Soft Skill ทักษะสำคัญที่คนทำงานต้องมี

Edutainment
01/12/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 2520 คน
Soft Skill ทักษะสำคัญที่คนทำงานต้องมี
banner

โลกการงานในระยะถัดไป หลายสำนักประเมินกันว่า หุ่นยนต์จะเป็นคู่แข่งสำคัญที่มาแย่งชิงงานไปจากเราดังนั้นการจะเอาตัวรอดได้ อันดับแรกคือความตระหนักถึงภัยคุกคามที่มาพร้อมกับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีแห่งยุคสมัย อันดับถัดไปคือความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อจะสามารถปรับตัวเพื่อตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเท่าทันและตรงประเด็น

นอกจากความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านการทำงานแล้ว ยังมีทักษะใดอีกบ้างที่มีความสำคัญสำหรับการเอาตัวรอดให้ได้ในทศวรรษใหม่ที่กำลังจะมาถึง

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


1. ทัศนคติแห่งการเรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ เพราะถ้าเริ่มต้นด้วยวิธีคิดแบบตายตัว ไม่อยากเปลี่ยนแปลง ติดยึดในวิธีการเดิมๆ ที่สำคัญคือไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและเพื่อนร่วมงานเสียแล้ว ก็เท่ากับปิดประตูตายในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างวันนี้ ตรงกันข้าม มุมมองที่จำเป็นแห่งยุคสมัยคือการเปิดกว้าง รับฟัง พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ และลงมือทำ โดยไม่กลัวที่จะผิดพลาด แต่มีมุมมองเชิงบวกที่สามารถสร้างสรรค์การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

2. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง การมีทัศนคติพื้นฐานว่าทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่จำกัด โดยมีการวางแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3. ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนามุมมองใหม่ วิธีการใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

4. ทักษะเชิงนวัตกรรม มีการพัฒนาความคิดและแสวงหาวิธีการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ดีที่สุด

5. ทักษะการสื่อสาร มีความสามารถในการฟังอย่างตั้งใจ ช่างสังเกต อ่านภาษากาย เข้าใจความต้องการของทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์ ประมวลผล และตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการของผู้คนที่ต้องปฏิสัมพันธ์ด้วยได้อย่างเหมาะสม

6. ทักษะการเล่าเรื่อง มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ สามารถคัดสรรข้อมูลสำคัญเพื่อนำมาประกอบให้เห็นภาพใหญ่ รวมทั้งสามารถนำเสนอข้อมูลและมุมมองเพื่อให้เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าใจและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

7. มีความละเอียดอ่อนต่อความแตกต่าง สังคมร่วมสมัยให้ความสำคัญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความหลากหลายของผู้คนทั้งในแง่พื้นฐานความเป็นมาและมุมมองทัศนคติ เป็นสิ่งที่ต้องพบเจอ และสามารถรับมือได้ด้วยจิตใจที่เปิดกว้าง พร้อมจะประณีประนอม และสร้างสรรค์แนวทางการทำงานที่จะตอบโจทย์ของทุกคน

8. ความคิดเชิงวิพากษ์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม ประเมินสถานการณ์ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีที่สุด

9. ความเป็นผู้นำ การทำงานยุคใหม่ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ที่ถาโถมเข้ามาในอัตราเร่งที่สูงกว่าเดิม หมดยุคที่จะนั่งเงียบ รอฟังคำสั่งจากหัวหน้าเพียงอย่างเดียว เพราะในสถานการณ์ที่ยากขึ้น แทบเป็นไปไม่ได้ที่ใครคนใดคนหนึ่งจะแก้ปัญหาได้เพียงลำพัง แต่การทำงานในยุคนี้ต้องการข้อมูล ความคิด และมุมมองจากทุกคนในองค์กร เพื่อให้ทุกการตัดสินใจสามารถตอบโจทย์การทำงานได้อย่างรอบคอบรอบด้านมากที่สุด

10. วุฒิภาวะทางอารมณ์ ยุคนี้ความร่วมมือและการทำงานแบบเครือข่ายมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น สิ่งที่คนทำงานต้องมี คือทักษะในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งในระดับองค์กร และระหว่างองค์กร


ทักษะทั้ง 10 ข้อตามที่ไล่เรียงมา โดยรวมกล่าวได้ว่าคือทักษะของความเป็นมนุษย์ ที่จะทำให้คนทำงานพ้นจากความเสี่ยงของภัยคุกคามจาก AI นั่นเอง

 

“Soft Skill” ทักษะที่ SMEs ขาดไม่ได้

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์

6 สิ่งที่ต้องทำเมื่อริจะเป็นฟรีแลนซ์

เทรนด์การทำงานในยุคนี้ คือสวรรค์ของฟรีแลนซ์ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ไม่นิยมทำงานออฟฟิศ มีไลฟ์สไตล์ทำงานอยู่บ้าน หรือร้านกาแฟ ไม่ต้องตื่นเช้า…
323900 | 02/07/2019
10 เรื่องต้องรู้เพื่อเอาตัวให้อยู่รอดปลอดจากโควิด-19

10 เรื่องต้องรู้เพื่อเอาตัวให้อยู่รอดปลอดจากโควิด-19

หลังมีการปกปิดข้อมูลจากบุคคลที่กลับมาจากการเดินทางในประเทศเสี่ยง จนเกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทยบานปลาย และคาดว่าจะมีผู้คนเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการปกปิดข้อมูลในครั้งนี้กว่าสองพันคน…
279299 | 06/03/2020
เหตุผลที่คนเราควรหางานอดิเรกทำ

เหตุผลที่คนเราควรหางานอดิเรกทำ

คำถามปลายเปิด... งานอดิเรก ก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่งานหลัก ไม่ต้องนับว่ามันเป็นงานด้วยซ้ำ เพราะเป็นรูปแบบการพักผ่อนอย่างหนึ่งในยามว่าง หรือแม้ยามไม่ว่าง…
267360 | 12/06/2019
Soft Skill ทักษะสำคัญที่คนทำงานต้องมี