบริษัท หรือจ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชีก็ได้ และให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบและออกรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

คุณสมบัติผู้ทำบัญชี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่เกิน 30 ล้านบาทและมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาทางการบัญชีหรือเทียบเท่า

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีรายได้รวมเกินที่ระบุไว้,บริษัทจำกัด,บริษัทมหาชนจำกัด ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่า

กรณีนี้ยกเว้นห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่เกิน 30 ล้านบาทและมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ไม่ต้องมีรายงานผู้สอบบัญชีและไม่ต้องส่งรายงานตรวจสอบและรับรองบัญชี


ค่าปรับหากไม่ยื่นงบการเงิน

กรณียื่นงบเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ยื่นงบล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน,บริษัทจำกัด อัตราค่าปรับรวม 2,000บาท หากเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน อัตราค่าปรับรวม 8,000บาท และหากเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไป อัตราค่าปรับรวม 12,000บาท

สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ แต่สำหรับเอสเอ็มอีรายขนาดเล็ก บ่อยครั้งที่โดนค่าปรับ เนื่องจากส่งงบการเงินล่าช้า เรื่องนี้แม้จะมองว่าอาจเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ถ้าคุณต้องการทำธุรกิจให้เติบโต ก็ไม่ควรละเลยเรื่องเหล่านี้ 

สรุปรายการลดหย่อนภาษีปี 2562

SME ควรรู้กฎหมายและภาษี e-Commerce


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เกมเปลี่ยน! 2 จุดพลิกผันสร้างโอกาสแบรนด์ ‘ข้าวมหานคร’  เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดข้าวพรีเมียม

เกมเปลี่ยน! 2 จุดพลิกผันสร้างโอกาสแบรนด์ ‘ข้าวมหานคร’ เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดข้าวพรีเมียม

ในปี 2566 ประเทศไทยส่งออกข้าวสารไปตลาดต่างประเทศ 8.7 ล้านตัน เป็นมูลค่า 178,136 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2567 มีการประเมินว่า การส่งออกข้าวอาจลดลงเล็กน้อย…
pin
202 | 14/07/2024
ไอศกรีม รสชาติ ‘ภูเก็ต’ Model Business เจ้าของแบรนด์ไอศกรีมพรีเมียม ที่สร้างสรรค์เมนู จากเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

ไอศกรีม รสชาติ ‘ภูเก็ต’ Model Business เจ้าของแบรนด์ไอศกรีมพรีเมียม ที่สร้างสรรค์เมนู จากเอกลักษณ์จังหวัดภูเก็ต

‘ภูเก็ต’ จังหวัดทางภาคใต้ของไทย ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ในฐานะ "ไข่มุกแห่งอันดามัน" ด้วยมนต์เสน่ห์หลากหลาย เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานนับร้อยปี…
pin
224 | 12/07/2024
ถอดรหัสความสำเร็จ ‘กานเวลา’ รังสรรค์คราฟต์ช็อกโกแลต รสชาติไทยในสไตล์สากล จนคว้ารางวัลระดับโลกได้

ถอดรหัสความสำเร็จ ‘กานเวลา’ รังสรรค์คราฟต์ช็อกโกแลต รสชาติไทยในสไตล์สากล จนคว้ารางวัลระดับโลกได้

ความมุ่งมั่นที่อยากยกระดับ เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรไทย โดยเฉพาะ ‘โกโก้’ กลายเป็น Passion ในการสร้างธุรกิจคราฟต์ช็อกโกแลตระดับพรีเมียมสัญชาติไทยแท้…
pin
424 | 10/07/2024
คู่มือ SMEs กับความรู้เรื่องงบการเงิน