ESG


บทความทั้งหมด

‘คลองปานามาน้ำลด – เขื่อนน้ำแห้ง’ สัญญาณเตือนโลกวิกฤต กระทบเศรษฐกิจโลก ภาคธุรกิจไทยต้องปรับตัวอย่างไรจึงจะไปต่อได้?

‘คลองปานามาน้ำลด – เขื่อนน้ำแห้ง’ สัญญาณเตือนโลกวิกฤต กระทบเศรษฐกิจโลก ภาคธุรกิจไทยต้องปรับตัวอย่างไรจึงจะไปต่อได้?

จากสถานการณ์ที่คลองปานามาน้ำลดลง รวมไปถึงน้ำในเขื่อนแห้งจากภัยแล้งเป็นสัญญาณเตือนถึงภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ซึ่งกำลังสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก…
pin
2768 | 24/09/2023
‘RSPO’ ยกระดับผู้ผลิตปาล์มน้ำมันไทยสู่มาตรฐานสากล ตอกย้ำเกษตรกรสวนปาล์มกว่า 5 ล้านไร่สร้างผลผลิตที่ยั่งยืน

‘RSPO’ ยกระดับผู้ผลิตปาล์มน้ำมันไทยสู่มาตรฐานสากล ตอกย้ำเกษตรกรสวนปาล์มกว่า 5 ล้านไร่สร้างผลผลิตที่ยั่งยืน

น้ำมันปาล์มเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทั้งอุปโภคและบริโภค ดังนั้นการผลิตน้ำมันปาล์มให้เกิด ‘ความยั่งยืน’…
pin
4522 | 31/08/2023
มาตรฐานการจัดการป่า ‘FSC’ ทางออก SME ผลิตภัณฑ์ไม้โตอย่างยั่งยืน

มาตรฐานการจัดการป่า ‘FSC’ ทางออก SME ผลิตภัณฑ์ไม้โตอย่างยั่งยืน

ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญมาตรการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก-ลดโลกร้อน มุ่งสู่งานด้าน ESG เต็มรูปแบบ เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน…
pin
5880 | 25/08/2023
ชี้ช่องเกษตรกรไทย! ปรับตัวลดปล่อย Carbon สร้างรายได้-ลดโลกร้อน

ชี้ช่องเกษตรกรไทย! ปรับตัวลดปล่อย Carbon สร้างรายได้-ลดโลกร้อน

ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไทยเป็นประเทศชั้นนำในกลุ่มอาเซียนได้ที่ประกาศเป้าหมายจะต้องปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้…
pin
4860 | 31/07/2023
EU ออกกฎ แบนส่งออกสินค้าเสี่ยงเข้าข่ายทำลายป่า (Deforestation-Free Product) ความท้าทายที่ SME ไทยต้องเตรียมรับมือ

EU ออกกฎ แบนส่งออกสินค้าเสี่ยงเข้าข่ายทำลายป่า (Deforestation-Free Product) ความท้าทายที่ SME ไทยต้องเตรียมรับมือ

ป่าไม้ถือเป็นระบบนิเวศที่สำคัญที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าจึงสร้างผลกระทบอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกรวมถึงการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเมื่อพูดถึงการผลิตที่มีความเสี่ยงต่อการทำลายป่า…
pin
6525 | 26/07/2023
เทคโนโลยี ‘ดักจับ-กักเก็บคาร์บอน’ ภารกิจสุดท้ายนำธุรกิจ SME ไทยสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions

เทคโนโลยี ‘ดักจับ-กักเก็บคาร์บอน’ ภารกิจสุดท้ายนำธุรกิจ SME ไทยสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions

บทความนี้จะนำผู้ประกอบการก้าวสู่บันไดขั้นสุดท้ายใน Step ที่ 3 ของการไปถึงเส้นชัย Road to Net Zero เมื่อเราลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ…
pin
6809 | 30/06/2023
สร้าง Ecosystem  เปลี่ยนผ่านประเทศไทย เข้าใกล้เป้าหมาย Net zero ในปี 2065

สร้าง Ecosystem เปลี่ยนผ่านประเทศไทย เข้าใกล้เป้าหมาย Net zero ในปี 2065

จากบทความที่แล้ว เราได้กล่าวถึงการนำ พลังงานหมุนเวียน หรือ พลังงานสะอาด มาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้นเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในบทความนี้เราจะก้าวไปสู่…
pin
4914 | 23/06/2023
ปลุก SME ไทยใช้พลังงานรักษ์โลก เดินทางสู่เป้าหมาย Net Zero การเดินทางสู่ความยั่งยืน

ปลุก SME ไทยใช้พลังงานรักษ์โลก เดินทางสู่เป้าหมาย Net Zero การเดินทางสู่ความยั่งยืน

ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานทางที่ถูกนำมาใช้แทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ…
pin
9057 | 31/05/2023
เปิดคัมภีร์ฝ่าวิกฤตธุรกิจ SME มุ่ง Low Carbon เสริมสมรรถนะ ด้านพลังงานสะอาด สร้างแต้มต่อธุรกิจด้วย Sustainability

เปิดคัมภีร์ฝ่าวิกฤตธุรกิจ SME มุ่ง Low Carbon เสริมสมรรถนะ ด้านพลังงานสะอาด สร้างแต้มต่อธุรกิจด้วย Sustainability

“พลังงานหมุนเวียน” ถือเป็นโอกาสที่น่าจับตามองสำหรับผู้ประกอบการที่อยากทำธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน (Sustainability) และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ…
pin
5717 | 27/05/2023
‘Energy Efficiency’ เครื่องมือลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ First step SME ปรับโฉมธุรกิจสู่เส้นทาง Net Zero

‘Energy Efficiency’ เครื่องมือลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ First step SME ปรับโฉมธุรกิจสู่เส้นทาง Net Zero

การทำงานให้ได้ผลผลิตเท่าเดิม แต่ใช้พลังงานน้อยลง โดยใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่าง การทําน้ำร้อน การทําความเย็น…
pin
4128 | 20/04/2023
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หนทางสู่เป้าหมาย Net Zero ธุรกิจ SME จะเดินไปให้ถึงต้องเริ่มต้นอย่างไร?

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หนทางสู่เป้าหมาย Net Zero ธุรกิจ SME จะเดินไปให้ถึงต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ประเทศไทยตั้งเป้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 ประกาศไว้ในการประชุม COP26 และ…
pin
6049 | 30/03/2023
กรณีศึกษา 3 ผู้ประกอบการ SME ใช้หลักคิด ESG ปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียว ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน อย่างยั่งยืน

กรณีศึกษา 3 ผู้ประกอบการ SME ใช้หลักคิด ESG ปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียว ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน อย่างยั่งยืน

จากบทความที่แล้ว เราได้พูดถึง วิธีทำธุรกิจเกษตรยุคใหม่ที่ต้องเปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์เพื่อลดโลกร้อน ที่มาจากการเผาเศษวัสดุการเกษตร และปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากฟาร์มปศุสัตว์…
pin
6021 | 27/02/2023
Zero Waste Agriculture ธุรกิจเกษตรยุคใหม่เปลี่ยนขยะเป็นศูนย์ สร้างความยั่งยืนให้โลก

Zero Waste Agriculture ธุรกิจเกษตรยุคใหม่เปลี่ยนขยะเป็นศูนย์ สร้างความยั่งยืนให้โลก

จากเวที COP27 มีการกล่าวถึงเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ทำให้มีความต้องการอาหารสูงขึ้น…
pin
3954 | 22/02/2023
เมื่อภาครัฐ จุดพลุมาตรการ ‘ภาษีคาร์บอน’ SME ไทย ได้เวลาปรับใช้โมเดล ESG เพื่อความยั่งยืน

เมื่อภาครัฐ จุดพลุมาตรการ ‘ภาษีคาร์บอน’ SME ไทย ได้เวลาปรับใช้โมเดล ESG เพื่อความยั่งยืน

การประชุม APEC 2022 ได้พูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมพร้อมจุดยืนของไทยต่อการร่วมแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ทำให้ประเด็น ‘ภาษีคาร์บอน’ เป็นสิ่งที่กำลังถูกพูดถึงในวงการธุรกิจไทย…
pin
7206 | 01/02/2023
โลกส่งสัญญาณเตือน! ผลกระทบโลกร้อนที่ตอกย้ำ SME ต้องปรับตัวสู่แนวทาง ESG ใครเริ่มก่อนได้เปรียบ

โลกส่งสัญญาณเตือน! ผลกระทบโลกร้อนที่ตอกย้ำ SME ต้องปรับตัวสู่แนวทาง ESG ใครเริ่มก่อนได้เปรียบ

อิทธิพลของมนุษย์ ทำให้ชั้นบรรยากาศ มหาสมุทร และผืนดินร้อนขึ้น ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบและเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของโลกมากมาย…
pin
4100 | 24/01/2023
ประชุมโลกร้อน COP27 คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ แล้วไทยได้อะไร ? จากการประชุมครั้งนี้

ประชุมโลกร้อน COP27 คืออะไร ทำไมจึงสำคัญ แล้วไทยได้อะไร ? จากการประชุมครั้งนี้

เมื่อโลกที่เราอยู่ กำลังเผชิญกับปัญหาและความท้าทายรอบด้าน ทำให้กระแสความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นจากประชาคมโลก…
pin
10921 | 25/12/2022
‘APEC 2022’ กับความสำคัญของ ESG หนุนไทยสู่เป้าหมาย BCG เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสได้อย่างไร?

‘APEC 2022’ กับความสำคัญของ ESG หนุนไทยสู่เป้าหมาย BCG เปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสได้อย่างไร?

ปิดฉากไปแล้ว สำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC 2022 ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไป จะเป็นช่วงเวลาที่ผลลัพธ์จะปรากฏ โดยเฉพาะผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ…
pin
3632 | 11/12/2022
ทำความรู้จัก ‘แพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิตไทย’ เครื่องมือธุรกิจเดินตามแนวคิด ESG

ทำความรู้จัก ‘แพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิตไทย’ เครื่องมือธุรกิจเดินตามแนวคิด ESG

คาร์บอนเครดิตเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจและเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมี ‘แพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต’ …
pin
4016 | 27/11/2022
‘คาร์บอนเครดิต’ สร้างโอกาสเศรษฐกิจไทย โอกาสธุรกิจใหม่เปลี่ยนปัญหาเป็นรายได้ ลดมลพิษด้วยแนวคิด ESG อย่างยั่งยืน

‘คาร์บอนเครดิต’ สร้างโอกาสเศรษฐกิจไทย โอกาสธุรกิจใหม่เปลี่ยนปัญหาเป็นรายได้ ลดมลพิษด้วยแนวคิด ESG อย่างยั่งยืน

ปัจจุบันโลกเรากำลังเผชิญกับวิกฤตภาวะโลกร้อน ที่เป็นผลมาจากก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้ธุรกิจหนีกระแสคาร์บอนต่ำไม่พ้น หนึ่งในวิธีที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนฯ…
pin
5487 | 13/11/2022
ESG Bond จะทำให้ ผู้ประกอบการ SME ไทยก้าวสู่เศรษฐกิจสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างไร? ในโลกยุคการเงินสีเขียว

ESG Bond จะทำให้ ผู้ประกอบการ SME ไทยก้าวสู่เศรษฐกิจสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างไร? ในโลกยุคการเงินสีเขียว

หลายประเทศทั่วโลกกำลังฟื้นตัวทางเศรษฐกิจใหม่ จะได้เห็นว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนทั่วโลกต่างมุ่งไปที่การสร้างความยั่งยืน (Sustainability)…
pin
4839 | 30/10/2022