จับตาเทรนด์ธุรกิจ 2024 พร้อม 5 อันดับธุรกิจมาแรง เพิ่มโอกาสเติบโต สร้างความได้เปรียบให้ SME

Mega Trends & Business Transformation
22/12/2023
รับชมแล้วทั้งหมด 19510 คน
จับตาเทรนด์ธุรกิจ 2024 พร้อม 5 อันดับธุรกิจมาแรง เพิ่มโอกาสเติบโต สร้างความได้เปรียบให้ SME
banner

กำลังจะก้าวข้ามปี 2023 กันแล้ว เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวแผ่ว เฉพาะในไตรมาส 3 ข้อมูลจากสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า จีดีพีขยายตัวเพียง 1.5% ส่งผลให้ในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยยังขยายตัว 1.9% เป็นผลจากรายได้ภาคการส่งออกที่ปรับตัวลดลง การใช้จ่ายภาครัฐลดลง และภาคการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัวตามที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้คาดการณ์จีดีพีทั้งปีนี้น่าจะขยายตัว 3.5%ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2024 นั้น มีการคาดการณ์ว่า จีดีพีจะขยายตัวดีขึ้นเป็น 3.5% โดยสิ่งสำคัญคือ รัฐต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย เพราะไม่อย่างนั้น แน่นอนว่าจีดีพีจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 5% ด้วยปัจจัยเสี่ยงทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความขัดแย้งระหว่างประเทศยังคงอยู่ต่อเนื่อง ตลอดจนปัญหาความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และไทยกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ
จากปัจจัยท้าทายที่ยังรุมเร้า ทำให้เอกชนต้องปรับแผน เกาะติดเทรนด์ธุรกิจที่สำคัญในปี 2024 เพื่อให้ธุรกิจสามารถวางแผน เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อให้ก้าวทันเทรนด์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฝ่าความท้าทายที่จะฉุดรั้งธุรกิจ สร้างความได้เปรียบให้ธุรกิจแข็งแกร่ง สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน


หากย้อนไปในปี 2023 เทรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ ยังมีโอกาสจะไปต่อได้ในปี 2024 ซึ่งผู้ประกอบการสามารถจับเทรนด์เหล่านี้มาพัฒนาธุรกิจของตนเองได้ด้วย 5 แนวคิด ดังนี้


1. ให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภค เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ ให้เน้นไปที่ลักษณะการใช้ชีวิต ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย


2. ใช้ข้อได้เปรียบจากการเป็นวัตถุดิบของไทย จากเทรนด์สุขภาพ ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อได้เปรียบจากการเป็นแหล่งสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ สามารถสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีความแตกต่างและเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นข้อได้เปรียบทางต้นทุนและคุณภาพ


3. สร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและโดดเด่น เช่น พัฒนาแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์และจุดแข็งเฉพาะตัว เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพราะผู้บริโภคในยุคนี้จะสนใจแบรนด์ที่มีตัวตน มีจุดยืน


4. ใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสังคม รวมไปถึงพนักงาน


5. ทำความเข้าใจกับกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง และพัฒนาสินค้าให้เกิดความได้เปรียบจากการเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนรักสัตว์เลี้ยง รวมถึงใช้ข้อได้เปรียบของสินค้า เช่น การผลิตอาหารกระป๋องสำหรับสัตว์จะไม่ใช่สินค้าควบคุม


ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สรุปว่า ปี 2566 ธุรกิจที่มีความโดดเด่นและมาแรง 5 ธุรกิจ ประกอบด้วย
1.กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว


โดยมีจำนวนจัดตั้งธุรกิจใหม่ปี 2566 ทั้งสิ้น 2,882 ราย เพิ่มขึ้น 64% ทุนจดทะเบียน 7,221 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68 % โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาลในการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้ง มาตรการ การประกาศยกเว้นการตรวจลงตรา (ฟรีวีซ่า) ให้แก่นักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถาน
2. กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ปี 2566 ทั้งสิ้น 7,878 ราย เพิ่มขึ้น 36% ทุนจดทะเบียน 32,615 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนเติบโตตามมา รวมถึง มาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ อาทิ การลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง (มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2566) และการผลักดันให้ไทยเป็น “บ้านหลังที่สอง” สำหรับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพ3. กลุ่มธุรกิจสมุนไพร


มีจำนวนจัดตั้งธุรกิจใหม่ปี 2566 ทั้งสิ้น 711 ราย เพิ่มขึ้น 33% ทุนจดทะเบียน 2,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนมาจากกระแสนิยมดูแลรักษาสุขภาพ ส่งผลให้สมุนไพรเข้ามาเป็นหนึ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค4. กลุ่มธุรกิจการติดตั้งไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์


มีจำนวนจัดตั้งธุรกิจใหม่ปี 2566 ทั้งสิ้น 1,413 ราย เพิ่มขึ้น 25% ทุนจดทะเบียน 10,132 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนมาจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ของรัฐบาล
5. ธุรกิจการค้าปลีกสินค้าออนไลน์ (e-Commerce )


มีจำนวนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในปี 2566 ทั้งสิ้น 1,657 ราย เพิ่มขึ้น 19% ทุนจดทะเบียน 2,074 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมใช้ช่องทางออนไลน์ในการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้นมา


ส่วนธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีแนวโน้มจะเป็นดาวรุ่งปี 2024 ตามข้อมูลสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) วิเคราะห์ว่า มี 5 ธุรกิจดังนี้
1. ธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ


ที่มีอัตราการเติบโตสูงถึง 1,925% ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่จากรูปแบบพฤติกรรมกลุ่มคนเมืองที่เปลี่ยนไปต้องการใช้เวลาในการทำกิจกรรมในชีวิตหรือพักผ่อน พื้นที่ในที่พักมีจำกัด โดยบริการนี้เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญสามารถซักและอบเสร็จได้ในเวลาเพียง 20-40 นาที ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องซัก-อบที่มีราคาสูง คาดจะขยายตัวในเขตชุมชนจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ แต่เริ่มมีการแข็งขันเข้มข้นในธุรกิจนี้
2. การผลิตน้ำอัดแก๊สและโซดา


มีอัตราการเติบโต 1,109% หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มได้รับความนิยม มีรสชาติและรูปแบบแปลกใหม่มากขึ้นทั้งในรูปน้ำผลไม้ต่าง ๆ จากแต่ละท้องถิ่นที่นำมาอัดแก๊สในรูปแบบที่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมดื่ม ผู้บริโภคเองก็มีทางเลือกมากขึ้น3. ร้านตัดเย็บและซ่อมเครื่องแต่งกาย


เช่น การแก้ทรงเสื้อ การตัดขากางเกง เติบโต 667% จากที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างชะลอตัว หลังโควิดผู้บริโภคยังระมัดระวังการใช้จ่ายนำเสื้อผ้าเก่ามาแก้เพื่อใช้งานหรือการหาซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ที่มีราคาถูกแต่อาจต้องปรับแก้ทรงเนื่องจากไม่ได้ลองก่อนซื้อ
4. กิจกรรมสันทนาการ


เช่น ร้านขายเครื่องดนตรี ร้านเกม มีอัตราการเติบโต 349% เนื่องจากสามารถรวมตัวกันทำกิจกรรมบันเทิง งานแสดงดนตรี หรือร้านเกม เปิดได้ตามปกติทำให้กิจกรรมนี้กลับมาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
5. บริการเกี่ยวกับงานศพครบวงจร


เติบโต 285% ให้บริการขนย้าย ตกแต่งสถานที่ พิธีกรรม เป็นธุรกิจที่ตอบสนองคนเมือง ครอบครัวขนาดเล็ก ที่ช่วยลดความยุ่งยากและเวลาในการดำเนินการซึ่งมีให้เลือกตามงบประมาณของลูกค้า อีกทั้งประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยธุรกิจนี้ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ต่อเนื่อง


อย่างไรก็ตาม ในปี 2024 ผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ ต้องคอยมองหาแนวโน้มใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งจะทำให้กิจการของตนมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม การก้าวนำหน้าคู่แข่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจขนาดเล็ก


การรู้ว่าเทคโนโลยี แนวปฏิบัติ และกลยุทธ์ใดที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งหนึ่ง แต่การทำงานเพื่อบูรณาการเข้ากับธุรกิจ ถือเป็นก้าวต่อไปในการยกระดับองค์กรและการเติบโตในห้ฐานะผู้ประกอบการ ซึ่งล่าสุด “Forbes Business Council” จัดอันดับเทรนด์ที่ "มาแรง" และมีแนวโน้มว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจขนาดเล็ก สรุปไฮไลท์สำคัญว่าเทรนด์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ยังคงมีความสำคัญมาเป็นอันดับ 1 โดยมีแพลตฟอร์มออนไลน์ตัวท็อปอย่าง Amazon ยังคงเป็นยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซ ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ขายจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ที่มุ่งจะทำกำไร และสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ


สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมรับมือ คือ ธุรกิจต้องมีความยืดหยุ่นและเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง การเข้าสู่สังคมสูงวัย และหลายพื้นที่เกิด “การลาออกครั้งใหญ่” บริษัทที่ไม่ปรับตัวพัฒนาจะได้รับผลกระทบดังนั้น สิ่งที่จะต้องปรับตัวหลัก เรื่องแรก คือ ธุรกิจจะมีการนำเทคโนโลยี Blockchain และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาใช้มากขึ้นในหลาย ๆ กิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ มากขึ้น แน่นอนว่าการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ภาคธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัว วางกลยุทธ์ที่เหมาะสม รวมถึงมองหาและวางระบบอัตโนมัติมาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสื่อสารกับลูกค้า การทำการตลาดเสมือนจริง เป็นต้นและอีกส่วนหนึ่ง ที่ต้องพูดถึงทั้งปัจจุบันและอนาคต คือ การผสมผสานแนวปฏิบัติ ESG ด้วยการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้รับผลตอบรับที่ดี รวมถึงชื่อเสียงที่ดีขึ้น สร้างความไว้วางใจ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจขนาดเล็กในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กำลังใช้ประโยชน์จากแนวโน้ม "ที่กำลังมาแรง" นี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วย


ซึ่งทั้งหมดนี้ หากผู้ประกอบการสามารถปรับตัวเดินหน้าตามเทรนด์ ก็จะสามารถสร้างโอกาสและการเติบโตให้กับธุรกิจต่อไปในปี 2567 ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนBangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

‘ลิเธียม-โซเดียม’ แร่สำคัญผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ไทยมีโอกาสในตลาดแบตเตอรี่ EV แค่ไหน?

‘ลิเธียม-โซเดียม’ แร่สำคัญผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ไทยมีโอกาสในตลาดแบตเตอรี่ EV แค่ไหน?

ความคึกคักของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ทั่วโลก คาดว่าจะมีจำนวนสูงถึง 17.5 ล้านคัน เติบโต 27% ในปี 2024 ผลพวงจากเทรนด์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกจึงได้ออกมามาตรการส่งเสริมการใช้อีวีด้วยเหตุนี้…
pin
34 | 22/02/2024
วิวัฒนาการ เทรนด์ใหม่ และแนวโน้มการใช้งาน ‘แชตบอท’ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ธุรกิจต้องติดตามในปี 2024

วิวัฒนาการ เทรนด์ใหม่ และแนวโน้มการใช้งาน ‘แชตบอท’ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ธุรกิจต้องติดตามในปี 2024

จากบทความที่แล้ว ในประเด็นว่า AI จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมธุรกิจที่มาแรงและเร็วที่สุด โดยเฉพาะด้านข้อมูลด้วยความสามารถในการจัดการข้อมูลแทบทุกประเภทให้รวดเร็วยิ่งขึ้น…
pin
5515 | 25/01/2024
AI ยังแรงไม่แผ่ว! เปิด 10 อันดับแอปพลิเคชัน AI ที่ดีที่สุดในเดือนมกราคม 2024  ที่คนทำธุรกิจห้ามพลาด

AI ยังแรงไม่แผ่ว! เปิด 10 อันดับแอปพลิเคชัน AI ที่ดีที่สุดในเดือนมกราคม 2024 ที่คนทำธุรกิจห้ามพลาด

ปฎิเสธไม่ได้ว่า ปี 2023 ที่ผ่านมา ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือที่เรียกว่า AI) ได้กลายเป็นกระแสที่ทำให้ทุกองค์กรตื่นตัว นำ…
pin
13720 | 23/01/2024
จับตาเทรนด์ธุรกิจ 2024 พร้อม 5 อันดับธุรกิจมาแรง เพิ่มโอกาสเติบโต สร้างความได้เปรียบให้ SME