Waste to Energy เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานเพื่อโลกยั่งยืน

SME in Focus
24/12/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 2509 คน
Waste to Energy เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานเพื่อโลกยั่งยืน
banner

ธุรกิจเกี่ยวกับขยะเมื่อ 20 ปีก่อน ถูกมองว่าเป็นสิ่งไม่น่าสนใจ หรือแม้แต่จะบริหารจัดการเป็นธุรกิจได้ แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเทรนด์การบริหารจัดการขยะกลับกลายเป็นธุรกิจที่น่าจับตา เพราะสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการจนสามารถสร้างฐานะได้อย่างมั่นคง แม้แต่ Bill Gates ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ผู้ทรงอิทธิพลมากต่อวงการเทคโนโลยีโลก ก็ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในธุรกิจ Waste Management ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการขยะ จนจดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (NYSE) ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 19 รัฐในอเมริกา และขยายตัวเติบโตเรื่อยมาในการบริการจัดการขยะและบริการรีไซเคิล ซึ่งขึ้นครองตำแหน่งอันดับหนึ่งกลายเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีรายได้ในปี 2018 จากการเก็บขยะ การให้บริการฝังกลบขยะ การบริการขนย้ายขยะ การบริการรีไซเคิล และธุรกิจอื่นๆ เกี่ยวกับพลังงานขยะกว่า 400 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิกว่า 60 ล้านบาท 

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

มีการคาดการณ์โดย "เวิลด์แบงก์" ไว้ว่าในปี 2050 โลกจะมีขยะเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของชุมชนเมืองในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพิ่มขึ้นอีก 3.4 พันล้านตัน คิดเป็นอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70 หรือเกือบ 3 ใน 4 จากปริมาณของเดิม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศที่ยากจนหรือร่ำรวยก็หนีปัญหาขยะนี้ไม่พ้น โดยกลุ่มประเทศร่ำรวย ประชากรกรมีรายได้สูง จะพบปัญหาขยะร้อยละ 16 ส่วนกลุ่มประเทศยากจน ประชาชนมีรายได้น้อย ต้องพบกับปัญหาขยะถึงร้อยละ 90 ส่วนกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกประสบกับปัญหาขยะด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นเกือบ 1 ใน 4 หรือร้อยละ 23

โดยกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และในทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา ถิ่นกาฬทวีป เป็นพื้นที่ที่น่าวิตกกังวลเรื่องขยะมากที่สุด สำหรับประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในปี 2018 ประเทศไทยมีปริมาณขยะกว่า 50.6 ล้านตัน มาจากชุมชน 56% อุตสาหกรรม 43% และสถานพยาบาล 1%

ทั้งนี้แนวทางในการบริหารจัดการขยะทั่วไป (Waste Hierarchy) ตามหลักสากลนั้น มีรูปแบบการจัดการโดยการลดการผลิตขยะใหม่, นำกลับมาใช้ซ้ำ, หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่, แปรรูปด้วยวิธีการย่อยสลายหรือการหมัก, ฝังกลบ, เผาแปรรูปเป็นพลังงาน และระบบเทกองที่มีการควบคุม โดยการรีไซเคิลขยะกลายเป็นธุรกิจบริหารจัดการขยะที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จัดเป็นธุรกิจที่ทำเงินให้กับผู้ประกอบการหลายรายได้สร้างฐานะขึ้นมาได้จนมั่งคั่งร่ำรวย จากการรับซื้อขยะรีไซเคิลทุกชนิด เช่น แก้ว กระดาษ เหล็ก ทองแดง อะลูมิเนียม มาหลอมขึ้นรูปใหม่ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการขยะทั่วไปที่มาจากชุมชน และมีการคาดการณ์ว่าธุรกิจรีไซเคิลในไทยจะมีมูลค่าพุ่งสูงขึ้นถึง 2.24 แสนล้านบาทในปี 2024

สำหรับขยะอุตสาหกรรมนั้นพบว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงเกือบครึ่งของปริมาณขยะในประเทศไทย กำลังกลายเป็นโอกาสในการทำธุรกิจทำเงินที่เป็นกระแสในปัจจุบัน จากปริมาณขยะในเขตอุตสาหกรรมหรือในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีเพิ่มมากขึ้น หลังรัฐบาลสนับสนุนให้ลงทุนเพิ่มเติมในโครงการเขตพื้นที่ EEC ทำให้ปริมาณกากขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วอยู่ที่ประมาณ 2 แสนตันในปี 2018 ส่วนใหญ่เป็นประเภทของเสียไม่อันตราย (คิดเป็นกว่า 70%) และพบกากขยะอุตสาหกรรมได้มากที่สุดในพื้นที่ จังหวัดระยอง คิดเป็น 51% ของปริมาณกากขยะจากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ทั้งหมด

ดังนั้นแล้วภาครัฐจึงกำหนดนโยบายเพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุน โดยให้ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ โรงงานที่มีกระบวนการแปรรูปเพิ่มเติมและกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) สามารถได้รับการยกเว้นอากร ทั้งการนำเข้าเครื่องจักร การนำเข้าเพื่อวิจัย และพัฒนาวัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก และยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี

นี่จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับการทำธุรกิจ Waste Management ในประเทศ ที่จะเข้าไปรองรับปริมาณขยะที่กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวของชุมชน และการเติบโตในภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดของเสียและขยะต่างๆ ออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก หากภาครัฐมีการสนับสนุนส่งเสริมต่อเนื่อง ก็จะทำให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้ามาบริหารจัดการขยะด้วยเทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการให้มากขึ้นได้จากปัจจุบันที่มีจำนวนน้อยรายจนเกิดปัญหาผูกขาดทางการตลาดและการกำหนดราคา

โดยเทรนด์ที่หลายภาคส่วนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในธุรกิจ Waste Management ก็คือ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากขยะ หรือ Waste to Energy ซึ่งเป็นแนวคิดการนำขยะมาสร้างประโยชน์โดยการแปรสภาพเป็นพลังงานทดแทน อันเป็นทางออกหนึ่งของการแก้ปัญหาปริมาณขยะจำนวนมาก ที่จะทำให้เกิดการจัดการขยะแบบหมุนเวียนและลดมลพิษจากขยะลงได้อย่างยั่งยืน.

 

แหล่งอ้างอิง

https://www.longtunman.com/

https://siamrath.co.th/

https://www.parliament.go.th/

https://www.bangkokbiznews.com/  


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อ Bualuang Green<<


7 ประเภทพลาสติกมีค่าแยกก่อนทิ้งนำไปรีไซเคิลต่อได้

Mottainai อย่าทิ้งสิ่งที่มีค่า Circular Economy ฉบับคนญี่ปุ่น


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

'TCM’ ผู้ออกแบบวางระบบเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อมุ่งสร้าง ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ รองรับการเติบโตธุรกิจในอนาคต

'TCM’ ผู้ออกแบบวางระบบเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อมุ่งสร้าง ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ รองรับการเติบโตธุรกิจในอนาคต

ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ต่างพากันยกระดับธุรกิจไปสู่การเป็น Smart Manufacturing เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคในโลกยุคดิจิทัล…
pin
654 | 30/11/2023
The Chocolate Factory ผู้บุกเบิกช็อคโกแลตคอลเล็กชั่นใหม่ ด้วยกลยุทธ์แตกต่างอย่างโดดเด่น โดนใจสายหวาน

The Chocolate Factory ผู้บุกเบิกช็อคโกแลตคอลเล็กชั่นใหม่ ด้วยกลยุทธ์แตกต่างอย่างโดดเด่น โดนใจสายหวาน

หลายคนคงมีโอกาสไปเที่ยวเขาใหญ่ คงสะดุดตากับความโดดเด่น สวยงาม ของร้านที่ชื่อว่า The Chocolate Factory เป็นร้านช็อกโกแลตพรีเมียม สไตล์ยุโรป…
pin
660 | 24/11/2023
600+ บริษัท เลือกใช้ Mango ERP ซอฟท์แวร์ช่วย บริหารงานโครงการ จัดการทรัพยากรให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ผ่านแอปฯ

600+ บริษัท เลือกใช้ Mango ERP ซอฟท์แวร์ช่วย บริหารงานโครงการ จัดการทรัพยากรให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ผ่านแอปฯ

‘แมงโก้ คอนซัลแตนท์’ (Mango Consultant) บริษัทผู้พัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกค้า ตั้งแต่รายเล็กไปจนถึงรายใหญ่กว่า…
pin
965 | 22/11/2023
Waste to Energy เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานเพื่อโลกยั่งยืน